Sök vård för psykisk ohälsa i Kronoberg

Skriv ut (ca 7 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Den här texten riktar sig till dig som är vuxen och behöver söka vård för att du mår psykiskt dåligt. 
Om du är ung och mår psykiskt dåligt, läs mer här.

Visa mer

Börja på vårdcentralen eller ring 1177

Börja på vårdcentralen eller ring 1177

Kontakta din vårdcentral om du har varit mycket nedstämd i mer än två veckor, eller om du mår så dåligt att du har svårt att klara av din vardag. Du kan till exempel söka vård för något av följande besvär:

Fäll ihop

Om du behöver mer hjälp

Om du behöver mer hjälp

Om du har kvar dina besvär trots behandling på vårdcentralen kan du behöva vård på en psykiatrisk mottagning. Du kan behöva en remiss från vårdcentralen, men du kan även söka själv genom att skicka in en egenremiss. Det innebär att man skriver och berättar om sitt tillstånd och varför man söker vård. Vuxenpsykiatrin har förtryckta blanketter till hjälp.

Till den specialiserade psykiatrin tillhör de allmänpsykiatriska mottagningarna i Växjö och Ljungby, psykosenheterna i Växjö och Ljungby, äldrepsykiatriska mottagningen och beroendemottagningen.

Fäll ihop

Om det är akut

Om det är akut

Du kan vända dig till den akutpsykiatriska mottagningen i Växjö. Den har öppet dygnet runt och du kan få kontakt med sjuksköterska på telefon 0470 586100.

Ring 112 om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig eller om du har allvarliga tankar eller planer på att ta ditt liv.

Du som känner någon som har tankar eller planer på att ta sitt liv ska försöka hjälpa den personen att kontakta vården.

Fäll ihop

Våra mottagningar

Våra mottagningar

Du hittar våra mottagningar och vårdformer genom tjänsten Hitta och jämför vård

Fäll ihop

Behandling på en psykiatrisk mottagning

Behandling på en psykiatrisk mottagning

Behandling på en psykiatrisk mottagning innebär olika former av stöd, som psykoterapi eller psykologisk behandling eller behandling med läkemedel.

Innan du får behandling behöver du få en bedömning, och ibland även en utredning för att få svar på vad du kan behöva för hjälp och stöd. Utredningen kan ta olika lång tid beroende på dina besvär. 

 

Fäll ihop

Symtom och diagnoser

Kommunalt stöd

Kommunalt stöd

Du som har psykiska funktionsnedsättningar och/eller mer omfattande psykiska problem kan få hjälp av din hemkommun. Det kan till exempel handla om att få stöd för att klara av boende, ekonomi, sysslolöshet eller för att bryta isolering.

Kommunen kan också ha så kallade personliga ombud. Du kan ha rätt till ett personligt ombud om du är över 18 år och har, eller kan förväntas få, omfattande psykiska funktionsnedsättningar som innebär behov av vård, stöd och service.

Länk till personliga ombud, Kronoberg

Fäll ihop

Behandling via internet

Behandling via internet

Region Kronoberg erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet som en alternativ behandlingsform – till exempel vid depression, ångest, sömn och stress. En professionell behandlare bedömer först om du är lämplig för den typen av behandling, för iKBT passar inte alla.

iKBT innebär att man får ta del av filmer, bilder, texter och animeringar via dator, surfplatta eller smartphone. Man loggar in på behandlingsplattformen via e-tjänster och kan arbeta med materialet var och när man vill. Man har regelbunden kontakt med sin behandlare för avstämning och stöd.

Möjlighet att få iKBT finns inom primärvården, vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomshälsan.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2019-02-15
Redaktör:

May Olsson