Allmänpsykiatrin enhet 1 Växjö, Växjö

Sigfridsområdet, JF Liedholms väg 7, 352 57 Växjö

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–12.00
Måndag13.00–15.00
Tisdag08.00–12.00
Tisdag13.00–15.00
Onsdag08.00–12.00
Onsdag13.00–15.00
Torsdag08.00–12.00
Torsdag13.00–15.00
Fredag08.00–12.00
Fredag13.00–15.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Sigfridsområdet, JF Liedholms väg 7, 352 57 Växjö
Län, kommun:
Kronobergs län, Växjö
Postadress:
Allmänpsykiatrin enhet 1, Sigfridsområdet Växjö, J F Liedholms väg 7, 351 12, Växjö
Webbplats:
https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Allmanpsykiatrin-enhet-1-Vaxjo-Vaxjo/

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Sigfridsområdet, JF Liedholms väg 7, 352 57 Växjö

Hitta på plats:

Hus B80, plan 1, vid huvudentrén

Verksamhetsidé:

Med respektfullt bemötande i en lugn, välkomnande och hälsofrämjande miljö erbjuder vi dig ett tvärprofessionellt och väl beprövat behandlingsutbud. Med individuellt anpassad vård, god tillgänglighet, ömsesidig delaktighet och i nära samarbete med våra vårdgrannar arbetar vi för att du ska känna trygghet, hopp och få en ökad livskvalitet.


Målgrupp:

Behandlingskrävande bipolär sjukdom

Behandlingskrävande svår depression, recidiverande depression

Komplicerade ångesttillstånd

PTSD

Neuropsykiatrisk problematik med specialistpsykiatrisk samsjuklighet utan samtidigt beroende eller psykosgenombrott

Suicidproblematik

Driftsform: Region

Inom Allmänpsykiatrin erbjuder vi patientutbildningar för olika patientgrupper. Syftet är att öka kunskapen om olika diagnoser och olika behandlingsalternativ samt om hur du kan förhålla dig till din diagnos och dina symtom i vardagen.

Patientutbildningarna ges i första hand i grupp, i digital form eller som fysiska möten. Antalet träffar varierar mellan utbildningarna. För att bli aktuell för insatsen patientutbildning behöver du vara patient inom Allmänpsykiatrin. Remiss skrivs av den vårdpersonal som du har kontakt med.

 

Patientutbildningar inom Allmänpsykiatrin:

• ADHD-utbildning
• Autismutbildning
• Bipolärutbildning
• Bipolärutbildning för närstående
• Depressionsutbildning
• Mindfulnessutbildning
• PTSD-utbildning
• Sömnutbildning
• Vardagsstrukturutbildning
• Ångestutbildning

 

Patientbehandlingar inom Allmänpsykiatrin:

ECT – elbehandling
• Ljusterapibehandling
• NADA öronakupunktur
rTMS – magnetstimulering

 • Vi träffas i grupp en gång per vecka för att ta del av varandras erfarenheter av ADHD. Ämnen som tas upp är bland annat relationer, ångest, självomhändertagande och vikten av struktur. I gruppen får du träffa många olika professioner. Vi ger information om ADHD, behandling samt stöd och råd för att förenkla i vardagen.

  Erfarenhetsutbyte i grupp kan minska känslan av utanförskap och stigmatisering.

  Även närstående kan delta i gruppen.

 • Du erbjuds ett utbildningsprogram som ger dig kunskap om depression och dess behandling. Med kunskap kan du aktivt ta del av ditt tillfrisknande.

  Forskning har visat att ju mer man vet om sin sjukdom och dess behandling desto större är förutsättningarna för att tillfriskna.

  Utbildningen pågår under sex veckor med en gruppträff per vecka, därefter kommer en uppföljningsträff om behov finns. Varje gruppträff är ca två timmar inklusive en paus. Grupperna är slutna och består av max åtta personer samt en till två gruppledare. Det ingår även två enskilda samtal, ett inför gruppen och ett när den är avslutad.

  Syftet med utbildningen är att
  • ge dig ökad kunskap om och förståelse för din depression och dess behandling genom föreläsningar och gruppdiskussion
  • öka dina möjligheter att bli helt frisk
  • ge möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra i en liknande situation som din.

 • Under årets mörka månader erbjuder vi ljusterapibehandling på Allmänpsykiatrin Enhet 3 Ljungby.

  För mer information kontakta sjuksköterska på telefon 0372 - 58 60 00, TeleQ

 • Syftet med denna kurs är att du som deltagare ska få lära dig verktyg och förhållningssätt för att hantera stress och öka livskvaliteten.


  Mindfulness är uppmärksamhet i nuet, med avsikt och utan att döma eller värdera (Jon Kabat-Zinn).
  Programmet består dels av strukturerade "formella övningar" och dels av vardagsträning "informella övningar "där vi lär oss att vara uppmärksamma i vardagliga situationer som t.ex. att äta."

  En förutsättning för att gå kursen är att du är beredd att öva dagligen på egen hand mellan gångerna, så kallade hemuppgifter.

  I programmet ingår 20–30 minuters strukturerad träning 6 dagar/vecka. Utbildningen pågår under 6–8 veckor med ett grupptillfälle/vecka. Varje tillfälle är 2 timmar. Grupperna är slutna och består av max 8 gruppdeltagare samt 2 gruppledare.

 • Allmänpsykiatriska mottagningarna i Ljungby och Växjö erbjuder dig och dina närstående patient- och närståendeutbildning kring bipolär sjukdom.


  Vi vet att ökad kunskap och förståelse för bipolär sjukdom hos patient och närstående har stor betydelse och inverkan för att hindra återinsjuknande. Därför har vi en återkommande utbildning för att förmedla och dela kunskaper och erfarenheter som vi idag har om denna sjukdom.


  Utbildningen är förlagd till 4-6 tillfälle och består av föreläsningar med efterföljande diskussion där det ges möjlighet att dela med sig och ta del av andras erfarenheter kring det aktuella temat.

 • I Sömnutbildningen erbjuds du ett program som ger dig kunskap om sömn och vad som är viktigt för att kunna somna och sova.

  Under grupptillfällena kartläggs bland annat din sömn med hjälp av sömndagbok som sedan används aktivt genom hela sömnskolan. Du får möjlighet att testa olika strategier för bättre sömn.

  Sömnskolan pågår vanligtvis under fem veckor med en gruppträff per vecka. Grupperna är slutna och består av max åtta personer samt en gruppledare. Det ingår även en informationsträff innan gruppstart samt möjlighet att efter avslutad gruppbehandling träffa arbetsterapeut individuellt vid max tre tillfällen.
  Syftet med utbildningen är att:
  • genom föreläsningar och gruppdiskussion ge dig ökad kunskap om sömn och vad som är viktigt för att kunna somna och sova
  • ge dig möjlighet att prova olika strategier för bättre sömn
  • ge dig möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra i en liknande situation som din.

   

 • I behandlingsgruppen Vardagsstruktur erbjuds du ett utbildningsprogram som ger dig kunskap om strategier som kan underlätta vardagen.

  Gruppen träffas vanligtvis under fem veckor med en gruppträff per vecka. Grupperna är slutna och består av max åtta personer samt en gruppledare. Det ingår även en informationsträff innan gruppstart samt möjlighet att efter avslutad gruppbehandling träffa arbetsterapeut individuellt vid max tre tillfällen.
  Syftet med utbildningen är att:
  • genom föreläsningar och gruppdiskussion ge dig ökad kunskap om strategier som kan underlätta vardagen
  • ge dig möjlighet att prova olika strategier
  • ge dig möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra i en liknande situation som din.

Remisskrav

Nej

Åldersregler

Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Till toppen av sidan