Patientnämndens kansli, Örebro

Landbotorpsallén 25 A, Örebro

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
019-602 27 60
Öppet idag
  • 09:00 - 12:00helgfria dagar
Telefontid idag
  • 09:00 - 12:00

Fler tider och telefonnummer

Telefontider
  • Mån - Fre09:00 - 12:00
Öppettider
  • Mån - Fre09:00 - 12:00 helgfria dagar

Besöksadress:
Landbotorpsallén 25 A, Örebro
Län, kommun:
Örebro län, Örebro
Postadress:
Patientnämnden, Box 1613, 701 16 Örebro
Webbplats:
https://www.regionorebrolan.se/sv/vard-och-halsa/ovriga-enheter/halso--och-sjukvardsgemensamma-resurser/patientnamndens-kansli/

Har du eller din närstående varit med om något inom vården som du inte är nöjd med, eller tycker du att något felaktigt skett? Om det känns svårt att framföra synpunkter eller klagomål direkt till vårdgivaren (där du fått vård) kan du vända dig till patientnämnden, som är opartisk och fristående från vården.


Alla som jobbar på patientnämnden har tystnadsplikt. Det kostar inget att få hjälp av patientnämnden.


Hur kan patientnämnden hjälpa mig?

Patientnämnden kan:

- ge dig information och råd så att du kan ta tillvara dina intressen i vården

- hjälpa dig att framföra dina klagomål

- se till att du får dina klagomål besvarade


Genom att framföra klagomål kan du få en förklaring till det som hänt och svar på dina frågor. Patientnämnden gör ingen bedömning av det klagomålet gäller och tar inte ställning till om vårdgivaren har gjort fel.


Hur kontaktar jag patientnämnden?

För att komma i kontakt med patientnämnden kan du använda dig av e-tjänst, skriva brev (se blanketter) eller ringa vår kanslitelefon.

När kan jag vända mig till patientnämnden?

Du kan vända dig till patientnämnden när du har synpunkter eller klagomål som gäller

- Region Örebro län

- någon av Örebro läns 12 kommuner

- en privat vårdgivare som har avtal med Region Örebro län eller någon av länets kommuner

- den kommunala skolhälsovården

- Folktandvården

- tandvård som, helt eller delvis, finansieras av Region Örebro län


Hantering av personuppgifter

Patientnämnden hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). När du kontaktar patientnämnden omfattas ditt ärende av sekretess och alla på patientnämnden har tystnadsplikt.

Driftsform

Driftsform: Region

Här finns blanketter som du kan använda för att lämna synpunkter eller klagomål till Patientnämnden på hälso- och sjukvården och tandvården inom Region Örebro län eller länets kommuner.

Om du vill hjälpa någon annan att föra fram synpunkter till Patientnämnden behöver du skicka in en undertecknad fullmakt.

 

Till toppen av sidan