Urinprov och avföringsprov

Provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Innehållet gäller Örebro län

Cancer i tjock- och ändtarmen är den tredje vanligaste typen av cancer bland män och kvinnor i Sverige. Chansen att bli botad ökar om sjukdomen upptäcks tidigt. De närmsta åren kommer alla i Sverige mellan 60 och 74 år börja bli erbjudna att skicka in ett avföringsprov. De som behöver får sedan göra en uppföljande undersökning.

Provtagning hemma – test av osynligt blod i avföringen

Du som är i en viss ålder kommer bli erbjuden att lämna ett prov för att undersöka om det finns osynligt blod i din avföring (ditt bajs). Sådant blod ser man inte själv men kan vara ett tidigt tecken på cancer i tjocktarm och ändtarm. Chansen att bli av med cancer ökar om sjukdomen upptäcks tidigt.

Därför är det viktigt att du gör och skickar in ditt prov.

Det här gäller i din region

Örebro län

Provtagning erbjuds vartannat år till personer mellan 60 och 74 år.  I tabellen kan du leta efter ditt födelseår för att se när det är din tur.  

År:

Provtagning för de som är födda

2023

1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963

2024

1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964

2025

1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965

2026

1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966

Så går provtagningen till

Erbjudandet kommer med posten. Brevet innehåller en instruktion, en provtub och ett svarskuvert. Du gör provet hemma och skickar in det med svarskuvertet. Frimärke behövs inte. Provtagningen är gratis och erbjudandet gäller i sex månader.

Om du har tappat bort provtagningstuben kan du få en ny om du ringer eller mejlar till Enheten för cancerprevention och screening inom sex månader från det du fick erbjudandet. Se kontaktuppgifter nedan.

Se filmen om hur du gör avföringsprovet hemma

Sveriges regioner samarbetar för att administrera provtagningen. Om du har frågor kan du kontakta Enheten för cancerprevention och screening. Kontaktuppgifter och telefontider hittar du längre ner på sidan.

Vad händer när jag skickat in provet?

Du får svar i ett brev till din folkbokföringsadress inom fyra veckor. Avföringsprovet kan bara svara på om det finns osynligt blod i avföringen.

Ungefär två procent av alla som gör provtagningen har osynligt blod i avföringen. Osynligt blod i avföringen beror i de flesta fall inte på cancer, men måste alltid utredas.

Om provet visar att du har osynligt blod i avföringen blir du kallad till sjukhuset för att undersöka tarmen med koloskopi.

Om koloskopiundersökningen inte visar något avvikande får du ett erbjudande om att ta ett nytt avföringsprov om två år.

Om det finns så kallade polyper i tarmen – som kan vara ett förstadium till cancer – kan de nästan alltid tas bort i samband med undersökningen.

Finns det tecken på cancer i tarmen tar man vävnadsprover vid undersökningen. Om proverna visar att det är cancer kommer du bli kallad till en kirurgklinik för behandling inom sjukvården.

Provtagning kan motverka cancer och rädda liv

Den här sortens provtagning, att leta efter allvarlig sjukdom hos utvalda grupper i befolkningen innan den gett symtom, kallas screening.

Du bestämmer själv om du ska delta i screeningen. Socialstyrelsen rekommenderar alla som blir erbjudna att delta eftersom det kan rädda liv.

Vid en koloskopi kan man hitta och ta bort eventuella förstadier till cancer, så att sjukdomen inte utvecklas.

En nackdel med screening kan vara att man kan känna oro i väntan på svaret efter att man skickat in avföringsprovet. En del personer som behöver göra den uppföljande koloskopiundersökningen kan uppleva att undersökningen är obehaglig.

Vilka kan inte delta i denna provtagning?

Du kan inte själv beställa provtagningsmaterial för att delta. Den här provtagningen riktar sig bara till utvalda åldersgrupper som man vetenskapligt visat att de har medicinsk nytta av provtagningen.

Känner du oro eller har symtom ska du alltid ta kontakt med vården för att få en medicinsk bedömning. En läkare bedömer om du behöver träffa en specialist.

Om du har opererats för tarmcancer ska du inte delta i den här sortens provtagning. Kontroller efter operationen sköts av din behandlande läkare. Ring eller mejla Enheten för cancerprevention och screening om du tidigare har opererats för tarmcancer och fått ett erbjudandebrev. 

Om du redan går på regelbundna koloskopikontroller ska du rådgöra med läkaren som ansvarar för dina kontroller om du ska göra och skicka in den här sortens prov.

Sök alltid vård om du har symtom

Om du har symtom från tarmen ska du alltid söka vård för en medicinsk bedömning. Sådana symtom kan vara

  • synligt blod i avföringen
  • förändrade avföringsvanor fast du inte ändrat dina matvanor
  • obehag i magen som du inte har känt tidigare
  • trötthet som inte kan förklaras av naturliga orsaker
  • oförklarlig viktnedgång
  • slem i avföringen

Ta kontakt med primärvården om du har sådana symtom. I artikeln Tjocktarmscancer och ändtarmscancer får du mer information.

Sekretess och personuppgifter

Resultatet av provtagningen databehandlas. Alla personuppgifter är sekretessbelagda och skyddade enligt gällande lagstiftning.

Du som har skyddad identitet och som är mellan 60 och 70 år får inte något erbjudande om provtagning i brevlådan. Kontakta Enheten för cancerprevention och screening för råd om hur du kan göra för att delta i provtagningen. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter och stödsamtal

Sveriges regioner samarbetar för att administrera provtagningen för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer.

De som arbetar på Enheten för cancerprevention och screening kan besvara alla frågor som rör provtagningen oavsett var i landet du bor. Välkommen att kontakta dem om du har frågor.

Telefon:  08-123 138 10

Telefontider: Måndag, onsdag och fredag klockan 10–11. Tisdag och torsdag klockan 13–14.

e-post: tarmscreening.hsf@regionstockholm.se

Om du mejlar ska du inte skriva ditt personnummer. Det räcker att du skriver ditt fullständiga namn och din folkbokföringsadress. Om du vill kan du även lämna ditt telefonnummer.

Stödsamtal och information om cancer

Kontakta Cancerrådgivningen om du har frågor om cancer. Där kan du få stöd och råd oavsett var i landet du bor.

Telefon 08-123 138 00, helgfri måndag till fredag klockan 8.30-16.00

e-post  cancerradgivningen.hsf@regionstockholm.se

Till toppen av sidan