Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Magnetstimulering – rTMS

Innehållet gäller Örebro län

Magnetstimulering är en behandling som kan hjälpa vid en depression. Under behandlingen stimuleras hjärnan med korta pulser av ett magnetfält. Du kan behandlas om du har en depression som inte förbättrats tillräckligt efter läkemedelsbehandling.

Magnetstimulering kallas också för repetitiv transkraniell magnetstimulering, rTMS.

Du måste vara minst 18 år för att behandlas med magnetstimulering. Du kan få rTMS efter remiss ifrån psykiatrin.

Så går magnetstimulering till

Du behandlas med magnetstimulering på ett sjukhus. Du som är inlagd på sjukhus kan ibland också få behandlingen under tiden som du är på sjukhuset.

Du får gärna ta med en närstående. Efter behandlingen kan du åka hem direkt. 

Före behandlingen

Berätta för sjukvårdspersonalen om du har bytt läkemedel eller om du har ökat eller minskat styrkan på läkemedlen. Du ska också berätta om du har haft krampanfall, senaste månaden använt alkohol eller droger, om du är gravid eller om du har medicinsk utrustning eller metall inopererat i kroppen.

Innan behandlingen börjar, får du lägga ifrån dig föremål som kan påverkas av magnetfältet under behandlingen, till exempel glasögon och mobiltelefon. Du får också ta bort piercingar och smycken ovanför axlarna.

Under behandlingen

Du får sätta dig i en behandlingsstol och får sedan en magnetspole satt till den främre delen av ditt huvud. Du är vaken under hela behandlingen.

Magnetspolen skickar korta magnetpulser över den främre delen av din hjärna. Magnetpulserna påverkar i sin tur hjärncellernas aktivitet. Under behandlingen hör du knackningar från magnetspolen. Du kan få öronproppar som dämpar ljudet.

Magnetpulserna kan kännas ungefär som ett nyp mot huvudet och de flesta tycker att det gör ont, men kan oftast genomföra hela behandlingen. Det kan kännas varmt under spolen med magneten och ibland kan huden irriteras litegrann. Du kan även få huvudvärk eller bli yr under behandlingen. Under behandlingen rycker det i musklerna i ansiktet.

Behandlingen tar mellan tre och fyrtio minuter. Exakt hur lång tid den tar beror på vilken typ av behandling som du får. 

Det är vanligt med 10 till 30 behandlingar

Du som börjar med magnetstimulering får vanligtvis fem behandlingar i veckan. Det är vanligt med 10 till 30 behandlingar innan du mår bra igen.

Filmen, som är gjort av Region Skåne, visar hur en behandling går till. 

Filmen visar hur en behandling med magnetstimulering går till. Filmen är skapad av Region Skåne.

Så mår du efteråt

Du kan känna dig trött efter behandlingen och du kan få huvudvärk som kan hålla i sig någon timme efteråt. Om du får huvudvärk kan du ta receptfria smärtstillande läkemedel för att minska besvären.

Du kan oftast åka hem direkt efter behandlingen och leva som vanligt. Det går bra att köra bil efter behandlingen.

Oftast mår du bättre efter två till tre veckor av behandlingar, men det kan ta olika lång tid för olika personer.

Kan behandlingen ge några allvarliga biverkningar?

Behandlingen ger i de allra flesta fall inga allvarliga biverkningar. En mycket ovanlig biverkan är kortvarig epileptisk kramp under behandlingen, som drabbar cirka en av tusen personer. Skulle du få ett krampanfall får du genast hjälp av vårdpersonal som finns i rummet under hela behandlingen.

Kvalitetsregister

Det finns ett nationellt kvalitetsregister för magnetstimulering, som läkare använder för att kunna följa upp och förbättra kvaliteten i behandlingen. Nästan alla patienter i landet registreras. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst begära att dina uppgifter tas bort från registret. Uppgifterna i registret är sekretessbelagda. De får bara användas för att förbättra vården, för statistik eller i samband med forskning.

Din läkare kan berätta mer om Kvalitetsregister ECT och du kan också läsa mer på kvalitetsregister ECTs webbsida

Påverka och delta i din vård

Att kunna påverka och delta i din vård är en rätt som regleras i patientlagen. För att du ska kunna vara delaktig i din vård är det viktigt att du förstår vad vårdpersonalen säger.

Fråga om du inte förstår

Ställ frågor om du inte förstår. När du har fått information om behandlingen kan du ge ditt samtycke eller uttrycka ett ja på ett annat sätt. Du kan också tacka nej till en behandling.

Fast vårdkontakt och tolk kan vara ett bra stöd

Du har rätt till en så kallad fast vårdkontakt om du träffar många olika personer i samband med din vård. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Det är också möjligt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Tolken kan ofta bokas av vårdcentralen eller mottagningen som behandlar dig. Det är bra att informera vården redan vid första kontakten om du behöver tolkning. Tolken har tystnadsplikt precis som alla andra som arbetar inom hälso- och sjukvården. Det betyder att tolken inte får lämna ut information om dig.

Till toppen av sidan