SERVICE PÅ SJUKHUS

Service på Värnamo sjukhus

Innehållet gäller Jönköpings län

Service som erbjuds på Värnamo sjukhus för dig som patient, anhörig eller besökare. Här finns också karta och vägvisning till platser och mottagningar i sjukhusets huvudbyggnad.

Hitta rätt på sjukhuset

I centralreceptionen i huvudentrén kan du få hjälp att hitta rätt. Där finns en informationstavla med karta över sjukhuset. Du kan också fråga personalen vid centralinformationen eller Röda Korsets sjukhusvärdar.

Öppettider för centralinformationen

Måndag – torsdag 7.00-16.30.
Fredag 7.00-16.00.
Lördag-söndag stängt.

Röda korsets sjukhusvärdar finns på plats

Måndag-torsdag 9.00-15.00. 
Fredag 9.00-12.00.

Kontakt

Centralinformationen, telefon 010-244 71 75. 
Röda korsets sjukhusvärdar, telefon 010-244 84 99.

Hitta

Andlig vård

Sjukhuskyrka, meditations- och bönerum

Om du som patient eller närstående har behov av att prata med någon kan du vända dig till personalen i sjukhuskyrkan. Personalen där är präster och pastorer som har kunskap och erfarenhet för att kunna möta människor med olika bakgrund i krissituationer. Personalen har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Sjukhuskyrkan förmedlar även kontakt med koordinatörer som företräder andra religioner och trossamfund.

På sjukhuset finns ett meditations- och bönerum. Rummet är neutralt, det vill säga saknar symboler eller utsmyckningar kopplade till en specifik trosinriktning.

Hitta

Sjukhuskyrkans expeditioner finns på plan två, vid operationscentralen och nås enklast via södra entrén. Följ skyltning till röntgen. I närheten finns också ett meditations- och bönerum.

Öppettider

Meditations- och bönerummet är öppet alla dagar kl.07.00-19.00.

Kontakt

Om du vill ha kontakt med sjukhuskyrkan vänder du dig till personalen på den avdelning där du eller din anhöriga vårdas.

Apotek

I sjukhusets entréhall, till vänster om huvudingången, finns apoteket Vågen.

Öppettider

Måndag – fredag 8.00-18.00.
Lördagar stängt.
Söndagar och helgdagar 10.00-15.00.

Kontakt

Apotek Vågen, telefon 0771-450 450.

Besöka en patient

Besökstider

Sök avdelningens namn på Hitta vård för information om vilka besökstider som gäller på den avdelning eller mottagning du har tänkt besöka.

Upplysningar om var patienter vårdas

Kontakta receptionen i huvudentrén för information om var patienten du tänkt besöka vårdas. Du kan också ringa Region Jönköpings läns kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 010-241 00 00.

Blommor och parfymer

Många personer är överkänsliga för dofter eller allergiska. Blommor är därför inte tillåtna på Värnamo sjukhus. Undvik att använda parfym och andra starka dofter när du besöker sjukhuset. 

Bibliotek

På sjukhusbiblioteket kan du:

 • låna böcker, ljudböcker, CD och DVD
 • få lättläst information om hälsa och sjukdomar
 • läsa dagstidningar och tidskrifter
 • få tillgång till dator och trådlöst nätverk

I bibliotekskatalogen kan du söka och reservera böcker och andra medier.

Hitta

Biblioteket finns på entréplanet, korridor E3.

Öppettider

Måndag-torsdag 10.00-16.00.

Kontakt

Biblioteksservice för inneliggande patienter. Ring så kommer vi. 
Telefon 010-244 79 40 eller 010-242 24 91. 

Café, restaurang och butik

På sjukhuset finns café, restaurang och butik.

Priser, sortiment, menyer, kontaktuppgifter med mera:

Hitta

Stigs café och butik finns i sjukhusets centralhall.
Restaurang Matlusten ligger på markplan, i närheten av sjukhusets huvudentré. Ta ingången till vänster, strax före sjukhusets huvudentré. 

Egen elektronisk utrustning

Du kan oftast ta med dig dator, surfplatta, mobiltelefon, rakapparat och liknande när du är inlagd på sjukhuset, men tänk då på att:

 • det är viktigt att du först kontrollerar med vårdpersonalen om det går bra. På vissa avdelningar kan din elektronik störa den medicinska utrustningen. 
 • använd alltid sjukhusets gästnätverk i stället för egen internetuppkoppling. Lösen får du av vårdpersonalen.
 • smitta kan spridas via din utrustning. Desinficera om möjligt.
 • sjukhuset ersätter ingen egen utrustning som skadas eller försvinner. Du tar med dem på egen risk.

