Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel mot rökning

Att använda läkemedel för att sluta röka är en hjälp för de allra flesta. Läkemedel som innehåller nikotin är vanligast. De finns till exempel som tuggummi och plåster och kan köpas receptfritt. Det finns även läkemedel utan nikotin, som du kan få utskrivet på recept.

Örebro län

Få hjälp med att sluta röka i Region Örebro län

I Örebro län finns det många professionella tobaksavvänjare som kan stötta dig på din resa mot tobaksfrihet.

Forskning och erfarenhet visar att kontakt med en tobaksavvänjare ökar chanserna betydligt för att bli tobaksfri.Du får stöd och rådgivning kring hur du kan göra för att sluta med rökning och/eller snusning samt vad för läkemedel som kan passa dig.

Alla vårdcentraler i Örebro län har en tobaksavvänjare som kan stötta dig. Du kan också få hjälp av en tobaksavvänjare via Vårdcentralernas digitala mottagning som du når via Region Örebro läns app. 

Dessutom finns Tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset i Örebro och Tobakspreventiva mottagningen på Karlskoga lasarett där du kan få hjälp och stöd.

Du som vill sluta röka kan ofta lyckas bra om du kombinerar läkemedel med annan behandling som rådgivning och samtalsstöd. Här kan du läsa om hjälp att sluta röka.

Till toppen av sidan