Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Här kan du läsa om de patientavgifter som gäller för besök på mottagning och när du är inlagd på sjukhus.

Till toppen av sidan