Internet

Som besökare på sjukhuset kan du få tillgång till Internet via ett gästkonto. Kontakta patientinformationen vid informationsdisken i sjukhusets huvudentré eller sjukhusbiblioteket. Är du patient på en vårdavdelning kan du be vårdpersonalen att ordna ett gästkonto åt dig.

Kläder och värdesaker

I sjukhusentrén finns en garderob där du kan hänga in dina kläder. På de flesta vårdavdelningar finns det låsbara skåp. Tänk på att sjukhuset inte ansvarar för kläder och värdesaker. Om du blir inlagd och har värdesaker med dig är det bra om dina närstående tar med dem hem.

Om du har glömt kvar något

Om du har varit på sjukhuset och glömt kvar något, kontakta i första hand den avdelning eller mottagning du besökt. Du kan också kontakta vaktmästeriets kundtjänst.

Kontakt

Vaktmästeriets kundtjänst, telefon 010-244 71 30 (måndag-fredag 7.00-16.30).

Patienthotell

Om du behöver ha närhet till vård och behandling, men inte behöver vara inneliggande på sjukhuset, kan du erbjudas att bo på hotell. Är du patient från Jönköpings län är hotellvistelsen kostnadsfri. Även dina närstående kan erbjudas att bo på hotellet, men får då själva betala.

Hotellbokningen görs av personalen på den avdelning där du får din vård eller behandling. Läs mer om patienthotell:

Resa till och från sjukhuset

Information och hjälp

Personalen vid informationsdisken i sjukhusets centralreception kan hjälpa dig att beställa sjukresa eller taxi eller ge dig information om buss- och tågtider.

Buss

Buss nummer 50 och 202 stannar utanför sjukhusets huvudentré.

Tidtabell och övrig information finns på Länstrafikens (Jönköpings läns) webbplats:

Parkering

Parkeringsplatser finns på södra och norra sidan av sjukhuset och är kostnadsfria. Speciella parkeringar för rörelsehindrade finns i anslutning till sjukhusets huvudentré och vid södra entrén. Särskilda motorcykelparkeringar finns inte, använd parkeringsplatserna för bilar

Rökning

Sjukhuset är rökfritt. Särskilda platser utomhus finns uppmärkta där det är tillåtet att röka. Om du ska vårdas på sjukhuset och vill få hjälp med rökavvänjning kan du prata med vårdpersonalen. 

Telefon

Hyra telefon

Det går inte längre att hyra telefon under sjukhusvistelsen.

Egen mobiltelefon

Det är tillåtet att använda mobiltelefon i allmänna utrymmen och på de flesta avdelningar och mottagningar på sjukhuset. Skyltar visar var det är förbud mot mobiltelefoner.

Av hänsyn till andra patienter, nästående och personal ska du fråga personalen på avdelningen eller mottagningen innan du fotograferar eller filmar.

Undvik att störa andra genom att:

 • stänga av mobiltelefonen när du inte behöver vara tillgänglig.
 • var diskret och undvik samtal i situationer när andra kan bli störda.
 • ställ om till vibrationssignal eller dämpad ringsignal.

Tolk

Tolk för döva, dövblinda och hörselskadade

Tolkverksamheten i Region Jönköpings län erbjuder dig som är döv, dövblind och hörselskadad kostnadsfri tolktjänst vid ditt hälso- och sjukvårdsbesök. Mer information om tolktjänst, beställning av tolk, kontaktuppgifter med mera:

Språktolk

Om du behöver hjälp av språktolk - kontakta hälso- och sjukvården innan ditt besök. Det är vårdpersonalen som bokar tolk. Tolk är kostnadsfritt, men om du inte kommer till ditt bokade besök får du betala.

Utlåning av hjälpmedel

Hörhjälpmedel

Om du har nedsatt hörsel kan du få låna en samtalsförstärkare, en så kallad transett, för att underlätta kommunikationen när du vårdas eller är på besök på sjukhuset. Transetten består av ett par hörlurar och en förstärkare och fungerar även om du använder hörapparat. Kontakta personalen på sjukhuset om du vill låna en transett.

Rullstol

I sjukhusets huvudentré finns rullstolar att låna under ditt besök.

Till toppen av sidan