Klinisk fysiologienheten Växjö, CLV

Klinisk Fysiologi, Centrallasarettet, Växjö, Strandvägen 8, huvudentrén

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.30–10.30
Tisdag07.30–10.30
Onsdag07.30–10.30
Torsdag07.30–10.30
Fredag07.30–10.30
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.30–16.00
Tisdag07.30–16.00
Onsdag07.30–16.00
Torsdag07.30–16.00
Fredag07.30–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Klinisk Fysiologi, Centrallasarettet, Växjö, Strandvägen 8, huvudentrén
Län, kommun:
Kronobergs län, Växjö
Postadress:
Klinisk fysiologienh, Centralllasarettet, 0135300, Värendsgatan 8, 351 85, Växjö

Vägbeskrivning

Hitta på plats:

Gå förbi kiosken och cafeterian mot hissarna i Hall G, knapp 4 i hissen.

På avdelningen för Klinisk fysiologi utförs undersökningar av olika organ. Här arbetar biomedicinska analytiker, läkare och medicinska sekreterare, vi arbetar med funktionsundersökningar av framför allt hjärna, hjärta, kärl, lungor och njurar och nedre urinvägar. Vi undersöker patienter som är inneliggande på sjukhuset och patienter som kommer hemifrån.


Ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern bukaortascreening erbjuds till alla män i länet som är 65 år. Syftet är att upptäcka bråck, sk aortaaneurysm.


Remiss krävs till samtliga undersökningar med undantag av bukaortascreening.


Till de flesta av undersökningarna får du en kallelse med beskrivning av hur du förbereder dig. Det är mycket viktigt att du följer instruktionerna, annars kan resultatet av undersökningen bli felaktigt.


Verksamhetschef: Daniel Gräns Freij, tel 0470-58 80 00

Driftsform

Driftsform: Region

Till oss kommer du på remiss och svar på undersökningen får du från läkaren som skickat remissen till oss. Till våra undersökningar får du en kallelse med beskrivning om hur du förbereder dig. Det är mycket viktigt att du följer instruktionerna, annars kan resultatet av undersökningen bli felaktigt. Ta med legitimation och eventuell lista på dina mediciner.

Här nedanför kan du läsa om våra vanligaste undersökningar samt hitta länkar till mer information på 1177 vårdguiden.

 

 

 

 

 • Undersökningen ger information om hjärtats rytm och funktion.Du ligger i ryggläge på en brits. Elektroder fästs på bröst och extremiteter. Hjärtats elektriska aktivitet registreras. Undersökningstid ca 10 min. Till denna undersökning har vi drop in mellan:

  Måndag:
  11:00-11:30
  12:30-13:00
  15:00-15:30
  Tisdag:
  11:00-11:30
  12:30-13:00
  15:00-15:30
  Onsdag:
  11:00-11:30
  12:30-13:00
  15:00-15:30
  Torsdag:
  11:00-11:30
  12:30-13:00
  Fredag:
  11:00-11:30
  12:30-13:00
  15:00-15:30

  1177

 • Väntetider                                      2024-02-19

  • Arbetsprov                         4 veckor
  • EEG, rutin                            6 veckor
  • EEG sömn                            4 veckor
  • Lungfunktion                      13 veckor
  • Långtids-EKG                       7 veckor
  • Myokardscintigrafi            14 veckor
  • Cirkulationsutredning        6 veckor
  • Ultraljud, vener                   7 veckor
  • Ultraljud, hjärta                   6 veckor
  • Urodynamik                        11 veckor

   

 • För att se hur hjärtat fungerar under arbete får du cykla på ergometercykel under stegvis ökande belastning. EKG och blodtryck tas före, under och efter arbetet. (Undersökningen kan även vid behov göras med armcykling eller gång på rullande matta.) Undersökningstid ca 45 min.

  1177

   

 • Undersökningen ger information om blodflödet i hjärtmuskeln vid ansträngning och i vila, samt om hjärtats pumpförmåga.

