Råd om läkemedel

Rekommenderade läkemedel - effektiva och säkra läkemedel

Innehållet gäller Örebro län

Rekommenderade läkemedel är en bok innehållande rekommenderade läkemedel i Örebro län. Rekommenderade läkemedel tas fram för att du ska få behandling med effektiva och säkra läkemedel.

I Sverige finns det flera tusen olika läkemedel. För att hjälpa läkarna att välja bland dessa har Region Örebro läns främsta läkemedelsexperter valt ut ungefär 400 läkemedel för behandling av vanliga sjukdomar. Läkemedlen finns med i boken Rekommenderade läkemedel just för att de är effektiva, säkra och har ett bra pris.

Läkemedelsexperter gör urvalet

Region Örebro läns läkemedelskommitté gör vartannat år en genomgång av vilka läkemedel som ska finnas med i boken Rekommenderade läkemedel. I läkemedelskommittén finns erfarna läkare, sjuksköterskor och apotekare. Kommitténs övergripande mål är att verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel sedd ur ett helhetsperspektiv, där patientens och samhällets bästa beaktas. Till sin hjälp har läkemedelskommittén expertgrupper för olika sjukdomsområden. Läkemedelskommittén och expertgrupperna är oberoende av läkemedelsindustrin och andra kommersiella intressen.

Varför behövs Rekommenderade läkemedel?

En stor del av informationen som finns om läkemedel kommer från läkemedelsföretagen och är en del av deras marknadsföring. Läkemedelskommittén och expertgrupperna värderar och granskar informationen från läkemedelsföretagen tillsammans med annan forskning när de väljer läkemedel till rekommenderade läkemedel. Expertgrupperna jämför också olika läkemedel med andra behandlingsalternativ.

Vetenskaplig forskning är grunden

Läkemedlen som väljs ut ska ha så bra effekt som möjligt, med så få biverkningar som möjligt. Valet grundas på vetenskaplig forskning och erfarenhet från långvarig användning. I Rekommenderade läkemedel tas också hänsyn till läkemedlens miljöpåverkan och hur prisvärda de är.

Är mitt läkemedel med i Rekommenderade läkemedel?

För att se om ditt läkemedel finns med i boken Rekommenderade läkemedel kan du klicka in på  Rekommenderade läkemedel • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se). Där finns boken i digital form. Titta längst bak i registret för att se om läkemedlet finns med.

Preparat som rekommenderas i första hand står i fet färgad stil och i tabellform. Preparat i kursiv stil rekommenderas i särskilda situationer eller som ett andrahandsval. Preparat som står med utan att vara fetmarkerade eller kursiverade omnämns i informationssyfte, men utan att vara rekommenderade.

Rekommendationerna är insatta i ett textsammanhang, då vi tror att motiven för preparatvalen är väsentliga för att läkarna rätt ska kunna använda rekommendationerna.

Rekommenderade läkemedel innehåller läkemedel som rekommenderas vid vanliga sjukdomar och som framförallt skrivs ut på vårdcentraler.

Om du vill läsa mer om ditt läkemedel kan du söka efter det på Läkemedelsverkets webbplats. Där finns det möjlighet att läsa bipacksedlar för de flesta godkända läkemedlen. Klicka på Sök läkemedelsfakta, skriv in läkemedlets namn eller substans (verksamma ämnet) och klicka dig sedan vidare till bipacksedeln. Alternativt kan du söka efter läkemedlet på Fass.

Frågor om läkemedel

Här kan du läsa mer om dina läkemedel, till exempel hur de fungerar och hur de ska tas.

Läkemedelsverket svarar på generella frågor om dina mediciner. 

Giftinformationscentralen ger information om förgiftningar av bland annat läkemedel.

Ovanstående text är framtagen med inspiration från Region Stockholms text om Kloka listan.

Till toppen av sidan