Förbered ditt vårdbesök

Vad händer i ambulansen?

Innehållet gäller Kalmar län

I en nödsituation när någon är allvarligt sjuk eller svårt skadad och behöver omedelbar hjälp ska du ringa 112. En SOS-operatör bedömer vilken insats som behövs genom att ställa frågor.

När du ringer till SOS Alarm

Vid akut livshotande situation, när du eller någon annan är allvarligt sjuk eller svårt skadad och behöver omedelbar hjälp, ringer du SOS Alarm på nödnumret 112. 

SOS-operatören som svarar ställer frågor för att ta reda på vad som har hänt och hur allvarlig situationen är. Dina svar är viktiga för att SOS-operatören snabbt ska kunna avgöra vilken vård och transport som krävs och hur bråttom det är.

Försök att vara så tydlig som möjligt när du beskriver situationen för SOS-operatören, eftersom din information ligger till grunden för bedömningen av behovet av vård och prioritering av ambulanssjukvårdens resurser. 

Medan ni talar i telefonen gör SOS-operatören en bedömning hur snabbt ambulansen bör vara framme. Bedömningen görs i tre steg:

 • Misstänkt livshotande tillstånd. Närmaste ambulans skickas direkt. Blåljus och sirener sätts på för att påkalla fri väg så att ambulansen snabbt ska komma fram till dig.
 • Akut, men inte livshotande tillstånd. Ambulans skickas ut, men utan blåljus och sirener. Det tar lite längre tid.
 • Inte akut, men i behov av ambulans. Bedömningen är att du behöver ambulans men andra prioriterade larm har förtur. SOS-operatören talar om hur länge du får vänta på ambulansen.

Om många ambulanser är upptagna samtidigt kan väntetiden bli något längre. Om den sjuke eller skadade blir sämre medan ni väntar ska du ringa 112 igen och berätta det.

Ambulansen är på väg

 • Följ de instruktioner som du får av SOS-operatören.
 • Ring inga andra samtal medan du väntar så att SOS-operatören eller ambulanspersonalen kan ringa till dig om de behöver.
 • Medan du väntar på hjälp kan det vara nödvändigt att ge den skadade behandling, till exempel första hjälpen.
 • Det är bra om någon möter ambulansen och visar vägen när den kommer.
 • Öppna eventuella dörrar så att vägen blir så fri som möjligt.
 • Stäng in eventuella husdjur, de kan reagera aggressivt när okända människor kommer.

När ambulansen har kommit fram

Ambulanspersonalen kommer att ställa frågor om din sjukdomshistoria, till exempel vad som har hänt, vilka besvär du har nu, hur de började, om du är allergisk mot något och vilka läkemedel du har tagit. Det är viktigt att du eller någon närstående svarar så noggrant som möjligt.

För att kunna bedöma ditt tillstånd och ge rätt vård kommer ambulanspersonalen också att göra en undersökning av dig. Den innebär till exempel blodtrycksmätning, pulskontroll och temperaturmätning.

Efter samtalet och ambulanspersonalens undersökning av dig kan något av följande hända:

 • Ambulanspersonalen påbörjar behandling av ditt sjukdomstillstånd och ger dig fortsatt vård till akutmottagning, hälsocentral.
 • Du rekommenderas att själv söka vård på hälsocentral.
 • Du kan få råd om egenvård.

Tänk på att du behöver visa din legitimation när du söker vård.

Inte i behov av ambulans

Om SOS-operatören bedömer att du inte behöver ambulans men att du fortfarande inte kan ta dig till vården själv, kan du bli hänvisad till en sjuktransport. Du får då ringa sjukresor KLT. SOS Alarm kan även hänvisa dig till din hälsocentral eller att du ska ringa 1177

Ibland händer det att ambulanspersonalen vid ankomst gör en annan bedömning än SOS Alarm utifrån aktuella symtom och vitala parametrar. Den sammanlagda medicinska bedömningen avgör behovet av vård och var i vården behovet ska bli mött.

När ska jag inte tillkalla en ambulans?

Nödnumret 112 ska endast användas vid akuta livshotande situationer. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulanssjukvården, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Det är straffbart att lämna ett falskt alarm till SOS Alarm. 

Vad händer i ambulansen?

Behandlingen fortsätter i ambulansen med läkemedel eller annan sjukvård, till exempel andningshjälp eller EKG-tagning

Vid behov kontaktar ambulanspersonalen akutmottagningen på sjukhuset och meddelar att du är på väg. Personalen på sjukhuset förbereder din ankomst.

Ambulanspersonalen dokumenterar i en journal vilka skador eller besvär du har och vilka eventuella läkemedel de har givit dig. Journalen överförs sedan till personalen som tar hand om dig.

Lär dig mer om ambulansen

Titta gärna på de korta filmerna för att lära dig mer om hur ambulanssjukvården fungerar. Filmerna är framtagna av Region Jönköping.

Så fungerar ambulanssjukvården.

Så fungerar det när du ringer efter ambulans.

Till toppen av sidan