Service och hitta rätt på sjukhus

Service och hitta rätt på Värnamo sjukhus

Innehållet gäller Jönköpings län

Service och stöd som erbjuds på Värnamo sjukhus för dig som patient, anhörig eller besökare. Här finns också karta och vägvisning till platser och mottagningar på sjukhusområdet och i sjukhusets huvudbyggnad.

Hitta rätt på Värnamo sjukhus

I centralreceptionen i huvudentrén kan du få hjälp att hitta rätt.  Där finns en informationstavla med karta över sjukhuset och en elektronisk guide, så kallad pekdator vid södra entrén. Du kan också fråga Röda Korsets sjukhusvärdar.

Öppettider för centralreceptionen

Måndag-torsdag 07.00-16.30.
Fredag 07.00-16.00.
Lördag-söndag stängt.

I centralreceptionen eller självbetjäningsterminalen anmäler du dig inför ditt besök till följande mottagningar:

 • Audionommottagningen
 • Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen
 • Geriatriska mottagningen
 • Hudmottagningen
 • Kirurgmottagningen
 • Laboratoriet
 • Medicinmottagningen
 • Medicinsk dagsjukvård
 • Ortopedmottagningen
 • Rehabiliteringsmedicinska kliniken
 • Rehabiliteringscentrum
 • Smärtenheten
 • Urologmottagningen
 • Ögonmottagningen
 • Öron-, näs- och halsmottagningen

Röda korsets sjukhusvärdar 

Sjukhusvärdarna finns i entréhallen och kan hjälpa dig att hitta rätt på sjukhuset. 

Kontakt

 • Centralreceptionen, telefon 010-244 71 75. 
 • Röda korsets sjukhusvärdar, telefon 010-244 84 99.

Hitta

Kontaktuppgifter

Här finns kontaktuppgifter och karta för att hitta till Värnamo sjukhus:

Andlig vård

Sjukhuskyrka, sjukhusimam, meditations- och bönerum

När du är sjuk eller närstående till någon som är sjuk, behöver du kanske någon att prata med om det som är viktigt för dig. Region Jönköpings län samarbetar med olika trossamfund. Sjukhuskyrkans medarbetare är präster, pastorer och diakoner som har kunskap och erfarenhet för att kunna möta människor med olika bakgrund i krissituationer.

Det finns också en sjukhusimam och det finns ett nätverk av muslimska och buddhistiska kontaktpersoner som efter behov kan ringas in för att besöka patienter som ligger på sjukhus.

Medarbetarna inom den andliga vården har tystnadsplikt och du kan vara anonym. De är till även för den person som inte själv har en religiös livstolkning.

Meditations- och bönerum

På sjukhuset finns ett meditations- och bönerum som är öppet för alla, oavsett livsåskådning. Det rum som kan användas av både personal, patienter och närstående för en stund av stillhet och eftertanke. Meditations- och bönerummet har öppet alla dagar.

Hitta

Sjukhuskyrkans expeditioner finns vid målpunkt E på plan 2, intill röntgen. Meditations- och bönerummet finns vid målpunkt H på plan 2, nära södra sjukhusentrén.

Kontakt

Om du vill ha kontakt med sjukhuskyrkan eller sjukhusimamen vänder du dig till personalen på den avdelning där du eller dina anhöriga vårdas.

För att nå sjukhuskyrkan kan du själv ringa deras expedition, telefon 0370-30 04 25.

Sjukhusimamen utgår från Länssjukhuset Ryhov, men besöker vid behov även Värnamo sjukhus. Du når imamen på telefon 010-242 28 76 eller på mobil 0730-77 04 17.

Du kan också ringa kontaktcenter Region Jönköpings län, telefon 010-241 00 00.

Apotek

I sjukhusets entréhall, till vänster om huvudingången, finns apoteket Vågen.

Öppettider

Kontaktuppgifter och öppettider: Apoteket Vågen, Värnamo

Apotek Vågen, telefon 0771-45 04 50.

Besöka en patient

Besökstider

Sök information om vilka besökstider som gäller på den avdelning du har tänkt besöka:

Upplysningar om var patienter vårdas

Information om var en patient vårdas kan du få av patientinformationen vid informationsdisken i sjukhusets huvudentré eller genom att ringa till Region Jönköpings läns kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 010-241 00 00.

Blommor och parfymer

 Många personer är överkänsliga för dofter eller är allergiska. Därför är det oftast inte tillåtet att ta med blommor vid besök på vårdavdelningar på sjukhuset. Undvik också parfym när du besöker sjukhuset. 

