SKADOR PÅ HUVUD OCH ÖGON

Skräp eller frätande ämne i ögat

Att få in skräp i ögat är vanligt och det kan kännas obehagligt. Ofta försvinner skräpet av sig själv men om det sitter fast kan du behöva behandling. Om du har fått ett frätande ämne i ögat är det viktigt att du får behandling snabbt.

Symtom

Det kan kännas som att det skaver i ögat när du blinkar om du har fått skräp i ögat. Det kan bero på att skräpet har fastnat under ögonlocket. Ögat kan också bli rött och kännas grusigt.

Det är vanligt att ögat tåras om det är något som irriterar det. Ibland kan tårflödet vara så kraftigt att ögat sköljs rent av sig själv.

Det kan göra mycket ont i ögat om du har fått metallskräp i ögat och om du inte får behandling snabbt. Det beror på att det kan starta en kemisk reaktion som gör att ögat blir inflammerat.

Om du har fått in frätande ämne i ögat svider det, skaver och det känns som att du har något i ögat. Du blir känslig för ljus, ögat blir rött, det tåras och blir svullet. 

När ska jag söka vård?

De flesta som får skräp i ögat behöver inte söka vård. Ofta försvinner skräpet i och med att ögat tåras eller om du sköljer det med vatten eller koksaltslösning. Du kan läsa mer om hur du sköljer ögat under rubriken vad kan jag göra själv vid skräp i ögat.

Sök vård på en vårdcentral om du

 • har fått träflisor, kvistar eller fibrer av glasull eller mineralull i ögat
 • har fått metallskräp i ögat
 • plötsligt får sämre syn
 • blir ljuskänslig
 • har ont i ögat
 • inte kan skölja bort skräpet själv.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.  

Sök vård på en akutmottagning om du har fått frätande ämne i ögat

Frätande ämnen som kaustiksoda, lut, propplösare och syror kan skada ögat allvarligt.

Börja skölja ögat direkt och fortsätt göra det i minst 15 minuter. Håll isär ögonlocken, då blir sköljningen mer effektiv. Du kan läsa mer om hur du sköljer ögat under rubriken Vad kan jag göra själv vid frätande ämne i ögat.

Ring 112 och begär Giftinformationscentralen. 

Fortsätt att skölja ögat under transporten till sjukhus.  

Hur kan jag förebygga?

Det är svårt att helt och hållet undvika att få skräp i ögonen. Men vid vissa aktiviteter och inom vissa yrken kan det vara bra att använda skyddsglasögon.

Använd skyddsglasögon när du

 • arbetar med giftiga eller farliga kemikalier
 • arbetar med såg, hammare, svarv
 • klipper gräs.

Vad kan jag göra själv vid skräp i ögat?

Ofta kan du få bort skräp i ögat genom att blinka några extra gånger.

Du kan behöva skölja ögat med rent vatten eller blinka under vatten några gånger. Försök inte plocka bort skräpet med vare sig fingrar eller pincett. Det kan skada ögat, därför bör du söka vård i stället.

Svider vattnet kan du pröva med ljummen koksaltlösning i stället, det kan kännas lite lenare för ögat. Ljummen vätska är skönare för ögat än kall vätska. Färdig koksaltlösning finns att köpa på apotek. 

Vad kan jag göra själv vid frätande ämne i ögat?

Det är viktigt att du börjar skölja ögat snabbt om du har fått ett frätande ämne i ögat, oavsett om det är ett surt eller ett basiskt ämne. Om du använder kontaktlinser är det bra om du kan ta ut dem. Om det inte går, ska du börja skölja ögat ändå och sedan försöka ta ut dem igen efter någon minut.

Viktigt att tänka på när du sköljer ögat:

 • Börja skölja ögat omgående om du har fått in ett frätande ämne. Ljummen vätska gör mindre ont än kall vätska, men du bör ta det som går snabbast.
 • Du kan använda det hjälpmedel som finns nära när du sköljer ögat. Det kan till exempel vara ett rent dricksglas eller en tillbringare.
 • Du ska skölja med en mjuk stråle av vatten, mjölk, koksaltslösning eller ögonspolvätska. Du kan också använda kontaktlinsvätska.
 • Håll huvudet under strålen, med ögat riktat uppåt. Försök att hålla isär ögonlocken.
 • Skölj ögat rikligt och i minst 20-30 minuter.
 • Fortsätt att skölja ögat på vägen till en akutmottagning om du har möjlighet till det.

Titta på innehållsförteckningen

Många vanliga kemikalier kan orsaka frätskador på ögat. Några exempel på det är kalk, maskindiskmedel och kaustiksoda. Du kan titta på innehållsförteckningen om du känner dig osäker på innehållet i en produkt. Där står det om den innehåller frätande ämnen.

Sura och basiska ämnen reagerar olika

Ögat reagerar olika beroende om på vad det är för frätande ämne som du har fått in i ögat. Frätande ämnen kan vara sura eller basiska. Ämnen som har ett lågt pH-värde är sura och ämnen som har ett högt pH-värde är basiska.

