Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Fler behandlingar

Stötvågsbehandling av njursten (ESVL) i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Du kan få stötvågsbehandling om du har problem med njursten. Med behandlingen kan njurstenar avlägsnas utan operation, sövning eller bedövning.

Varför får du behandlingen?

Njursten drabbar årligen 1 500-2 000 personer per miljoner invånare. Män får njursten dubbelt så ofta som kvinnor. De allra flesta stenar är så små att de passerar ut spontant med urinen, men det kan göra väldigt ont. I omkring 20 procent av fallen är stenarna så stora eller har ett sådant läge att de inte kan passera ut spontant med urinen. 

De allra flesta njurstenar, oavsett storlek eller läge, kan avlägsnas utan operation och utan sövning eller bedövning genom så kallad stötvågsbehandling.

Vem kan inte behandlas?

Du kan inte få stötvågsbehandling om du är gravid, har pulsåderbråck (aortaaneurysm) eller vid pågående Waranbehandling.

Hur går behandlingen till?

En stötvåg uppstår då ett membran sätts i svängning med hjälp av en elektrisk spole. Stötvågen kan passera via en vattenfylld flexibel anslutningskudde som ligger mot kroppen. Det gör att stötvågen kan ledas vidare genom kroppsvävnaderna. Stötvågens energi avges först när vågen möter stenen och effekten blir att stenen pulvriseras. 

Behandlingen utförs på en specialkonstruerad brits. Genom olika vridningar placeras stenen i stötvågsfokus och läget kontrolleras med röntgen. Under behandlingens gång justeras stenläget genom rörelser i britsen. Det är viktigt att du ligger stilla under behandlingen och inte ändrar läge. Eventuell smärtlindring får du via dropp i armen.

Behandlingen tar cirka 45 minuter och i allmänhet får du 2 000-4 000 stötvågor. I de flesta fall räcker det med en behandling, men vid större stenar behövs ibland två eller tre stötvågsbehandlingar.

Efter behandlingen

Oftast kan du lämna sjukhuset efter ett par timmar, men eftersom du fortfarande kan vara påverkad av läkemedel får du inte köra bil eller arbeta samma dag. Du bör därför ordna med transport hem från sjukhuset!

Efter behandlingen kan grus passera genom urinledaren, vilket är smärtsamt. Det kan dröja allt från en dag till flera veckor innan gruset passerat ut. Du får med sig läkemedel för smärtlindring hem från mottagningen. Om du inte blir tillräckligt smärtfri på maxdosen av läkemedlen, kontaktar du akutmottagningen på hemorten.

Blod i urinen förekommer nästan alltid och är ett tecken på att stenen sönderdelats. Det är viktigt att dricka mycket!

Komplikationer

Allvarliga komplikationer är ovanliga men du kan få både blödning, infektion eller feber efter behandlingen. I vissa fall skrivs därför antibiotika ut.

En annan orsak till feber kan vara att ett småstenar hindrar flödet i urinledaren. För att återställa flödet får du antingen en slang till njuren från urinblåsan (uretärkateter eller splint) eller en kateter utifrån direkt in i njurbäckenet.

Uretärkateter - kateter i urinledaren, Jönköpings län

Kateter till njuren - urintömning med nefrostomikateter, Jönköpings län

Vid komplikationer kontaktar du akutmottagningen på hemorten. Du når akutmottagningen genom att ringa sin vårdcentral, dygnet runt. När vårdcentralen är stängd kopplas du automatiskt vidare till jour- eller akutmottagning.

Efterkontroll

Efter behandlingen görs en kontroll med röntgen vid hemsjukhuset. Du får en kallelse hemskickad. Svaret på röntgenundersökningen får du via brev eller telefon. Normalt krävs ingen sjukskrivning.

Till toppen av sidan