Bibliotek

På sjukhusbiblioteket kan du:

 • låna böcker, ljudböcker, CD och DVD
 • få lättläst information om hälsa och sjukdomar
 • läsa dagstidningar och tidskrifter
 • få tillgång till dator och trådlöst nätverk

I bibliotekskatalogen kan du söka och reservera böcker och andra medier: Bibliotekskatalogen

Hitta

Biblioteket finns på entréplanet, korridor E3.

Öppettider

Måndag-torsdag, klockan 10.00-16.00

Kontakt

Biblioteksservice för inneliggande patienter. Ring så kommer vi. 
Telefon 010-244 79 40 eller 010-242 24 91. 

Café, butik och restaurang

På sjukhuset finns café, butik och restaurang.

Öppettider, priser, sortiment, menyer, kontaktuppgifter med mera:

Hitta

Stigs café och butik finns i sjukhusets centralhall.
Restaurang Matlusten ligger på markplan, i närheten av sjukhusets huvudentré. Ta ingången till vänster, strax före sjukhusets huvudentré. 

Internet

På sjukhuset kan du komma åt internet (WiFi/trådlöst nätverk) via gästkontot "RJL Guest". Välj "Acceptera". 

Kläder och värdesaker

I sjukhusentrén finns låsbara skåp där du kan förvara dina tillhörigheter. Låna skåpsnyckel i centralinformationen. Om du vårdas på sjukhus finns låsbara skåp på vårdavdelningen.  

Tänk på att sjukhuset inte ansvarar för kläder och värdesaker. Om du blir inlagd och har värdesaker med dig är det bra om dina närstående tar med dem hem.

Om du har glömt kvar något

Om du har varit på sjukhuset och glömt kvar något, kontakta i första hand den avdelning eller mottagning du besökt. Du kan också kontakta Centralreceptionen.

Kontakt

Centralreceptionen, telefon 010-244 71 75.
Måndag-torsdag, 07.00–16.30.
Fredag, 07.00-16.00.
Lördag-söndag, stängt.

Media

Egen elektronisk utrustning

Du kan oftast ta med dig dator, surfplatta, mobiltelefon, rakapparat och liknande när du är inlagd på sjukhuset, men tänk då på att:

 • det är viktigt att du först kontrollerar med vårdpersonalen om det går bra. På vissa avdelningar kan din elektronik störa den medicinska utrustningen. 
 • använd alltid sjukhusets gästnätverk i stället för egen internetuppkoppling. Lösen får du av vårdpersonalen.
 • smitta kan spridas via din utrustning. Desinficera om möjligt.
 • sjukhuset ersätter ingen egen utrustning som skadas eller försvinner. Du tar med dem på egen risk.

Egen mobiltelefon

Det är tillåtet att använda mobiltelefon i allmänna utrymmen och på de flesta avdelningar och mottagningar på sjukhuset. Skyltar visar var det är förbud mot mobiltelefoner.

Av hänsyn till andra patienter, nästående och personal ska du fråga personalen på avdelningen eller mottagningen innan du fotograferar eller filmar.

Undvik att störa andra genom att:

 • stänga av mobiltelefonen när du inte behöver vara tillgänglig.
 • var diskret och undvik samtal i situationer när andra kan bli störda.
 • ställ om till vibrationssignal eller dämpad ringsignal.

Fotografering och filmning

Av respekt för patienters, studenter/elevers, besökares och anställdas integritet är det inte tillåtet att fotografera och filma i regionens lokaler utan godkännande. Det gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon. Regeln gäller alla som vistas i lokalerna, även regionens anställda.

Det är verksamhetsansvarig/motsvarande, verksamhetsområdets presskontakt eller regionens presstjänst som kan ge muntligt eller skriftligt tillstånd till fotografering eller filmning.

Natur och kultur

I området kring Värnamo sjukhus finns natur- och kulturstigen Slingan. Stigen ger möjlighet att lämna vårdmiljön och få en stund i naturen om du vill avnjuta en stillsam promenad. Den är också ett motionsspår för dig som vill uppleva närområdets natur, kultur och historia. Slingan är knappt två kilometer och går på park och skogsmark. Dessutom finns det konstverk, skulpturer och växtlighet att vila ögonen på.

Läs mer om stigen:

Patienthotell

Om du behöver ha närhet till vård och behandling, men inte behöver vara inneliggande på sjukhuset, kan du erbjudas att bo på hotell. Är du patient från Jönköpings län är hotellvistelsen kostnadsfri. Även dina närstående kan erbjudas att bo på hotellet, men får då själva betala.

Hotellbokningen görs av personalen på den avdelning där du får din vård eller behandling. Läs mer om patienthotell:

Patientstödjare

I Region Jönköpings län finns patientstödjare med egen erfarenhet av att vara patient eller närstående i vården.

