Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Här kan du läsa om de patientavgifter som gäller för besök på mottagning och när du är inlagd på sjukhus.

Vårdbesök

Följande patientavgifter ingår i högkostnadsskyddet.

Avgifter för vårdbesök och vårdkontakt med mottagning

Vårdbesök på mottagning (gäller för samtliga mottagningar och samtliga vårdgivare), 200 kronor

Dagsjukvård, 200 kr

Distanskontakt via telefon, video eller annan teknik, 200 kr

Gruppbehandling, 200 kr

Förnyelse av recept

Förnyelse av recept via webb eller telefon, 100 kr

Avgiftsfri vård

Provtagning och laboratorie- och röntgenundersökningar, 0 kr
(efter remiss från behörig vårdpersonal)

Mödrahälsovård, 0 kr

Barnhälsovård, 0 kr

Besök ungdomsmottagning, 0 kr

Preventivmedelsrådgivning, 0 kr

Tobaksavvänjning, 0 kr

Provtagning, vård och behandling om du har, eller misstänks ha en allmänfarlig sjukdom0 kr

När du är inlagd på sjukhus

Är du inlagd på någon av våra sjukhusavdelningar är patientavgiften 120 kronor per dag.

Personer under 40 år med hel sjukersättning har reducerad avgift dag 1-30, 50 kronor.

Avgift när du är inlagd på sjukhus ingår inte i högkostnadsskyddet och därmed gäller inte frikort utan den här avgiften måste alltid betalas.

Patienter inlagda för psykiatrisk tvångsvård - ingen avgift.

Barn och ungdomar under 20 år

Alla barn och ungdomar under 20 år har kostnadsfri sjukvård i Kalmar län. Däremot får du, om du som är under 20 år betala för uteblivet besök, vaccinationer samt egenavgift för hjälpmedel.

Behandling inom barnpsykiatrin är alltid kostnadsfri.

85 år eller äldre

Du som är 85 år eller äldre har fria läkarbesök och fria besök för sjukvårdande behandling. Det gäller även hembesök. Däremot gäller fortfarande avgift om du är inlagd som patient på sjukhus. Likaså gäller avgift för uteblivet besök och resevaccinationer.

Ersättning om du blir utan vård

Du har möjlighet att få ersättning om du inte får den vård eller behandling som du kallats till - maxbelopp 1015 kronor per tillfälle. Det kan handla om förlorad arbetsinkomst, resekostnad och liknande. Ansökan om ersättning gör man skriftligt till den vårdenhet där man skulle blivit behandlad.

Återbetalning av patientavgift för mottagningsbesök

Om väntetiden vid ett tidsbeställt besök överskrider 30 minuter kan du på egen begäran få tillbaka avgiften. Återbetalning ska ske i direkt anslutning till besöket och under förutsättning att du själv var i tid. Undantag är om vården råkar ut för en händelse som "normalt inte kan förutses". Det kan till exempel vara att vården måste prioritera ett akutfall och att den som har ett förbokat besök då kan råka ut för längre väntetid. 

Högkostnadsskydd

För att du inte ska drabbas av alltför höga kostnader för vård finns det högkostnadsskydd för sjukvård, läkemedel och sjukresor.

Läs mer om högkostnadsskydd i Kalmar län.

Avgifter för intyg

Hälsoundersökningar för att utfärda intyg för körkort, faderskap och liknande följer inte vanliga patientavgiftstaxan. Region Kalmar län tar en avgift som baserar sig på taxa med 375 kronor inklusive moms per påbörjad kvart. Den här avgiften täcks inte av högkostnadsskyddet.

Förebyggande hälsovård

Avgiften för förebyggande hälsovård är ett erbjudande till dig och räknas inte in i högkostnadsskyddet. Frikort gäller inte.

Vaccinationer

Besöksavgift och vaccinkostnad är avgiftsfri vid vaccination enligt nationella vaccinationsprogram. Det innebär bland annat att du kan få kostnadsfri vaccination om vården bedömer att du behöver vaccineras mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio eller kikhosta.

Influensavaccination, 160 kronor
Influensavaccination är gratis från det år du fyller 65 år och för vissa riskgrupper.

Pneumokockvaccination för riskgrupp, 0 kr.
Pneumokockvaccination för icke-riskgrupp, besöksavgift 200 kr (ingår i högkostnadsskyddet) + vaccinkostnad.

Vaccinationer som t ex resevaccination, vaccination mot TBE med mera kostar besöksavgift 200 kr + vaccinkostnad.

Läs mer om vaccinationer här på 1177.se.

Andra vaccinationer

Vaccinationer som t ex resevaccination, vaccination mot TBE med mera kostar besöksavgift 200 kr + vaccinkostnad.

Kostnadsfria hälsoundersökningar

Mammografiscreening för kvinnor (kvinnor 40-74 år), 0 kronor.

Gynekologisk cellprovskontroll, (kvinnor 23-65 år), 0 kronor.

Uteblivet besök

Avgift vid uteblivet besök

För patienter som uteblir från ett bokat besök, en bokad distanskontakt eller lämnar återbud senare än 24 timmar före utsatt tid får betala en avgift på 200 kronor. Det gäller även för vård som annars är avgiftsfri.

Undantag är besök som gäller barnhälsovård, rådgivning om abort eller sterilisering samt vård av värnpliktiga eller frihetsberövade.

Avgift för uteblivet besök räknas ej in i högkostnadsskyddet. Frikort gäller ej.

Tänk på att om du inte kommer till ditt besök eller inte kommer i tid får andra patienter vänta i onödan och någon annan hade kunnat få vård i ditt ställe. 

Mer på 1177.se

Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster för att av- eller omboka tid.

Tolk

Teckenspråkstolk vid tolkning i vardagslivet, då brukare själv bokar eller då sjukvården bokar, 0 kr

Språktolk, 0 kr

Patienthotell

Patienthotell vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus:

- Patienter, 100 kr/natt (under 20 år kostnadsfritt)

- Anhöriga, 160 kr/natt 

Betala med månadsfaktura

Månadsfaktura
Du betalar dina sjukvårdskostnader via faktura. Avgifter du haft för mottagningsbesök, vård, behandling och sjukresor den senaste månaden samlas på en faktura som kommer hem till dig, utan extra avgifter, en gång i månaden. Du kan betala fakturan i slutet av månaden i samband med övriga fakturor.
Avgifter för tandvård och besök, vård och behandling hos vissa privata vårdgivare ingår inte i månadsfakturan utan faktureras separat.

E-faktura
Välj gärna att betala din faktura med e-faktura via din internetbank. Anmälan gör du då du är inloggad i din internetbank. E-fakturan kommer därefter elektroniskt till internetbanken i mitten av månaden. Alla uppgifter är förifyllda och det är ett säkert sätt att betala. Föruom att det är enklare, mindre pappershantering och mer överskådligt så kan du med e-faktura både få och betala din e-faktura vart du än befinner dig i världen.

Autogiro
Autogiro innebär att Region Kalmar län drar pengar direkt från ditt konto. För att kunna betala med autogiro måste du göra ett medgivande och en autogiroanmälan. Har du bankgiro signerar du medgivandet direkt via din internetbank.

Om du inte har möjlighet att betala på annat sätt än kontant, går det att betala med jämna pengar på mottagningen eller vid informationsdisken på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Glasögonbidrag

Från 1 mars 2016 får barn 8-19 år bidrag för glasögon på motsvarande sätt som gäller för barn 0-7 år.

Kurser vid Nyckeln kurscenter

Kurser som erbjuds av Nyckeln kurscenter, 0 kr

Läs mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Till toppen av sidan