Kroppsundersökningar och funktionstest

Undersökning av urinblåsan

Innehållet gäller Jönköpings län

Du kan behöva göra undersökningen vid till exempel urinläckage (inkontinens) eller om du har svårt att tömma blåsan. Undersökningen kan också göras om man misstänker att det finns en förträngning eller hinder i urinröret. Med hjälp av undersökningen får man information om nedre urinvägarnas och urinblåsans funktion.

Förberedelser

Du ska vara kissnödig när du kommer till undersökningen. I övrigt behöver du inte förbereda dig på något speciellt sätt.

Hur går undersökningen till?

En kateter (ett tunt rör av mjuk plast) förs in i blåsan genom urinröret. Katetern mäter trycket inne i blåsan och den används också för att fylla blåsan med vätska. En tunn och mjuk kateter förs även in i ändtarmen en liten bit för att mäta trycket i bukhålan utanför blåsan. På så sätt ser man hur de muskler som finns i urinblåsans vägg fungerar och hur de samverkar när du kissar.

Muskelaktiviteten i urinrörets ringformade muskel och bäckenbotten mäts med hjälp av två elektroder som fästs på huden nära ändtarmsöppningen.

Blåsan fylls med vätska (ljummen koksaltlösning) tills du känner dig kissnödig. Sedan får du kissa som vanligt med katetrarna på plats. Vätskan rinner bredvid blåskatetern ner i en behållare som mäter flödet. Eventuell vätska som är kvar i blåsan töms genom katetern.

Blåsan kan sedan fyllas på flera gånger i olika hastigheter och med olika temperatur. Det gör man för att undersöka hur blåsan reagerar i olika situationer.

Vid behov kan tryck och längd mätas på den ringformade muskeln som finns vid urinröret nära blåsan.

Efter undersökningen

Du får besked om resultatet av den läkare som skrivit remissen till undersökningen. Svaret finns hos läkaren inom 2–3 veckor från att du genomförde undersökningen.

Vad du kan förvänta dig i din kontakt med vården

I din kontakt med vården ska det finnas en överenskommelse – ett patientkontrakt, där det är tydligt:

  • vad du ska hålla koll på för att veta när du behöver söka vård
  • vart du ska vända dig när du behöver vård eller stöd
  • vad som är ditt nästa steg i din vård och behandling
  • hur du själv kan påverka tider och upplägg för dina kontakter med vården
  • vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt
  • vem som är din fasta vårdkontakt/kontaktperson om du är i behov av en sådan. 

Din överenskommelse – ditt patientkontrakt hittar du i din journal via nätet genom att logga in i journalen och sedan skriva in ”överenskommelse” i sökrutan. Du kan även be om att få den nedskriven eller utskriven av din vårdgivare.

Prata gärna med vårdpersonalen om ditt patientkontrakt och om du har frågor kring din delaktighet i din vård.

Till toppen av sidan