Borttagning av födelsemärken

Skriv ut (ca 6 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Ett födelsemärke är oftast helt ofarligt, men man kan ändå vilja få bort det. Man kanske tycker att märket är besvärande, fult eller är orolig och vill ha det undersökt eftersom det händer att födelsemärken med tiden utvecklas till cancer.

Man får vanligtvis födelsemärken borttagna genom en mindre operation på en vårdcentral eller annan läkarmottagning. Om det inte finns någon medicinsk anledning till att födelsemärket ska tas bort, utan skälen är rent kosmetiska, får man bekosta ingreppet själv.

Förberedelser

Man behöver oftast inte förbereda sig på något särskilt sätt. Eftersom man får lokalbedövning innan födelsemärket tas bort är det viktigt att berätta om man tidigare fått någon allergisk reaktion när man blivit bedövad. Läkaren behöver också få veta om man äter blodförtunnande läkemedel, om ens blod har dålig levringsförmåga eller om man har någon blodsmitta som till exempel gulsot eller hiv.

Hur går behandlingen till?

Innan födelsemärket skärs bort sprutas bedövningsmedel in i huden. Läkaren skär sedan några millimeter utanför märket så att även huden runt omkring kan undersökas. Sårkanterna sys sedan ihop och täcks med sårtejp. Hudbiten som tagits bort brukar skickas till undersökning i mikroskop och det kan ta några veckor innan man får veta resultatet.

Hur mår man efteråt?

När bedövningen släpper efter några timmar kan det svida lite i såret eller kännas lite ömt under det första dygnet. Stygnen brukar få sitta kvar en till två veckor och förbandet ska sitta kvar under den tiden. Allt som blir kvar sedan man tagit bort ett födelsemärke är ett litet ärr i huden. I början är ärret rodnat, men det bleks med tiden.

Visa mer

Varför tas födelsemärken bort?

Varför tas födelsemärken bort?

Alla har födelsemärken

Ett födelsemärke ser ut som en mörk prick eller fläck. Ibland är födelsemärket lite upphöjt. Vanligtvis är pigmentet, det färgämne som gör huden brun när man solar, glest och jämt utspritt i överhuden. I ett födelsemärke har dessa pigmentbildande celler, så kallade melanocyter, samlats i en grupp. Födelsemärken brukar även kallas leverfläckar. På fackspråk heter de pigmentnevus.

Alla vuxna har födelsemärken. De första börjar synas redan under de första levnadsåren. Sedan får man fler och fler fram till ungefär 30-årsåldern. Det är inte ovanligt att man har cirka 70 fläckar eller fler. Födelsemärken kan ha många olika utseenden och skiljer sig i storlek, form och färg.

Enkel liten operation

Födelsemärken kan tas bort med en liten, enkel operation. Man får lokalbedövning och sedan skär läkaren bort fläcken.

När tas födelsemärken bort?

Ett födelsemärke är oftast helt ofarligt, men man kan ändå vilja få bort det. Man kanske tycker att märket är missprydande eller besvärande, till exempel att det sitter på ett ställe där det skaver. Man kanske oroar sig för att det kan vara något farligt. Det förekommer i enstaka fall att födelsemärken med tiden utvecklas till elakartade cancertumörer.

Man ska vara speciellt uppmärksam på om pigmentfläcken förändras på något sätt. En vårdcentral eller en hudläkarmottagning ska alltid kontaktas om ett födelsemärke

  • börjar växa eller ändra form
  • ändrar färg eller blir flammigt
  • börjar klia eller blöda.

Läkaren kan oftast avgöra om födelsemärket är ofarligt eller inte bara genom att titta på det, ofta med hjälp av ett hudmikroskop, ett så kallat dermatoskop. Om läkaren är tveksam tas födelsemärket bort.

Den borttagna hudbiten undersöks i ett mikroskop vid ett laboratorium för att kontrollera att den är godartade. Födelsemärken ska inte tas bort med hjälp av laser eller genom frysning eftersom den mikroskopiska undersökningen då inte kan göras.

Vad läkaren behöver veta

Eftersom läkaren kommer att använda lokalbedövningsmedel under operationen brukar man få frågan om man är allergisk mot sådana medel. Det är viktigt att berätta om man tidigare fått någon slags reaktion när man fått bedövning. De flesta har någon gång fått lokalbedövning hos tandläkaren.

Läkaren behöver också få veta om man äter blodförtunnande läkemedel, har problem med blodets levringsförmåga eller om man bär på någon blodsmitta. Med blodsmitta menas bland annat smittsam gulsot eller hiv.

Ibland kan operation vara olämpligt

Om man har ovanligt lätt att få blödningar eller tar blodförtunnande läkemedel kan det innebära risk för en onormalt stor eller svårtstoppad blödning när ett större födelsemärke opereras bort. Läkaren tar ställning till hur nödvändigt ingreppet är och så får man tillsammans väga för- och nackdelar. Man kanske kan göra ett kortare uppehåll med den blodförtunnande medicineringen, vänta till ett lämpligare tillfälle eller utföra ingreppet på en mottagning som är bättre utrustad med tanke på blödningsbekymmer.

Fäll ihop

Så går det till

Så går det till

Det är oftast en enkel operation att få ett födelsemärke borttaget. Ingreppet kan göras på vårdcentralen eller på annan läkarmottagning. Om födelsemärket är stort eller sitter där man tycker det blir missprydande med ett ärr, till exempel i ansiktet, är det oftast lämpligast att en hudläkare eller plastikkirurg gör ingreppet. I så fall blir man remitterad till specialistmottagning eller sjukhus.

Om det inte finns någon medicinsk anledning till att födelsemärket ska tas bort, utan skälen är rent kosmetiska, får man bekosta ingreppet själv.

Bra att sluta röka

Om man röker är vinsterna många med att sluta inför en operation. Såren läker snabbare, blodcirkulationen och konditionen förbättras så att man fortare återhämtar sig. Man bör helst sluta röka helt, men om det inte lyckas så är det bra om man kan avstå från rökning före operationen och även de första veckorna efteråt. Om man behöver hjälp att sluta röka kan läkaren berätta vilket stöd som finns att få.

Så går det till

Eftersom det alltid finns risk för infektion vid operationer används steril utrustning. Läkaren eller en assisterande sjuksköterska, alternativt undersköterska, börjar först med att tvätta huden runt födelsemärket med sprit eller annat desinfektionsmedel. Ibland läggs en steril duk med ett hål i mitten, ovanpå huden. Hålet passas in över operationsområdet så att det bara är själva fläcken och den närmaste huden som är synlig. Läkaren sätter på sig sterila handskar och ritar ibland med en särskild sorts märkpenna hur snittet ska göras. Ibland ritar läkaren markeringen innan huden tvättas.

Lokalbedövningen verkar efter någon minut

Huden bedövas genom att bedövningsmedel sprutas in längs den märkta snittlinjen. När man får bedövningen så känns själva sticket ungefär som när man lämnar ett blodprov. Om man är stickrädd kan man fråga på mottagningen om man kan använda bedövningssalva eller bedövningsplåster i förväg. Det går att köpa receptfritt på apoteket.

När läkaren sprutar in bedövningsmedlet kan det svida till i huden en kort stund. Bedövningsmedlet verkar snabbt, redan efter någon minut är huden bedövad. Läkaren testar att bedövningen tagit genom att nypa med en vass pincett. Ibland kan man fortfarande känna beröringen under operationen. Det märks att läkaren gör något med huden, men det ska inte kännas vasst eller göra ont. Om det känns vasst väntar läkaren en stund till eller sprutar in mer bedövningsmedel.

När väl bedövningen har tagit gör det inte ont, även om det ibland kan kännas lite obehagligt att veta att läkaren håller på med ett ingrepp.

Några extra millimeter hud tas bort

Läkaren skär bort födelsemärket med en kniv. Snitten läggs några millimeter utanför fläcken för att säkerställa att hela förändringen blir borttagen.

Om det är en rund fläck skärs inte bara själva fläcken bort, utan läkaren tar bort en avlång, båtformad hudbit med födelsemärket i mitten. Då blir det lättare att sy ihop sårkanterna snyggt utan att huden veckas. Läkaren bestämmer snittriktningen genom att titta på fina små linjer som finns i huden. Om snittet läggs med samma riktning som dessa linjer blir ärret oftast finare.

