Tillgången på vaccin är begränsad och därmed finns begränsade vaccinationstider.

BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Tandröntgen

Tandröntgen gör det möjligt att upptäcka det som tandläkaren eller tandhygienisten inte kan se med egna ögon. Med en röntgenundersökning går det att till exempel kontrollera om du har hål under fyllningar och mellan tänderna. Tandläkaren kan även se om du har sjukliga förändringar i käkbenet.

Person som sitter i en tandläkarstol och ska röntga tänderna.
Vid tandröntgen placeras en sensor i din mun. Du får också en halskrage under hakan som skydd mot röntgenstrålningen.

De flesta tandläkare använder digital tandröntgen. Fördelarna med den jämfört med röntgen på film är bland annat att stråldosen blir betydligt mindre och att röntgenbilderna visas direkt på en bildskärm.

Hur bra röntgenstrålarna tränger igenom kroppen beror på hur tät vävnaden är. Skelett och tandvävnad har hög täthet och syns därför bäst på röntgenbilderna. Ett skadat område är mindre tätt. På bilden syns skadan då som ett mörkare område, till exempel ett kariesangrepp.

När och varför används tandröntgen?

Tandröntgen används vid följande tillfällen:

  • För att kontrollera om du har hål, så kallad karies, under fyllningar och mellan tänderna. På röntgenbilderna syns också hur djupa kariesangreppen är.
  • När diagnosen är osäker. Om du har tandvärk kan det ha flera orsaker. Med hjälp av röntgen kan tandläkaren ställa rätt diagnos och ge rätt behandling.
  • Innan du ska behandlas. Ska du till exempel få en tand utdragen är det viktigt att tandläkaren vet hur roten ser ut. Beroende på hur roten ser ut kan sätten att ta bort tanden variera.
  • Efter en behandling. På röntgenbilderna kan tandläkaren till exempel se om delar av rötter finns kvar och om läkningen går som den ska.
  • Före en operation. Det är exempelvis viktigt att tandläkaren kan undersöka käkbenets utseende innan hen sätter in tandimplantat.
  • För att kunna planera en tandreglering, det vill säga tandställningar av olika slag. Då behövs röntgenbilder av tandanlag och skallens ben.
  • För att på barn undersöka om det finns tandanlag där permanenta tänder inte bryter fram som förväntat.
  • Under behandling och även efteråt. Tandläkaren brukar till exempel kontrollera att en rotfyllning har blivit tät.

Regelbundna röntgenundersökningar är också bra för att följa tändernas tillstånd för att du ska slippa bli behandlad. Ofta går det att undvika att borra i tänderna om ett hål upptäcks tidigt. Då kan hålet till exempel behandlas med flourlack för att tanden ska stärkas.

Om tanden får en fyllning finns en risk att fyllningen måste göras om en eller flera gånger under årens lopp.

Förberedelser inför tandröntgen

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför en röntgenundersökning av tänder och mun.

Så går tandröntgen till

När dina tänder ska undersökas med röntgen får du en halskrage eller en skärm att hålla under hakan som skydd mot röntgenstrålningen.

Vid digital tandröntgen placeras en sensor i din mun. Sensorn är kopplad till en dator och reagerar på strålarna från röntgenapparaten. Röntgenapparaten riktas mot den del av din mun som ska undersökas. Röntgenstrålarna går igenom kroppen och träffar sensorn på andra sidan. Röntgenbilderna visas genast på en bildskärm.

Det känns inte när du får en tand röntgad. Däremot kan sensorn eller filmhållaren skava när den ligger i munnen. Om du får kväljningar av att filmhållaren förs in i munnen brukar det gå över om den försiktigt placeras på sin plats,  till exempel för att undersöka en visdomstand.

Mörkare område kan vara tecken på hål

Hur bra röntgenstrålarna tränger igenom kroppen beror på hur tät vävnaden är. Skelett och tandvävnad har hög täthet och syns därför bäst på röntgenbilderna. Ett skadat område är oftast mindre tätt. På bilden syns skadan då som ett mörkare område. Det kan till exempel vara tecken på att du har ett hål i tanden.

När digital tandröntgen används visas bilderna direkt på en bildskärm och din tandläkare kan berätta vad röntgenbilderna visar och om du behöver någon behandling. Med röntgen på film måste bilderna först framkallas och torkas.

Att röntga tänderna tar olika lång tid beroende på hur många bilder som behöver tas, men som regel är undersökningen avklarad på några få minuter. Tandläkaren eller tandhygienisten tar det antal bilder som behövs för att hål mellan tänder och under fyllningar ska synas.

Står tänderna för tätt eller oregelbundet kan det behövas extra bilder för att kunna se in i mellanrummen mellan tänderna.

Risker och skydd vid tandröntgen

De flesta tandläkare använder digital tandröntgen, som ger en betydligt lägre stråldos än tandröntgen med film. Även med film är stråldosen mycket låg och ger inga effekter.

Du kan alltid fråga din tandläkare varför röntgenbilden behöver tas. Tandläkaren måste ha ett skäl till att ta bilder men det finns nästan alltid då man inte kan se in under fyllningar, mellan tänder och in i käkbenet.

Det finns ingen anledning att avstå från tandröntgen om du är gravid eftersom skyddet är bra och stråldosen låg.

Tandläkaren och tandsköterskan skyddar sig genom att gå ut ur rummet när bilden tas eftersom de annars skulle utsättas för strålning många gånger varje dag.

Till toppen av sidan