Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid hypertyreos

Hypertyreos beror på att sköldkörteln blivit överaktiv och tillverkar för mycket hormoner. Med hjälp av läkemedel kan mängden hormoner anpassas till rätt nivå och dina besvär lindras.

Den här texten beskriver olika typer av läkemedel som används vid hypertyreos. Här kan du läsa om hypertyreos.

Två typer av läkemedel

Här är exempel på läkemedel som kan användas vid hypertyreos:

 • betablockerare
 • tyreostatika

Du kan läsa mer om de olika typerna nedan.

Betablockerare

Du kan få behandling på en vårdcentral som hjälper dig att lindra symtom som hjärtklappning, oro och darrningar. Behandlingen sker med en grupp läkemedel som kallas betablockerare och gör att du snabbt mår bättre. Du kan också behöva hjälp med sömnen.

Sköldkörtelhormonets effekter gör också att stressystemet i kroppen blir mer känsligt för hormonet adrenalin.

Mottagare som kallas betareceptorer

I kroppen finns mottagare för adrenalin som kallas betareceptorer. Betablockerande läkemedel blockerar dessa mottagare så att adrenalinet inte påverkar dem lika mycket. Då dämpas adrenalinets effekter i kroppen. Adrenalin ökar naturligt när du till exempel är rädd och ger symtom som hjärtklappning, skakningar och svaghet i benen.

Betablockare tas ofta i början av behandlingen, vanligen de första fyra till sex veckorna. När symtomen har minskat kan du ofta minska dosen gradvis och sedan avsluta behandlingen.

Skillnader mellan olika betablockerare

Det finns två typer av betablockerare: icke-selektiva och selektiva. Selektiva betablockerare är speciellt anpassade för att främst påverka hjärtat och blodkärlen. Icke-selektiva betablockerare påverkar dessutom luftvägarna. Det kan leda till att luftrörens förmåga att vidga sig minskar. Därför är det viktigt att läkaren får veta om du har astma när du ska få behandling med betablockerare.

Vid hypertyreos används oftast icke-selektiva betablockerare. Exempel på en selektiv betablockerare är metoprolol, medan propanolol är en icke selektiv betablockerare. Båda fungerar lika bra mot hjärtklappningen och oro, men propranolol hjälper också mot skakningar.

Betablockerare tillsammans med tyreostatika

Betablockerare tas ofta i början av behandlingen tillsammans med tyreostatika. Tyreostatika bromsar sköldkörtelns hormontillverkning när hormonnivåerna är höga. När tillverkningen av sköldkörtelhormon minskar kan du ofta trappa ner betablockeraren. När hormonnivån har blivit normal och dina symtom försvunnit kan du själv sluta med betablockerare. Själva orsaken till att du har för mycket sköldkörtelhormon påverkas inte av betablockerare.

Graviditet och amning

Prata med en läkare om du behöver ta betablockerare när du är gravid eller när du ammar.

Biverkningar

Du kan få en eller flera av följande biverkningar:

 • Du kan bli yr.
 • Du kan bli trött och få sämre ork.
 • Du kan få huvudvärk.
 • Du kan få mardrömmar.
 • Du kan bli illamående.
 • Du kan få magont, kräkningar eller diarré.
 • Du kan få kalla händer och fötter.

En del som tar betablockerare tycker att de inte har samma ork som tidigare. Det beror på att betablockerare påverkar hjärtats och musklernas arbete. Betablockerare sänker också blodtrycket.

Exempel på betablockerare som tas vid hypertyreos

Läkemedel som innehåller följande:

 • metoprolol
 • propranolol.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Tyreostatika

Hypertyreos innebär att sköldkörteln tillverkar för mycket av hormonerna tyroxin, T4, och trijodtyronin, T3. Det gör att ämnesomsättningen ökar och kroppen måste arbeta mer. Du kan bli svettig, trött, få hjärtklappning och minskar i vikt.

Hypertyreos behandlas oftast med tyreostatika.

Effekten av läkemedlet brukar komma efter några veckor.

Tyreostatika får du inom specialistvården.

Olika sätt att behandla

Det finns två olika sätt att behandla med tyreostatika för att minska tillverkningen av sköldkörtelhormon. Tiamazol är det som oftast används. Det har effekt längre tid och är något effektivare än propyltiouracil.