Som patient eller anhörig kan det vara svårt att sätta sig in i den nya situationen som man plötsligt och ofrivilligt har hamnat i. Man ställer sig frågor som: Hur ska det gå nu? Hur kommer jag över det här? Hur gör jag vid det här tillfället? Då kan det vara en trygghet att ha någon som lyssnar som också kan relatera till den nya situationen.

Patientstödjarna kan hjälpa till med frågor som vårdpersonalen inte alltid kan svara på, och som bara kan besvaras om man har erfarenhet som patient. Patientstödjarna kan inte svara på alla frågor, och inte heller relatera till allt, men kan vara ett stöd och lyssna som medmänniska med egen erfarenhet.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta vem som helst av patientstödjarna, oavsett var de finns.

Patientstödjarnas mejladress: patientstodjare@rjl.se

Patrik Blomqvist
Patrik Blomqvist

Patrik Blomqvist

patrik.blomqvist@rjl.se
0702-47 87 17, tisdag-torsdag 09:00-12:00.
Patrik finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Han har erfarenhet av sjukvården från diabetes, njursvikt, påsdialys, bloddialys och är också njurtransplanterad.

Ann-Charlotte Lundquist
Ann-Charlotte Lundquist

Ann-Charlotte Lundquist

ann-charlotte.lundquist@rjl.se
010-24 34 439, måndag, onsdag, fredag 09:00-15:00.
Ann-Charlotte finns på Höglandssjukhuset i Eksjö. Hon har erfarenhet av whiplash, smärta och tinnitus i samband med en trafikolycka.

Henrik Ånfors
Henrik Ånfors

Henrik Ånfors

henrik.anfors@rjl.se
0730-72 36 68, måndag, tisdag, torsdag, fredag 08:00-13:00. Henrik finns på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Han har erfarenhet av reumatisk sjukdom, mag- och tarmsjukdom, stroke och epilepsi.

Louise Nordlund Johansson

louise.nordlund.johansson@rjl.se
0730-89 49 54.
Louise är utvecklingsledare på på utvecklingsenheten Qulturum och är bland annat samordnare för Region Jönköpings läns patientstödjare.

Resa till och från sjukhuset

Information och hjälp

Personalen vid informationsdisken i sjukhusets centralreception kan hjälpa dig att beställa sjukresa eller taxi. De kan också ge dig information om buss- och tågtider.

Sjukresa/färdtjänst
Du ansvarar själv för att ta dig till och från sjukvård och tandvård.

Om du av hälsoskäl inte har möjlighet att resa på egen hand kan du få ett intyg från vården som ger dig rätt till sjukresa med serviceresefordon.

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand med tåg eller buss.

Buss

Buss nummer 51, 202 och 500 stannar utanför sjukhusets huvudentré.

Tidtabell och övrig information finns på Länstrafikens (Jönköpings läns) webbplats:

Parkering

Parkeringsplatser finns på södra och norra sidan av sjukhuset för besökare och är kostnadsfria.

Laddstolpar finns vid några parkeringsplatser. Använd Easypark appen (samma som för att betala parkeringsavgiften).

Särskilda parkeringsplatser

För rörelsehindrade:
Särskilda parkeringsplatser finns för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd (utfärdat av kommunen) vid sjukhusets huvudentré och vid södra entrén.

För dig som kör motorcykel:
Särskilda motorcykelparkeringar finns inte, använd parkeringsplatserna för bilar.

Rökning

Sjukhuset är rökfritt. Särskilda platser utomhus finns uppmärkta där det är tillåtet att röka. Om du ska vårdas på sjukhuset och vill få hjälp med rökavvänjning kan du prata med vårdpersonalen. 

Tolk

Tolk för döva, dövblinda och hörselskadade

Tolkverksamheten i Region Jönköpings län erbjuder dig som är döv, dövblind och hörselskadad kostnadsfri tolktjänst vid ditt hälso- och sjukvårdsbesök. Mer information om tolktjänst, beställning av tolk, kontaktuppgifter med mera:

Språktolk

Om du behöver hjälp av språktolk, kontakta hälso- och sjukvården innan ditt besök. Det är vårdpersonalen som bokar tolk. Tolk är kostnadsfritt, men om du inte kommer till ditt bokade besök får du betala.

Utlåning av hjälpmedel

Hörhjälpmedel

Om du har nedsatt hörsel kan du få låna en samtalsförstärkare, en så kallad transett, för att underlätta kommunikationen när du vårdas eller är på besök på sjukhuset. Transetten består av ett par hörlurar och en förstärkare och fungerar även om du använder hörapparat. Kontakta öron-, näs- och halsmottagningen på sjukhuset om du vill låna en transett:

Rullstolar och rollatorer

I sjukhusets huvudentré finns ett visst antal rullstolar och rollatorer att låna under ditt besök.

Till toppen av sidan