Aktuellt i Örebro län

Stort tack till dig som svarade på vårdcentralernas patientenkät!

Innehållet gäller Örebro län

16 februari. Tusentals patienter i länet har svarat på frågor om sin vårdcentral. Nu vet vi att tre av fyra patienter är nöjda eller mycket nöjda med vården som de har fått på sin vårdcentral.

Våra patienters synpunkter är viktiga för att vi ska veta hur vi ska förbättra verksamheten på vårdcentralerna i Region Örebro län

Bäst tyckte ni att vi var på respekt och bemötande. De flesta tyckte att personalen visade omsorg och medkänsla och om man ställde frågor blev man bemött med känsla och engagemang.

Bättre på kontinuitet och koordinering

Men vi strävar efter att bli ännu bättre. Och nu vet vi att ska bli bättre inom området på kontinuitet och koordinering. Det är frågor som handlar om hur väl patientens vård samordnas. Vi frågade om man fick träffa samma läkare, om man fick träffa den läkare man ville och om hur personalen samarbetar. Vi frågade också om personalen var insatt i dina tidigare kontakter som du har haft med vården innan.

Viktiga synpunkter

Nu kommer vi arbeta hårt för att förbättra våra arbetsätt och utveckla den nära vården i framtiden.

Tack till alla som tog sig tid att besvara vår patientenkät.

Läs mer om undersökningen på:

Resultat av patientenkät primärvård Örebro län - 1177

Fakta om undersökningen

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av primärvården sker vartannat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner.

Till toppen av sidan