Undersökningar och provtagning

Kroppsundersökningar och funktionstest

Här kan du läsa om olika undersökningar och tester som du kan få göra när du söker vård. Du kan till exempel läsa om hur det går till när ögonen, tänderna, könsorganen och hörseln undersöks. Du kan också läsa om hur lungorna, hjärtat och blodcirkulationen kan testas.

Innehåll - Kroppsundersökningar och funktionstest

Visa innehåll som:
 • Allergiutredning

  Du kan behöva göra en allergiutredning om du misstänker att du har en allergi, men inte vet mot vad. Under utredningen får du berätta om dina besvär. Du kan också behöva genomgå olika undersökningar.

 • Arbetsprov

  Du kan få göra ett arbetsprov för att testa hur kroppen fungerar när du anstränger dig. Det görs vanligtvis genom att du får cykla med elektroder fastsatta på huden för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Syftet är att ta reda på om hjärtat får tillräckligt med syre. Undersökningen visar också om du får ont i bröstet eller störningar i hjärtats rytm vid ansträngning.

 • Gynekologisk undersökning

  Det kan finnas olika anledningar till en gynekologisk undersökning. Till exempel om du har besvär från underlivet, om du är gravid eller om du ska lämna prov för HPV och cellförändringar. Du får sitta i en särskild stol när barnmorskan eller läkaren gör undersökningen.

 • Hörselundersökning

  En hörselundersökning kan göras om du upplever att din hörsel har förändrats på något sätt. Du kanske har svårare att höra än tidigare, eller så susar det eller piper i öronen. Ibland kan en hörselundersökning även ingå i en hälsokontroll.

 • Hörselundersökning på barn från 3 års ålder

  Från ungefär tre års ålder innebär hörseltestet ett samspel mellan audionom och barn. Barnet behöver svara på något sätt. Det kan vara att barnet flyttar klossar eller pusslar när det hör ett svagt ljud. Att använda leksaker och bilder motiverar barnet att vara med och fokusera på att lyssna efter ljud.

 • Hörselundersökning på barn från 8 månaders ålder

  När barnet inte kan tala om att det hör ett ljud under en hörselundersökning används detta test. Testet görs på små barn, men även äldre barn som inte kan medverka på annat sätt.

 • Kroppsundersökning hos läkare

  När du söker sjukvård ingår oftast en kroppsundersökning i besöket. Syftet med kroppsundersökningen är att finna orsaken till dina besvär och att kunna föreslå en behandling.

 • Lungfunktionstest

  Ett lungfunktionstest visar hur dina lungor fungerar. Det finns flera undersökningsmetoder. Undersökningarna kan göras på de flesta vårdcentraler.

 • Undersökning av nervledningshastighet (elektroneurografi)

  Undersökningen görs för att mäta hur nerver i armar och/eller ben fungerar. Vid undersökningen stimuleras olika nerver i armar och/eller ben med svaga elektriska strömmar. Man kan bestämma ledningshastighet och amplitudmått i nerverna. Vanliga frågeställningar för elektroneurografi är till exempel karpaltunnelsyndrom eller polyneuropati.

 • Undersökning av penisen och pungen

  Syftet med att undersöka penisen och pungen är att se om du har någon sjukdom som inte går att upptäcka med hjälp av blodprov eller urinprov.

 • Undersökning av tänder

  Här kan du läsa om undersökning av tänder. En undersökning av tänderna görs för att ta reda på om du har någon sjukdom i munnen eller andra problem med tänderna.

 • Undersökning av urinblåsan

  Du kan behöva göra undersökningen vid till exempel urinläckage (inkontinens) eller om du har svårt att tömma blåsan. Undersökningen kan också göras om man misstänker att det finns en förträngning eller hinder i urinröret. Med hjälp av undersökningen får man information om nedre urinvägarnas och urinblåsans funktion.

 • Ögonundersökning

  Du som har besvär från ögonen kan behöva göra flera typer av undersökningar. En del undersökningar visar hur din syn och synskärpa är. Andra undersökningar visar om du har förändringar eller sjukdomar i ögat.

 • Undersökning av muskler (EMG, elektromyografi)

  Undersökningen är en funktionsundersökning av muskler. Urvalet av vilka muskler som undersöks beror på frågeställningen i remissen. En läkare undersöker och bedömer den elektriska aktiviteten som finns i musklerna. Denna aktivitet kan förändras vid sjukdomar i perifera nerver eller muskler. Ofta görs EMG som en komplettering till elektroneurografi, men kan ibland även utföras utan det.

Mer på 1177.se

Så blir du delaktig i din vård

Genom att förbereda dig inför besöket kan du vara delaktig i din vård. Då kan du tillsammans med vårdpersonalen komma fram till den vård som passar bäst.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Till toppen av sidan