Ortopedtekniska hjälpmedel

Proteser

Innehållet gäller Örebro län

En protes ersätter en förlorad eller skadad del av kroppen. Det kan till exempel vara en arm-, ben- eller bröstprotes.

Armprotes

En armprotes är en ersättning för en saknad arm eller del av arm eller hand. Armprotesen tillverkas individuellt efter dina behov. Den del av protesen som ansluter till kroppen ser olika ut beroende på vad som saknas av armen eller handen.

Proteshanden kan ha ett aktivt eller passivt grepp. Specialredskap som ersätter handen vid specifika aktiviteter kan också göras.

Olika typer av armproteser

Passiv protes

En passiv protes är en kosmetisk protes som ersätter armen och handens utseende. Protesen används också som stöd och mothåll. För barn som fötts utan hand och del av underarm kan en passiv protes göras vid 6-8 månaders ålder. Barnet får då vänja sig vid protes. Protesen används i takt med barnets utveckling som stöd när barnet sitter och kryper och som stöd och mothåll när barnet håller i föremål.

Myoelektrisk protes

En myoelektrisk protes har ett aktivt grepp. En batteridriven hand styrs via elektroder som ligger mot huden och känner av muskelspänning. Proteshanden är täckt av en kosmetisk handske.
Vid ungefär 3 års ålder kan ett barn börja ha nytta av och klara att använda en myoelektrisk protes.

Andra alternativ

I vissa fall finns behov av speciallösningar utan en proteshand. Det finns specifika redskap till armproteser för arbete, olika fritidsintressen, sport, musik och annat.

Dysmeli och armprotesenheten på Universitetssjukhuset Örebro tar emot barn och vuxna från hela Sverige med dysmeli (medfödd avsaknad av hand, arm, fot eller ben) eller med finger-/hand- /armamputation.

Benprotes

En benprotes är en ersättning för saknat ben eller del av ben. Den tillverkas individuellt och efter dina behov. Proteserna varierar beroende på var benet amputerats:

 • Har du din knäled kvar sitter protesen på ditt underben.
 • Är du amputerad genom knät går proteshylsan upp på låret.
 • Är du lårbensamputerad kommer proteshylsan att gå upp till ljumsken.

Liner och linerbehandling
Första steget efter amputation är att börja med en linerbehandling för att få ner svullnaden, forma stumpen och vänja den vid att använda protes. Linern är en silikonliknande hylsa som träs på stumpen och provas ut när amputationssåret i stort sett är läkt. När linebehandlingen är klar efter cirka två veckor är det dags för utprovning av protesen.

Att prova ut en benprotes

Det finns olika proteser, vilken som blir aktuell för dig bedöms av protesteamet utifrån dina behov. När utprovning gjorts startar tillverkningen av protesen.

Olika tillverkningssätt:

Direktlaminering

Proteshylsan tillverkas direkt på stumpen och protesen anpassas och färdigställs ofta vid samma besök.

Gipsavgjutning

En modell av din stump görs i gips av ortopedingenjören på Ortopedteknik och tillverkning av din protes startas. 

När protesen är färdigtillverkad sker provningen på Ortopedteknik. Du får prova din protes när du sitter, står och går i barr. En del inställningar och justeringar av protesen behöver göras för att du ska kunna börja träna med den.

När du börjar träna med din nya protes är den inte ”klädd”, utan röret syns, för att det ska vara lätt att justera protesen. När inställningarna är klara kläs protesen in, så att den till formen liknar det andra benet. Du kan sätta på egna strumpor. Du kan byta skor, men klackhöjden bör vara densamma, annars stämmer inte inställningarna på protesen.

Protesträningen  

Protesträningen utgår från de mål vi har satt upp. Träningen består bland annat av att du successivt vänjer dig vid att

 • ha protesen på
 • hantera och sköta stump och protes
 • ta på och av protesen
 • förflytta dig med protesen på
 • stå och gå med olika gånghjälpmedel
 • träna balans.

Träning och tillvänjning av protesen tar olika lång tid. En lårbensprotes eller ledad protes är mer träningskrävande och tar mera tid. På dessa proteser ska du också lära dig hur knäleden fungerar. Protesen upplevs ofta som tung i början innan du vant dig vid den. När vi bedömer att du på ett säkert sätt kan träna med protesen hemma får du ta med den hem. Vi träffar även anhöriga och eventuell vårdpersonal för information och stöd.

Fortsatt träning och uppföljning

Vi erbjuder träning i en protesgrupp. Fortsatt träning kan ske via vårdcentral eller hemrehabilitering. Uppföljning kan även ske på vår protesmottagning.

Protesteamet – stöd för benamputerade

Protesteamet arbetar med rehabilitering, råd och stöd för alla benamputerade. Vi arbetar både med dig som är benamputerad och med dig som vårdar någon som genomgått amputation. Vi gör bedömningar och provar ut proteser när det blir aktuellt. I teamet kan det ingå ortopedingenjör, sjukgymnast, rehabassistent, arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska och kurator. 

Bröstprotes

På Ortopedteknik kan du som är opererad för bröstcancer få hjälp med att prova ut en bröstprotes. I lugn och ro får du prova dig fram till vilken modell som passar dig bäst.

Bröstproteser finns i olika former och storlekar:

 • Helproteser ersätter hela bröstet.
 • Delproteser ersätter en del av ett bröst.

Det finns bröstproteser med kontaktfunktion som klistras fast på huden. För att du ska kunna bära en kontaktprotes krävs att huden är helt läkt efter operation och strålning. Det finns också bröstproteser utan kontaktfunktion som läggs löst i din behå.

En bröstprotes tål allt som din hud tål. Det går till exempel bra att bada med protesen på, både i klorerat vatten och i saltvatten.

Oavsett vilken protes du väljer så behövs en bra behå för att du tryggt ska kunna bära din protes. Väljer du en protes som inte klistras fast så är en behå med ficka det bästa alternativet. På Ortopedteknik finns ett par behåmodeller till försäljning.

Kontakta oss

För att få komma till Ortopedteknik måste du först få en bedömning från din läkare, sjukgymnast eller annan vårdgivare. Här hittar du kontaktuppgifter till Ortopedteknik, Universitetssjukhuset Örebro, dit remiss ska skickas. För utprovning av bröstprotes behöver du däremot ingen remiss.

Dysmeli- och armprotesenheten är ett nationellt kunskapscenter för barn och vuxna med reduktionsmissbildningar (dysmeli) eller armamputation. Här finns kontaktuppgifter till Dysmeli och armprotesenheten, Ortopedteknik


Till toppen av sidan