Skador på huvud och ögon

Ögonskador

Ögonskador kan bero på många olika saker. En del skador är lindriga och andra allvarliga. En del ögonskador går över av sig själv, men ibland kan du behöva behandling.

Olika typer av ögonskador

Ögonskador kan ge många olika symtom. Vilka symtom du får beror på om skadan är lindrig eller mer allvarlig.

Det är vanligt att ha ett eller flera av de här besvären:

 • Ögat blir rött och kan svida eller skava.
 • Ögat tåras.
 • Ögat blir känsligt för ljus.
 • Du märker att din syn förändras.

Vad kan det bero på?

Det kan bli en skada på ögat av olika anledningar. I den här texten kan du läsa om de här orsakerna:

 • Du har fått skräp i ögat, till exempel sandkorn eller metallspån.
 • Du har fått ett slag mot ögat eller ett föremål har träffat ögat. Det kan till exempel vara en gren eller en boll.
 • Du har tittat på starkt ljus. Du kan till exempel ha blivit snöblind, tittat direkt på en svetslåga eller på starkt laserljus.
 • Du har fått en kemikalie och ett frätande ämne i ögat.

Vilken typ av behandling du behöver beror på hur du fick skadan och hur allvarlig den är.

En del ögonskador gör att du får en synnedsättning som går över av sig själv efter ett tag. Andra skador kan ge en synnedsättning som finns kvar resten av livet. Läs om synnedsättning.

När och var ska jag söka vård?

De flesta som får skräp i ögat behöver inte söka vård. Ofta försvinner skräpet när ögat tåras eller om du sköljer det med kranvatten eller koksaltlösning. Läs om hur du sköljer ögat.

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du har fått skräp i ögat som inte försvinner trots att du försökt skölja ögat.
 • Du har fått ett skrubbsår på ögat som inte blir bättre efter ett till två dygn.
 • Du har tittat på starkt ljus eller laser och du har stora besvär efter ett till två dygn.

Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Om det är bråttom

Sök genast vård hos ögonläkare om något av följande har hänt:

 • Du ser en gråaktig eller mörk skugga i utkanten av synfältet efter en ögonskada.
 • Du har svårt att röra ögat eller ser dubbelt efter en ögonskada.
 • Ögat har skadats av ett vasst föremål eller en metallflisa har kommit med hög fart mot ögat.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Skölj genast vid frätande ämne i ögat

Skölj genast ögat med ljummet vatten om du får ett frätande ämne eller en kemikalie i ögat. Skölj i minst femton minuter. Ring 112 och begär Giftinformationscentralen för att få veta hur du ska behandla skadan. Du får också veta om du behöver söka vård på en akutmottagning.

Skräp i ögat

Det är vanligt att få in skräp i ögat. Det kan skava och ögat kan bli rött om skräpet har fastnat under ögonlocket. Det är vanligt att ögat tåras och ibland sköljs ögat rent av sig själv i och med det.

Skölj ögat med vanligt kranvatten eller koksaltlösning om skräpet inte sköljs bort av tårarna. Blinka några gånger medan du sköljer. Sök vård på en vårdcentral om skräpet fortfarande finns kvar efter att du har försökt skölja bort det.

Läs om hur du gör för att skölja ögat och vilken behandling du får på vårdcentralen.

Slag mot ögat och föremål som träffar ögat

De flesta skador som beror på ett slag mot ögat eller skräp i ögat är lindriga och går över av sig själv. Men det kan kännas ömt eller skava.

Kvistar och grenar kan rispa hornhinnan

Hornhinnan kan få en rispa om till exempel en gren eller en kvist träffar ögat. Det kan göra ont, men rispan brukar oftast vara ytlig.

Skadan läker oftast av sig själv inom ett till två dygn. Under tiden som skadan läker kan du bli mer känslig för ljus. Du kan också få andra synbesvär.

Större föremål kan stoppas av skelettet runt ögat

Stora föremål som träffar området runt ögat stoppas ofta upp av skelettets benkant som finns runt ögat. Det kan till exempel vara om du får en fotboll eller volleyboll mot ögat. Då kan huden runt ögat bli öm, röd och svullen men själva ögat behöver inte skadas. Du kan också få ett blåmärke runt ögat.

Du kan få skador på ögat och på ansiktsskelettet runt ögat om slaget är mycket kraftigt eller om det är ett hårt föremål. Det kan till exempel hända vid sport eller misshandel. Då kan du också se dubbelt eller ha svårt att röra på ögat.

Mindre föremål har lättare att skada ögat

Mindre föremål har lättare att skada själva ögat eftersom benkanten runt ögat inte stoppar föremålet. Både trubbiga och vassa föremål kan ge allvarliga ögonskador. Du ska söka vård direkt om du får kraftiga symtom.

Behandling med ögondroppar

Du kan få behandling med ögondroppar eller ögonsalva om ögonskadan är lindrig. Det kan till exempel vara en skada på bindehinnan eller hornhinnan. Ögondropparna och ögonsalvorna kan bland annat innehålla antibiotika eller kortison.

Ibland innehåller ögondropparna ett ämne som gör pupillen större. Du kan få sådana droppar om det gör ont att röra pupillen, till exempel om det har blivit en inflammation i ögat.

Behandling med trycksänkande läkemedel

Du får behandling med trycksänkande läkemedel om skadan har gjort att trycket i ögat har blivit högre än det ska vara. 

Ibland behövs operation

Ibland kan en operation behövas. Det gäller om det finns allvarligare skador på ögat eller vävnaderna runt ögat.

Starkt ljus

Dina ögon kan bli skadade av starkt ljus. Det kan hända till exempel om du har varit med om det här:

 • Du har varit utan solglasögon i en miljö där solen har lyst starkt på snö, hav eller vit sand. Det kallas att bli snöblind.
 • Du har tittat direkt på en svetslåga utan skyddsglasögon. Då kallas det svetsblänk.
 • Du har tittat på starkt laserljus.

Snöblindhet och svetsblänk kan skada hornhinnan. Då är det vanligt att ögonen blir röda, känns grusiga och att det bildas tårar i ögonen. Du kan också bli känslig för ljus. Skador av laserpekare brukar oftast bli kortvariga.

Läs om hur du lindrar och behandlar besvär vid ögonskada av starkt ljus.

Tänk på att alltid skydda ögonen mot starkt ljus. Det gäller också om du solar solarium.

Kemikalier och frätande ämnen i ögat

Frätande ämnen som till exempel kaustiksoda, lut, våt cement, propplösare och starka syror kan skada ögat allvarligt.

Ögats tårar kan inte skölja bort frätande ämnen tillräckligt effektivt. Det kan svida eller kännas som skräp i ögat. Ögat blir rött, svullet och tåras. Du blir också känslig för ljus.

Börja skölja ögat direkt

Det är viktigt att genast skölja ögat med ljummet vatten. Håll isär ögonlocken. Då blir sköljningen mer effektiv. Fortsätt att skölja i minst femton minuter.

Ring 112 och begär Giftinformationscentralen för att få instruktioner. Fortsätt att skölja ögat på vägen till akutmottagningen, om det går.  

Läs om frätande ämne i ögat och vilken behandling du kan få.

Tänk på att alltid använda skyddsglasögon när du arbetar med farliga kemikalier och giftiga ämnen.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Till toppen av sidan