Habilitering

Habilitering Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Habilitering innebär att utveckla sina starka sidor, träna och kompensera funktioner som är nedsatta, anpassa miljön och stödja individen och dennes nätverk. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Habilitering innebär därför även stödjande insatser till närstående som föräldrar, syskon, partners och barn. Vi vänder oss också till individer som har hörselnedsättning, synnedsättning eller behov av teckentolk.

Till toppen av sidan