Operation av sten i urinledaren med fiberinstrument

Innehållet gäller Jönköpings län

Urinen innehåller olika salter. Om koncentrationen av salt blir för hög, till exempel om man druckit för lite, kan det bildas kristaller, som i sin tur kan växa och bilda njurstenar.

Varför får man behandlingen?

Blir koncentrationen av salter i urinen för hög kan det bildas kristaller. Dessa kan växa och bilda njurstenar. Om stenarna är små spolas de ut med urinen och ger inga besvär. Är stenarna större kan de stanna kvar i njuren eller trilla ner och fastna i urinledaren. Om stenen blir kvar i urinledaren kan urinen inte passera.

Sten i urinvägarna kan behandlas med stötvågsbehandling (ESVL), titthålsoperation i njuren eller operation med hjälp av fiberoptik via urinröret. Vilken behandling du får beror bland annat på hur stor stenen är och var den finns. 

Vårdtiden efter operation med hjälp av fiberoptik varierar mellan en till sju dagar.

Hur går behandlingen till?

För att kontrollera att stenen ligger kvar görs oftast en röntgenundersökning före operationen. Operation görs vanligen i ryggbedövning. Man för in en tunn slang för att titta i urinvägarna. Genom slangen kan man föra in en laser för att sönderdela stenarna, man kan också föra in andra instrument som tång eller korg för att hämta ut stenrester. Det är inte säkert att det går att hämta ut alla stenrester direkt utan ibland behövs ombehandlingar.

För att säkert veta att flödet från njuren och nedåt är fritt får man ofta en stent (en tunn kateter mellan njure och urinblåsa) eller en uretärkateter (kateter som går hela vägen ut genom urinröret) efter operationen.

Uretärkateter - kateter i urinledaren, Jönköpings län

Operationen tar normalt mellan 30 minuter och två timmar.

Efter behandlingen

Om du fått en uretärkateter (kateter som går hela vägen ut genom urinröret) under operationen tas den oftast bort dagen efter. Du kan få sveda och urinträngningar efter operationen och urinen kan vara blodig några dagar. Därför är det viktigt att dricka mycket de första dagarna. Om du fått en stent (en tunn kateter mellan njure och urinblåsa) under operationen tas den oftast bort på mottagningen efter ett par veckor.

Du kan få sveda och urinträngningar efter operationen och urinen kan vara blodig under några dagar. Därför är det viktigt att dricka mycket de första dagarna efter operationen.

I de flesta fall görs en röntgenkontroll ett par veckor efter operationen för att se att njuren fungerar väl och för att bedöma eventuella stenrester.

Viktigt före och efter operation

Levnadsvanor i samband med en operation

Du som ska opereras kan minska risken för komplikationer om du gör ett uppehåll med att röka och att dricka alkohol. Det har också betydelse att du äter bra och rör på dig.

Före och efter operation

Här kan du läsa mer om bland annat narkos och tiden efter en operation.

Till toppen av sidan