Rehabilitering i Jönköpings län

Naturbaserad rehabilitering (NBR)

Innehållet gäller Jönköpings län

Naturbaserad rehabilitering (NBR) vänder sig till dig som är sjukskriven eller som är i riskzonen för sjukskrivning till följd av stressrelaterad ohälsa, såsom utmattningssyndrom.

Tre personer går på en grusväg
Naturunderstödd rehabilitering (NUR) är en hållbar återgång till livet.

Naturbaserad rehabilitering (NBR) bygger på forskning om naturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress.

Behandlingen genom naturbaserad rehabilitering (NBR) sker i grupp och kombinerar samtal och aktiviteter i naturen. I behandlingen används skogen, trädgården och djur. Aktiviteterna följer årstiderna och varierar därför över året. Att vara med är kravlöst och utan fokus på prestation.

Gruppsamtalen inriktas bland annat på att öka dina kunskaper om mekanismerna vid stress, vikten av balans mellan aktivitet och återhämtning och din förmåga att hantera din livssituation.

Som patient kommer du till oss för behandling två gånger per vecka under en period på tio veckor. Naturbaserad rehabilitering (NBR) är en arbetslivsinriktad rehabilitering med målsättning att skapa en hållbar återgång till arbetslivet.

Du remitteras till Naturbaserad rehabilitering (NBR) via din vårdenhet.

Till toppen av sidan