Efter förlossningen

Undersökningar av det nyfödda barnet

Ett nyfött barn blir undersökt på flera olika sätt under sina första dygn. De flesta undersökningar görs på BB innan ni åker hem därifrån. Ni kan behöva komma tillbaka för undersökningar om ni har åkt hem tidigt.

Ett nyfött barns hörsel blir undersökt
Hörselundersökning är en av flera olika undersökningar som görs på det nyfödda barnet. Undersökningen brukar göras när barnet sover.

Den här texten beskriver vilka undersökningar som görs på alla nyfödda barn. Det kan variera en del när vissa undersökningar görs, till exempel beroende på hur förlossningen har gått och på hur barnet och den som har fött barnet mår.

Ibland krävs fler undersökningar, till exempel om barnet har fötts för tidigt eller om det finns misstanke om någon sjukdom eller skada. Barnet får då vårdas på en neonatalavdelning, där personalen är specialiserad på att ta hand om nyfödda barn som är sjuka.

Filmen visar hur blodsockernivån mäts på nyfött barn.

Den här filmen finns översatt till flera språk:

(arabiska) لعربية 

English (engelska)

Soomaali (somaliska)

Filmen visar hur en undersökning av en nyfödd kan gå till.

Filmen visar hur ett hörselprov går till på ett nyfött barn.

Den här filmen finns översatt till flera språk:

(arabiska) لعربية 

English (engelska)

Soomaali (somaliska)

Till toppen av sidan