Före och efter operation

Provtagning inför din operation

Innehållet gäller Kronoberg

Du som ska opereras kan behöva ta prov inför din operation. Om det blir aktuellt för dig, står det i din kallelse. Du behöver själv boka tid för provtagning på en vårdcentral eller på en mottagning på sjukhus.

Blodprov

Blodprov tas på din vårdcentral eller kliniskt kemiska laboratoriet. Proverna behöver inte tas fastande.

Sök upp din vårdcentral 

Kliniskt kemiska laboratoriet Växjö

Kliniskt kemiska laboratoriet Ljungby 

Ett blodprov är en vanlig undersökning som du kan få göra av många olika anledningar. När du lämnar blodprov får du lämna en liten mängd blod som sedan analyseras av vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på vad läkaren vill undersöka.

EKG

EKG tas på din vårdcentral eller på klinisk fysiologi.

Sök upp din vårdcentral

Klinisk fysiologi Växjö

Drop-in måndag–fredag kl:
11.00-11.30
12.30–13.00
15.00–15.30 (stängt torsdagar).

Klinisk fysiologi Ljungby

EKG är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Du kan behöva bli undersökt med EKG för att upptäcka hjärtsjukdomar eller störningar i hjärtats rytm. Ett EKG ingår ofta i vanliga hälsoundersökningar.

Blodtryck

Blodtryck tas på din vårdcentral.

Sök upp din vårdcentral

Mätning av blodtrycket är en vanlig undersökning i vården, till exempel vid en hälsokontroll.

Urinprov

Urinprov tas på din vårdcentral eller lämnas in på kliniskt kemiska laboratoriet.

Sök upp din vårdcentral

Kliniskt kemiska laboratoriet Växjö

Kliniskt kemiska laboratoriet Ljungby 

Urinprov kan användas för många olika analyser. Hur du ska lämna ditt prov och hur du ska hantera det beror på vad som ska analyseras.

Vikt

Vikt tas på din vårdcentral.

Sök upp din vårdcentral

Till toppen av sidan