Sårkanterna sys sedan ihop och täcks med en kraftig så kallad sårtejp. Utanpå sårtejpen sätts ett förband. Om det är ett mycket litet födelsemärke kan det ibland räcka att täcka det med hudvänlig häfta.

Små födelsemärken kan stansas bort

Ibland får man födelsemärket borttaget med en vass hålstans. Det är en cirkelformad kniv som används för att stansa bort födelsemärken som inte är större än ett par millimeter. Det är inte alltid som man behöver sys om ett födelsemärke har stansats bort, men ibland kan det behövas något enstaka stygn.

Operationen går ganska snabbt

Det tar ungefär 10-20 minuter att få ett litet födelsemärke borttaget. Större eller besvärligt placerade födelsemärken kan ta längre tid att operera bort. Oftast ligger man ner på en brits under ingreppet.

När bedövningen släpper efter cirka en timme kan det svida lite i såret eller kännas lite ömt under ett halvt till ett dygn. Besvären är beroende av hur stort sår man har fått. Om man behöver något smärtstillande kan man ta ett läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil.

Besked efter några veckor

Den borttagna hudbiten brukar skickas till mikroskopisk undersökning, så kallad PAD som är en förkortning för patologisk anatomisk diagnos. Det tar vanligtvis några veckor innan man får veta resultatet av undersökningen.

Kan vara bra att ha någon med sig

Många tycker att det är skönt att ha sällskap när man ska vara med om ett ingrepp. Det kan också vara olämpligt att själv köra bil hem efter operationen, särskilt om man fått ett lite större sår. Vissa smärtstillande läkemedel kan också påverka koncentrationsförmågan. Man kan alltid fråga på mottagningen om man känner sig osäker på om det är lämpligt att köra.

Förbandet ska hållas torrt och rent

Innan man lämnar mottagningen får man veta hur länge stygnen ska sitta kvar. Det brukar röra sig om en till två veckor beroende på var på kroppen som ingreppet gjorts. Förbandet ska sitta kvar tills stygnen tas bort. Man ska se till att förbandet hålls rent och torrt. När man duschar får man antingen se till att det inte blir blött vid förbandet eller täcka det med plast, som kan fästas med frystejp eller annan häfta. Stygnen kan antingen tas bort på samma mottagning där ingreppet gjordes, eller hos distriktssköterskan där man bor.

Biverkningar eller komplikationer är ovanliga

Man kan reagera allergiskt på det bedövningsmedel som används vid operationen, men det är mycket ovanligt. Man kan även någon gång få en hudreaktion orsakad av häftan i förbandet.

Ibland kan det blöda lite mer än vanligt, men det ställer sällan till problem.

Att sköta sina ärr

Allt som blir kvar sedan man tagit bort ett födelsemärke är ett litet ärr i huden. I början är ärret rodnat, men det bleks med tiden. Man ska skydda ärret från solljus de första månaderna eftersom ett nytt ärr kan bli irriterat av solen. Om man opererats på ett ställe där huden lätt sträcks, ska man undvika stora eller häftiga rörelser den första tiden, till exempel motionspass.

En del personer har sådan hud som gör att fula ärr lättare utvecklas. Ärren kan då bli breda eller upphöjda. Sådana ärr uppkommer oftare på bröstkorgens framsida än på andra ställen på kroppen. Läkarna brukar därför avråda från att ta bort födelsemärken inom detta område om den enda orsaken är att man tycker att märket är missprydande.

Det brukar ta mellan ett halvår och ett år innan ärret har läkts tillräckligt mycket för att man ska kunna se hur ärret kommer att bli. I vissa fall kan man få behandling av en hudspecialist om ärren är röda och upphöjda. Då får man kortison insprutat i huden med hjälp av en tunn nål.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-17
Skribent:

Karin Strååt, läkare, specialist i allmänmedicin, Stockholm.

Redaktör:

Lotta Bergman, 1177.se

Granskare:

Mats Bjellerup, läkare, specialist i hudsjukdomar och könssjukdomar, Helsingborgs lasarett.