Du kan få propyltiouracil om tillverkningen av sköldkörtelhormon behöver sänkas snabbt, eller att du inte tål tiamazol. Propyltiouracil ger något snabbare effekt.

Du kan få ta en hög dos

Det ena sättet innebär att du tar så hög dos tyreostatika att din egen tillverkning av sköldkörtelhormon bromsas helt. För att hormonnivån inte skall bli för låg får du dessutom ta levotyroxin, samma hormon som kroppen bildar. Det tar du för att hålla mängden sköldkörtelhormon i blodet på en bra nivå.

Du kan få ta en låg dos

Det andra sättet att behandla innebär att du tar en lägre dos tyreostatika. Då minskar tillverkningen av hormon och du kan få en lagom mängd av ditt eget sköldkörtelhormon i blodet. Men dosen beror på hur aktiv din sköldkörtel är, och kräver tätare provtagning med dosjusteringar för att bibehålla en lagom nivå av hormon. Risken för biverkningar är mindre ju lägre dosen är.

Det kan ta tid innan du mår bra

Redan efter två till fyra veckor brukar du känna dig bättre. Ofta tar det månader innan du känner dig helt bra.

Vid den variant av hypertyreos som kallas Graves sjukdom kan ett alternativ vara att enbart behandla med tyreostatika, ofta i ett till ett och halvt år. Vilken behandling som blir aktuell för dig beror på en lång rad olika faktorer.

Om du får behandling med tyreostatika med eller utan levotyroxin, kommer du senare få besked om att det är dags att sluta med tyreostatika. När du har avslutat behandlingen finns en viss risk för framtida återfall i din överfunktion men också för att utveckla en underfunktion.

Tårersättning

Vid Graves sjukdom är det vanligt att ögonen känns torra, rinner och kan skava. För att lindra besvären kan du ta ögondroppar, som kallas tårersättning. Du kan köpa ögondropparna receptfritt på ett apotek.

Graviditet och amning

Det är bra att vänta med att bli gravid tills efter behandlingen. Om du blir gravid under behandlingen bör du sluta med behandlingen och genast kontakta din läkare.

Du som är gravid får oftast ta propyltiouracil. Det passerar inte lika lätt till fostret som tiamazol. Tiamazol ska inte tas under graviditetens första månader.

Tyreostatika kan sänka fostrets ämnesomsättning om dosen är för hög. Därför får du så låg dos som möjligt. Både du och fostret kontrolleras noga genom regelbundna provtagningar.

Om du har Graves sjukdom bör du kontakta en läkare om du är gravid eller planerar bli gravid.

Propyltiouracil passerar inte lika lätt över i bröstmjölken. Det är därför det lämpligaste läkemedlet när du ammar. Ta tabletten efter det att du har ammat.

Viktigt att kontrollera de vita blodkropparna

De flesta personer tål dessa läkemedel bra. Tyreostatika kan i ovanliga fall påverka benmärgen så att antalet vita blodkroppar sjunker. Man har därför inte fullgott skydd mot infektioner. Därför kontrolleras de vita blodkropparna alltid med blodprov innan du får påbörja behandling med läkemedlet. Kontroller görs även under behandlingen första veckor. Därefter sker kontrollerna vid behov.

Risken är störst i början av behandlingen, men det finns risk under hela tiden du använder tyreostatika. Om det är stängt, sök vård på en jouröppen mottagning eller en akutmottagning för kontroll av blodprover.

Att tänka på

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

Det är viktigt att du har koll på biverkningar om du tar läkemedel som innehåller tiamazol eller propyltiouracil.

En del som behandlas med tyreostatika kan få hudutslag och klåda. Ibland kan du behöva göra ett uppehåll med behandlingen. Om utslagen ser ut som nässelutslag så kan du inte fortsätta med läkemedlet. Utslagen försvinner om behandlingen avbryts och du får byta läkemedel eller behandling.

En del kan få ont i lederna eller ändrad smakupplevelse. En annan allvarlig biverkning är leverpåverkan som yttrar sig som gulsot med en gulaktig hud, klåda eller vitare avföring och ibland buksmärtor. Du ska då sluta ta läkemedlet och genast kontakta din läkare.

Exempel på tyreostatika

Läkemedel som innehåller följande:

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer information

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan