Tillgången på vaccin är begränsad och därmed finns begränsade vaccinationstider.

PÅ FÖRLOSSNINGEN OCH BB

Att föda barn på Universitetssjukhuset i Örebro

Innehållet gäller Örebro län

Att föda barn är för de flesta en av de mest fantastiska upplevelserna i livet. Vårt mål är att bidra till detta genom att ge dig och din familj en så positiv förlossningsupplevelse som möjligt.

Välkommen till oss på USÖ - Örebro län

Vi som arbetar här fokuserar på er och ert välbefinnande. Vi är lyhörda för era önskemål och den medicinska säkerheten går som en röd tråd genom vårt arbete.

På Universitetssjukhusets förlossningsavdelning och BB-avdelning 25 och 23 träffar du alltid erfaren och kompetent personal. Våra läkare är specialister i gynekologi och förlossningsvård.

Vi har även tillgång till barnläkare, narkosläkare och operationsavdelning dygnet runt.

Förutom kvinnor som ska föda tar vi även under kvällar, nätter och helger emot akuta bedömningar av gravida fr o m graviditetsvecka 22.

Du vänder dig till förlossningen från och med graviditetsvecka 22. Vi önskar att du ringer först, så att vi kan planera vår verksamhet och ta emot dig på bästa sätt. När du ringer till förlossningen får du prata med vår koordinator som är den barnmorska som ansvarar för telefonrådgivningen. Då får du råd om du bör åka in direkt eller om du kan avvakta hemma en stund till.

Besöksrestriktioner i och med corona

För att minska smittspridning av coronavirus finns restriktioner för anhöriga till patienter som söker vård eller vårdas på kvinnokliniken.

Anhöriga får inte i något fall medfölja om hen uppvisar luftvägssymtom eller har feber.

  • En person får följa med kvinnan till förlossning och ska då i huvudsak vistas med kvinnan på förlossningsrummet. Vi rekommenderar att  den anhöriga som följer med tar med sig egna matlådor. Detta för att undvika onödiga kontakter under vistelsen på sjukhuset.
  • Den anhöriga som följer med ska vara densamma under hela sjukhusvistelsen. Barn undanbedes.

Förlossning vid misstanke om covid-19

Vi följer de nationella rekommendationerna för förlossningsvård och vård av det nyfödda barnet när den födande kvinnan har eller antas ha covid-19.

Viktiga punkter i korthet om förlossningen:

  • Förlossningen påverkas inte av covid -19. Förlossningssätt och eventuella åtgärder blir på samma sätt som för andra kvinnor.
  • Personalen kommer att följa särskilda riktlinjer för att minimera risk för spridning av covid-19.
  • På grund av risk för att luftburen smitta uppstår vid användande av lustgas, kommer den typen av smärtlindring inte att erbjudas om kvinnan har eller antas ha covid-19.

Viktiga punkter i korthet om det nyfödda barnet:

  • Efter födseln kommer barnet att torkas av.
  • Barn som föds friskt kan vårdas tillsammans med sin mamma.
  • Barnet kan ammas som vanligt, men man kommer att få särskilda hygieninstruktioner som ska följas.
  • Barnet som vårdas tillsammans med sin mamma kommer efter förlossningen att vara utsatt för smitta och ska därför skötas enligt särskild hygienrutin vid covid-19 som föräldrarna får information om.
  • Om det finns behov av neonatalvård eller om behov av akut åtgärd för barnet uppstår vid förlossningen ska mamma och barn separeras direkt efter födseln. Barnet betraktas inte som smittat och kan vårdas på neonatalavdelning tillsammans med frisk anhörig.

En film om att föda barn på USÖ

Textad film om att föda barn på USÖ.

Teckentolkad film om att föda barn på USÖ

Till toppen av sidan