Tillgången på vaccin är begränsad och därmed finns begränsade vaccinationstider.