Ett surt ämne gör att ögats ytliga vävnad koagulerar vilket gör att skadan inte blir lika djup som om det vore ett basiskt ämne. Ett basiskt ämne stannar inte på ytan utan går in djupare i vävnaden. Det är viktigt att du får behandling om du har fått ett basiskt ämne i ögat eftersom du annars får en inflammation inne i ögat som kan skada ögat.

Att tänka på om du har fått in en syra i ögat

Om du har fått in ett frätande ämne i ögat är det viktigaste att du börjar skölja ögat direkt. Om du vet att ämnet som du har fått in i ögat är surt är det viktigt att du kommer iväg snabbt till en akutmottagning snarare än att stanna och spola ögat en längre tid.

Några vanliga frätande sura ämnen är

 • saltsyra
 • svavelsyra
 • salpetersyra.  

Att tänka på om du har fått in ett basiskt ämne i ögat

Om du däremot vet att det är ett basiskt ämne är det bra att spola ögat under femton minuter i det första läget för att sedan söka vård på en akutmottagning.

Några vanliga frätande basiska ämnen är

 • natriumhydroxid
 • kaliumhydroxid
 • ammoniak.

Undersökning

Läkaren undersöker ögat och vänder på ögonlocket för att se om du har något synligt skräp i ögat.

Läkaren kan också bedöva och färga ögats yta med en lösning som droppas i ögat. Det gör hen för att kunna se ögats yta ordentligt och för att se om den har blivit skadad. Om ytan har blivit skadad sköljer hen ögat med koksaltslösning.

Efter att ögat har spolats undersöker läkaren ögat med ögonmikroskop. Det gör hen för att se om skräpet är kvar, om du har en inflammation inuti ögat eller om du har andra skador på ögat.

Behandling

Behandlingen som du får beror på vad det är som har hamnat i ögat och var i ögat det sitter.

Ibland hittar inte läkaren något skräp i ögat trots att det känns som att det finns kvar. Då brukar hen skölja ögat med koksaltlösning.

Om skräpet finns kvar kan du få ögondroppar med bedövningsmedel. Sedan försöker läkaren ta bort skräpet med till exempel en fuktad bomullspinne.

Om läkaren ser att du har skräp i ögat brukar du först få ögondroppar med bedövningsmedel. Sedan spolar läkaren ögat med ljummen koksaltlösning. Ibland tar läkaren bort enstaka sandkorn med ett speciellt instrument.

Glasull och mineralull kan sköljas bort

Glasull och mineralull består av fina, vassa trådar som lätt tränger in i ögats yta och ger en ruggad yta som skaver.  Om du har fått in glasull eller mineralull i ögat brukar du få ögondroppar med bedövningsmedel av läkaren. Sedan spolar hen ögat med ljummen koksaltlösning.

Det är vanligt att du bara får en lokal inflammation eftersom trådarna nästan alltid sköljs bort med tårarna. Men det kan ta några dagar.

Metallgrader slipas eller skrapas bort

Du får en remiss till en ögonklinik om skräpet sitter djupt på hornhinnan. Det kan till exempel vara metallgrader, svetsloppor och rost som sitter centralt på hornhinnan. På ögonkliniken kan du få ögondroppar som bedövar ögat. När ögat är bedövat kan metallskräpet slipas eller skrapas bort. Sedan får du en mjuk salva i ögat.

Frätande ämnen behandlas genom spolning

Frätande ämnen behandlas genom spolning. Om du har fått syra i ögat spolas det i minst en halvtimme hos en läkare.

Det är samma behandling om du har fått ett basiskt ämne i ögat. Men då är det viktigt att behandlingen upprepas och ditt öga spolas då med några timmars mellanrum. Det beror på att basiska ämnen tränger in djupare i ögats vävnad.

Den frätande effekten finns kvar och går djupare in i vävnaden om ögat inte spolas. Då finns det en stor risk att ögat skadas. 

Ibland kan du få läkemedel att ta hemma  

Du kan få ögondroppar med bedövningsmedel i som du ska ta hemma. Det kan till exempel vara för att du ska kunna sova.

Ibland behövs antibiotika som du kan få i form av en ögonsalva eller ögondroppar att ta hemma. Du kan även få en smörjande salva eller ögondroppar. Ibland kan du få ögondroppar med kortison i eller NSAID-droppar mot inflammationen.

Vad händer i kroppen?

Skräpet i sig gör att du får ett sår i ögat. Såret kan sedan göra så att du får en inflammation i hornhinnan. Både såret och inflammation gör ont. 

Metallskräp skapar en kemisk reaktion i ögat

Metallskräp i ögat skapar en kemisk reaktion. Reaktionen beror på att järn rostar. Rost består av järnoxider som i vatten, det vill säga tårar, blir järnhydroxider. Järnhydroxid är ett svagt frätande ämne. Den kemiska reaktionen ger en inflammation i hornhinnan eller bindhinnan. Inflammationen gör ont.  

Komplikationer och följdsjukdomar

Läkningen efter inflammationen kan ge ett ärr på hornhinnan. Det kan innebära en synnedsättning om ärret sitter centralt på hornhinnan.

Till toppen av sidan