Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Fler behandlingar

Uretärkateter - kateter i urinledaren i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

En uretärkateter är ett böjligt rör gjort av mjukplast som placeras mellan njuren och urinblåsan. En vanlig orsak till att sätta in katetern är att häva ett stopp i urinledaren som kan vara orsakat av njursten.

Varför får man behandlingen?

En vanlig orsak till att du behöver en kateter i urinledaren (uretären) är för att häva ett stopp i urinledaren som kan vara orsakat av njursten. Andra orsaker kan vara för att underlätta behandlingen av en stor njursten eller för att skydda urinledaren under tiden den läker efter en opereration. Det kan också finnas andra orsaker till behandlingen.

Vad är en uretärkateter?

En uretärkateter är ett böjligt rör gjort av mjukplast. Röret placeras i urinledaren, det vill säga mellan njuren och urinblåsan. Katetern är dold i den meningen att den inte syns på utsidan av kroppen och kallas därför också för dold uretärkateter. Den kallas också stent, splint, dubbel-J-kateter eller pigtailkateter.

Hur länge behöver jag ha katetern?

Hur länge du behöver ha katetern beror helt på orsaken till behandlingen. Många har katetern endast en kort tid medan andra behöver ha katetern en längre tid.

Hur länge kan katetern finnas i kroppen?

Du kan inte kan ha katetern i kroppen hur länge som helst. Behövs en längre behandlingstid måste katetern bytas. Hur länge du kan ha katetern beror på materialet som katetern är gjord av. Vissa katetertyper kan sitta kvar upp till sex månader och i vissa fall ännu längre. Information om hur länge du kan ha katetern får du av din läkare.

Vad händer om en ny kateter behöver sättas in?

Om du behöver ha katetern länge kommer läkaren att föreslå kateterbyte med jämna mellanrum. Byte av kateter sker vanligen i lokalbedövning på samma sätt som när du satte in den första katetern.

Hur går behandlingen till?

I de allra flesta fall sätts katetern på plats i lokalbedövning. Det är slemhinnan i urinröret som bedövas.

Med hjälp av ett cystoskop (ett smalt rör som fungerar ungefär som en kikare med belysning) som förs in i urinblåsan genom urinröret, kan uretärkatetern sättas på plats genom att den, i uträtat tillstånd, direkt förs upp i urinledaren. Katetern kan också träs över en ledare (guidewire) som först förts upp till njuren.

Hur stannar uretärkatetern på plats?

När katetern hamnat i sin slutliga position bildar katetern en knorr i vardera änden. Den övre knorren ligger i njurbäckenet och hindrar katetern från att åka ned i urinledaren. Den nedre knorren hindrar katetern från att åka upp. I denna position leder katetern urin från njure till urinblåsa.

Efter behandlingen

Efter behandlingen är det viktigt att du har ett bra urinflöde genom urinvägarna. Därför ska du dricka mycket, minst 1,5 liter per dag.

Känner jag av katetern?

Många känner inte alls av katetern medan andra kan känna viss smärta i sidan, särskilt när du kissar. Övergående obehag då du kissar är vanligt, men besvären brukar försvinna efter några dagar. Det kan komma blod i urinen. Det är normalt och försvinner eller minskar om du ökar dryckesintaget. Kvinnor brukar känna ett visst tryck mot underlivet, ungefär som när man är gravid, men den känslan brukar avta efter en tid när kroppen vant sig vid katetern.

Kan jag arbeta som vanligt?

I de flesta fall kan du arbeta som vanligt. Är du osäker ska du fråga din läkare.

Kan jag sporta och vara aktiv?

Ja, normalt går det bra med lugnare motion. Du ska undvika sporter med fysisk kroppskontakt eller mer uttalade kroppsrörelser eftersom katetern kan rubbas. Det är särskilt viktigt att tänka på om du har en synlig utdragningstråd!

Kan jag ha samlag?

Ja, att ha en kateter i urinledaren är inget hinder för samlag. Om du har en synlig utdragningstråd är det viktigt att skydda tråden. För män som har en utdragningstråd rekommenderas kondom. 

Kan katetern falla ut av sig själv?

Det händer mycket sällan att katetern faller ut av sig själv. Om det händer ska du kontakta din läkare!

Hur tas katetern bort?

Vanligen tas katetern bort med cystoskop vid ett kort ingrepp i lokalbedövning. I en del fall har katetern en fin dragtråd fäst i den nedre knorren. Tråden löper ut genom urinröret och med hjälp av den kan katetern enkelt avlägsnas.

Till toppen av sidan