Kroppsundersökningar och funktionstest

Hörselundersökning på barn från 8 månaders ålder

Innehållet gäller Jönköpings län

Det är viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka hörselnedsättning hos barn, inte bara med tanke på barnets språkutveckling utan även för barnets allmänna utveckling.

Hörselundersökning från 8 månader

När barnet inte kan tala om att det hör ett ljud under en hörselundersökning används detta test. Testet görs på små barn, men även äldre barn som inte kan medverka på annat sätt.

Så går det till

En audionom bedömer barnets hörsel genom att observera reaktioner hos barnet när det hör ett ljud. 

Ljudet kommer från en av flera högtalare och barnet vänder huvudet eller blicken åt det håll ljudet kommer ifrån. Motivationen för barnet är en intressant bild eller en filmsekvens att titta på. Testrummet är ljudisolerat och små barn sitter bäst i förälderns knä framför den som gör undersökningen. Större barn kan sitta själva på en stol.

Förberedelser inför undersökningen

Det är viktigt att få en lugn och tyst testsituation. Lämna därför syskon hemma som inte kan vara ensamma i väntrummet under tiden undersökningen pågår.

Så här går en hörselundersökning till på barn från 8 månaders ålder. Audionomen bedömer barnets hörsel genom att observera reaktioner hos barnet när det hör ett ljud.

Mer om hörselundersökningar på barn

Hörselundersökning på barn från 3 års ålder

Från ungefär tre års ålder innebär hörseltestet ett samspel mellan audionom och barn. Barnet behöver svara på något sätt. Det kan vara att barnet flyttar klossar eller pusslar när det hör ett svagt ljud. Att använda leksaker och bilder motiverar barnet att vara med och fokusera på att lyssna efter ljud.

Hörselundersökning på nyfödda barn

Syftet med en hörselkontroll på nyfödda är att upptäcka medfödda hörselskador så tidigt som möjligt. Barnet kan då snabbt få stöd för en god språk- och talutveckling.

Till toppen av sidan