  Undersökningen görs vanligtvis under två olika dagar. Den ena dagen utför du antingen ett arbetsprov på ergometercykel, som innebär fysisk ansträngning, eller utförs en läkemedelsprovokation, som för hjärtat motsvarar en fysisk ansträngning.Ett radioaktivt ämne injiceras under cyklingen/läkemedelsprovokationen. Därefter sker bildtagning med en gammakamera under ca 10 min. På så sätt ser man hjärtmuskelns blodförsörjning vid ansträngning.
  Den andra dagen vill man se hjärtmuskelns blodförsörjning i vila. Injektionen av det radioaktiva ämnet sker därför efter en stunds vila här på kliniken. Omkring en timme efter injektionen sker bildtagning under ca 10 min.

  1177

 • Undersökningen ger information om hjärtats rytm i det dagliga livet. Elektroder tejpas fast på bröstkorgen och en bärbar registreringsenhet placeras i en liten väska runt midjan. Under den tid EKG-registreringen pågår ska du leva som vanligt och anteckna aktiviteter och eventuella symtom i en dagbok.Undersökningstid: Påkoppling 30 min. Därefter registrering i hemmet 24 eller 48 timmar.

  1177

  1177

   

 • Undersökningen ger information om hjärtrytmen i det dagliga livet.Med tum-EKG registrerar du själv ditt EKG i hemmet under ca 2 veckor genom att placera höger och vänster tumme på en liten bärbar enhet under 10-30 sekunder.Undersökningstid 30 minuter inklusive ivilo-EKG och information om apparaten. 

   

 • EEG (Elektro Encephalo Grafi) ger information om den elektriska aktiviteten i hjärnbarken.EEG-aktiviteten speglar funktionen i hjärnan och vid störningar av denna påverkas och förändras EEG-bilden.Elektroder placeras över hårbotten och under registreringen ligger du avslappnad på en brits med slutna ögon. Oftast ingår hyperventilering och ljusstimulering i undersökningen. 
  Det görs en videoinspelning av undersökningen för att tex kunna koppla eventuella rörelser till EEG-bilden. Undersökningstid ca 1 timme.

  1177

   

 • Vid sömn-EEG utsätts hjärnan för stress genom sömnbrist. Detta kan göra det enklare att diagnostisera epilepsi.Elektroder placeras över hårbotten och under registreringen ligger du avslappnad på en brits med slutna ögon. Därefter får du somna och sova i minst 20 minuter.Oftast ingår hyperventilering och ljusstimulering i undersökningen. Det görs en videoinspelning av undersökningen för att tex kunna koppla eventuella rörelser hos patienten till EEG-bilden. Undersökningstid ca 1,5 tim.

  1177

 • Undersökningen ger information om lungornas funktion.Du får andas genom ett munstycke upprepade gånger och med olika andningstekniker, ofta även efter luftrörsvidgande medicinering. Undersökningen är förenad med viss fysisk ansträngning och resultatet är beroende av din medverkan. Icke svensktalande patient behöver tolk. Undersökningstid 0,5-1,5 tim.

  1177

 • Undersökningen ger information om blodcirkulationen i benens eller armarnas artärer. Fötterna eller händerna värms först med en värmefläkt för att vidga kärlen maximalt. När benen undersöks mäts blodtrycket med blodtrycksmanschetter på tå, ankel och vid behov även på låret, samtidigt som blodtrycket på armen mäts som referens. När armarna undersöks mäts blodtrycket på finger, handled och överarm samtidigt som blodtrycket på andra armen mäts som referens. Undersökningstid ca 45 min.

 • Oftast används undersökningen för information om blodcirkulationen i benens artärer vid ansträngning. I vila mäts blodtryck på anklarna och ena armen. Därefter får du gå på en uppåt lutande, rullande matta och ange eventuella besvär. Omedelbart efter promenaden mäts blodtryck på anklar och arm igen. Dessutom registreras EKG före, under och efter gångprovet. Undersökningstid 1 tim.

 • Undersökningen ger information om hjärtrummens storlek, hjärtväggarnas tjocklek och hjärtmuskulaturens kontraktionsförmåga, samt hjärtklaffarnas funktion och utseende.

  Du ligger på vänster sida på en brits. En transducer (sändare och mottagare av ultraljud) hålls mot bröstkorgen i olika positioner. På en bildskärm ser man hjärtat och dess rörelser samt blodflödet genom hjärtrummen. Undersökningstid 1 tim.

  Ibland behöver en kompletterande undersökning göras via matstrupen (transesofageal ekokardiografi, TEE ). Du får lugnande läkemedel intravenöst, samt bedövningsspray i svalget. Därefter får du svälja ner en slang i matstrupen, slangen är en transducer (sändare och mottagare av ultraljud). På en bildskärm ser man hjärtat och dess rörelser samt blodflödet genom hjärtrummen. Undersökningstid ca 1,5 tim.

  1177

   

 • Undersökningen ger information om eventuella förändringar i kärlväggen som kan orsaka förträngningar och därmed minskat blodflöde. Här hos oss undersöker vi framförallt halskärlen, artärgrafter i benen och AV-fistlar.Du ligger på en brits och en transducer (sändare och mottagare av ultraljud) hålls mot det aktuella kärlet. På en bildskärm ser man kärlet och blodflödeshastighet mm kan mätas. Undersökningstid ca1 tim.

  1177

 • Undersökning ger information om kärlets utseende och venklaffarnas funktion. Görs även för kartläggning av ytliga vener som kan vara lämpliga till artär-bypass i benen.Du sitter i en stol med benen hängande nedåt. En transducer (sändare och mottagare av ultraljud) hålls över det aktuella kärlet som syns på en skärm. Undersökningstid 1-1,5 tim.

  1177

 • Undersökningen ger information om vardera njurens funktion och utseende.

  För att få fart på njurarna får du börja med att dricka en viss mängd vatten när du kommer till klinisk fysiologi. Därefter sprutas ett svagt radioaktivt ämne in i blodbanan samtidigt som vi startar bildtagningen med en gammakamera. Kameran registrerar under ca 25 min hur läkemedlet via blodet tas upp och utsöndras i njurarna för vidare passage till blåsan. Ibland ges vätskedrivande läkemedel vid bildtagningen.
  Vid utredning av högt blodtryck ges en blodtryckssänkande tablett i samband med undersökningen. I vissa fall kan en kompletterande njurscintigrafi behövas, denna gång utan viss blodtrycksmedicin. Då får du en ny kallelse och remittenten får sedan ett sammanfattande svar på de två undersökningarna. Undersökningstid 2 tim.

 • Undersökningen ger information om njurarnas utseende, samt den procentuella funktionsfördelningen mellan njurarna.

  Ett svagt radioaktivt ämne sprutas in i blodbanan och söker sig till njurarna, de flesta barn får injektionen på barndagvårdsavdelningen. Ca 3 timmar senare registreras under ca 15 min radioaktiviteten i njurarna med gammakamera. Man måste ligga helt stilla på rygg under registreringen, för att underlätta detta kan barnen sova eller se på film. Undersökningstid ca 4 timmar, inräknat paus på 3 timmar då man inte behöver vara kvar på sjukhuset.

   1177

 • Undersökningen ger information om urinblåsans funktion.


  Före undersökningen får du tömma blåsan i en flödesmätare som registrerar flödeshastigheten. En urinkateter förs sedan in i blåsan. För att kunna mäta blåsans fyllnadskapacitet fylls den med koksalt. Detta upprepas några gånger.Undersökningstid ca 1,5-2 timmar.

   

 • Undersökningen ger information om cirkulationen i stående genom EKG, hjärtfrekvens och blodtrycksreaktion.

  EKG registreras liggande och medan du står utan stöd i sju minuter. Blodtryck tas liggande och varje minut i stående.Undersökningstid ca 30 minuter.

   

 •  

  Undersökningen ger information om vidden på bukaorta.

  Landstinget Kronoberg erbjuder ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern till alla män i länet som är 65. Syftet är att upptäcka bråck, sk aortaaneurysm.

  Om du behöver ändra tiden eller om du inte vill komma ring 0470-58 74 94.

  Du undersöks med ultraljud och får ligga på rygg på en brits. Undersökningen tar ca 5 minuter.

  1177

   

Remisskrav

JA

Till toppen av sidan