Kostnader och ersättningar

Högkostnadsskydd i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

För att du inte ska drabbas av alltför höga kostnader för vård finns det högkostnadsskydd för sjukvård, läkemedel och sjukresor.

Högkostnadsskydd för sjukvård

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet är den gräns för hur mycket du behöver betala i patientavgift för besök på vårdmottagning under en ettårsperiod. Då du betalat patientavgifter för 1 300 kronor under ett år, har du rätt till fria mottagningsbesök under resten av året/tolvmånadersperioden.

Högkostnadsperioden börjar räknas vid din första avgiftsbelagda vårdkontakt, till exempel ett besök på en mottagning, videobesök eller receptförnyelse. Oavsett när under året det görs. När du har betalat 1 300 kronor får du ett frikort.

Dygnsavgift om du är inlagd på sjukhus, vissa hälsoundersökningar, vaccinationer och intyg ingår inte i högkostnadsskyddet.

Inom tandvården gäller oftast inte sjukvårdens högkostnadsskydd. Däremot kan högkostnadsskyddet gälla för tandvård om du har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv. Högkostnadsskyddet kan också gälla vid sjukdom där tandvård ingår som en del av en medicinsk behandling.

Hur räknas perioden på tolv månader?

Perioden börjar räknas vid din första avgiftsbelagda vårdkontakt, oavsett när under året det är. När du har betalat upp till den nivå som regionen har beslutat om får du ett så kallat frikort.

Frikortet gäller sedan under resten av tolvmånadersperioden. Under den perioden betalar du inget för dina besök. När tolv månader har gått börjar du betala igen för dina besök tills du når upp till beloppet för högkostnadsskyddet nästa gång.

Ett exempel: Du gör ditt första vårdbesök 25 april ett år. Efter ett antal besök har du betalat totalt 1 300 kronor i patientavgifter den 10 oktober samma år. Då får du ett frikort och betalar inget för besöken i öppenvård till och med 24 april året därpå.

Du kan behöva spara dina kvitton och själv se till att besöken registreras, om vårdgivaren eller regionen inte sparar uppgifterna elektroniskt. Fråga vid besöket om du är osäker på hur du ska göra.

Läs mer

Patientavgifter i Kalmar län

Frikort

Dina sjukvårdsbesök registreras automatiskt vid alla mottagningar i Region Kalmar län. 

Region Kalmar län ser däremot inte sjukvårdsbesök som du gjort i andra län. Därför måste du själv meddela oss här så snart som möjligt, om du gjort sjukvårdsbesök på ort utanför länet. Du kan ta med kvitton nästa gång du söker vård inom Kalmar län, så registrerar den vårdmottagningen ditt utomlänsbesök.

Kundservice för faktura- och frikortsfrågor kan också hjälpa till att registrera besök från andra regioner. Förutsättning är att besöket inträffat under högkostnadsperioden på 12 månader. Högkostnadsperioden är individuell och olika från person till person på det viset att den inte följer kalenderåret, utan börjar med första registrerade besöket. 

Kontaktuppgifter till Kundservice för faktura- och frikortsfrågor

Telefon: 0480-842 22.
 

Det går också bra att skicka in kvitto till:

Kundservice för faktura & frikort
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar
 

Vårdbesök i andra regioner

Högkostnadsskyddet gäller i hela landet, men hanteras på olika sätt i olika regioner.

Vid vårdbesök utanför Kalmar län kan du därför fortfarande behöva visa att du har uppnått frikortsgränsen. Ett intyg på att du har e-frikort kan din vårdmottagning skriva ut åt dig. Du kan också få ditt högkostnadskort (motsvarande stämpelkort) utskrivet. Kontakta din vårdmottagning eller kundservice för faktura- och frikortsfrågor.

Högkostnadsskydd för läkemedel

För läkemedel som skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig i vården finns ett högkostnadsskydd som innebär att man högst behöver betala 2 600 kronor per tolvmånadersperiod.

Receptfria läkemedel ingår inte i detta högkostnadsskydd.

Högkostnadsskyddet i 1177 Vårdguidens e-tjänster

I e-tjänsten kan du se dina läkemedelskostnader och hur mycket du har kvar till frikort.

Du måste logga in med e-legitimation för att se status för högkostnadsskyddet. Läkemedelstjänsterna hittar du under Övriga tjänster.

Läs mer 

Om läkemedel

Högkostnadsskydd för sjukresor

När dina egenavgifter för sjukresor överstiger 2250 kronor under perioden av ett år gäller ett så kallat högkostnadsskydd. Det innebär att du slipper egenavgiften.

Barn under 16 år i samma familj får räknas tillsammans.

Läs mer

Sjukresor i Kalmar län

Högkostnadskydd för öppenvård

Läs mer om rättigheter i vården

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan