Leder

Artrosskola, fysiskt eller digitalt

Innehållet gäller Örebro län

Artrosskolan vänder sig till dig med besvär från höft, knä eller hand som bedöms vara orsakade av artros. Du träffar först en fysioterapeut på din vårdcentral som gör en undersökning av dina besvär och din funktion samt ställer diagnosen artros. Röntgenundersökning är sällan nödvändigt.

Artrosskola i Örebro län

Du kommer att bli erbjuden att delta i artrosskola som leds av legitimerad fysioterapeut. Artrosskolan finns i fysisk form som gruppverksamhet eller digitalt på nätet. Deltar du i fysisk gruppaktivitet betalar du som till ett vanligt vårdcentralbesök.

Väljer du att ta del av den digitala artrosskolan så läggs utbildningen till som en e-tjänst via Stöd och behandling på 1177.se av din fysioterapeut. E-legitimation krävs för deltagande i den digitala artrosskola. 

Du erbjuds även ett individuellt utprovat träningsprogram med möjlighet att träna både hemma och regelbundet tillsammans med andra under handledning.

Innehållet i artrosskolan följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för grundbehandling vid artros. Här får du den senaste informationen om forskning, förhållningssätt och behandling. Du får information om vad artros är, riskfaktorer, tillgänglig behandling och råd om egenvård.

I Region Örebro län registrerar vi i det Svenska Artrosregistret vid uppstart samt uppföljning efter 3 och 12 månader. 

Därför ska du träna

Artros är en vanlig orsak till inaktivitet. Att inte röra på sig är en riskfaktor för fysisk och psykisk ohälsa. Studier visar även att leder som inte utsätts för belastning får en försämrad broskkvalitet.

Deltagarna i artrosskolan får lära sig att aktivitet är bra för leden och att en viss smärta under träning inte är farlig. En tumregel är att det får lov att göra ”acceptabelt ont” och att eventuell ökad smärta ska ha klingat av inom 24 timmar. Träning förbättrar styrka, kondition, balans och regelbunden motion leder till minskade besvär, ökad aktivitetsförmåga samt ökad livskvalitet. Tack vare anpassad träning kan många operationer undvikas.

En del personer behöver också få stöd för att gå ned i vikt för att på så sätt minska sina ledbesvär.

Enkla övningar vid höft- och knäledsartros

Enkla övningar vid höft- och knäledsartros. Det finns övningar du kan göra själv för att mildra smärta och stärka höft och knä. Se filmer på några enkla övningar du kan göra hemma

Kontakt

Ta kontakt med fysioterapeut på din vårdcentral för att få en diagnos. Hen kan därefter erbjuda dig artrosskola. Här kan du söka kontaktinformation till vårdcentraler i Örebro län.

Till toppen av sidan