SERVICE PÅ SJUKHUS

Service på Höglandssjukhuset Eksjö och Nässjö vårdcentrum

Innehållet gäller Jönköpings län

Service som erbjuds på Höglandssjukhuset i Eksjö och på Nässjö vårdcentrum för dig som patient, anhörig eller besökare. Här finns också karta och vägvisning till platser och mottagningar på sjukhusområdet och i sjukhusets huvudbyggnad.

Hitta rätt

I entré Tallvägen på Höglandssjukhuset i Eksjö och i huvudentrén på Nässjö vårdcentrum kan du få hjälp att hitta rätt. Där finns informationstavlor med kartor. Du kan också fråga Röda Korsets sjukhusvärdar på plats om hjälp.

Röda korsets sjukhusvärdar finns på plats

Eksjö: 
Måndag-fredag 8.00-14.00.

Nässjö: 
Måndag-torsdag 8.00-16.00 och fredag 8.00-12.00.

Kontakt

Röda korsets sjukhusvärdar i Eksjö, telefon 010-243 59 90.
Röda korsets sjukhusvärdar i Nässjö, telefon 010-243 32 11.

Kartor

Andlig vård

Sjukhuskyrka, meditations- och bönerum

Om du som patient eller närstående har behov av att prata med någon kan du vända dig till personalen i sjukhuskyrkan. Personalen där är präster och pastorer som har kunskap och erfarenhet för att kunna möta människor med olika bakgrund i krissituationer. Personalen har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Sjukhuskyrkan förmedlar även kontakt med koordinatörer som företräder andra religioner och trossamfund.

På sjukhuset finns ett meditations- och bönerum. Rummet är neutralt, det vill säga saknar symboler eller utsmyckningar kopplade till en specifik trosinriktning.

Hitta

Sjukhuskyrkans expedition och samtalsrum på sjukhuset i Eksjö finns i hus 47, plan 2, intill restaurangen. Meditations- och bönerummet finns i hus 45, plan 3.

Öppettider

Meditations- och bönerummet har öppet alla dagar 8.00-16.30.

Kontakt

Vill du ha kontakt med sjukhuskyrkan - vänd dig till personalen på den avdelning där du eller din anhöriga vårdas eller ring sjukhuskyrkans expedition, telefon 010-243 52 95. 

Apotek

På grund av ombyggnation finns just nu inget apotek på sjukhuset i Eksjö. 
Det finns ett apotek på Nässjö vårdcentrum, Apoteket Kronan.

Öppettider

Måndag – fredag 8.30-17.00.
Lördag-söndag stängt. 

Kontakt

Apoteket Kronan, telefon 0771-61 26 12.

Besöka en patient

Besökstider

Sök mottagningens namn för information om vilka besökstider som gäller på den avdelning du har tänkt besöka.

Upplysningar om var patienter vårdas

På sjukhuset i Eksjö kan du fråga var patienter vårdas i kirurgklinikens reception, entré Tallvägen, plan 3. Direkttelefoner finns i entré Tallvägen samt nära ortopedmottagningens ingång. Lyft luren och gör ett knappval så kan du fråga om var den patient du ska besöka är inlagd. Du kan också ringa Region Jönköpings läns kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 010-241 00 00.

Blommor och parfymer

Många personer är överkänsliga för dofter eller allergiska. På många avdelningar är det inte tillåtet med blommor. De avdelningar som tillåter blommor är:

 • Kirurgiavdelning C-F
 • Kvinnoklinikens vårdenhet
 • Medicinsk vårdenhet A, E och G
 • Ortopediska vårdenheten
 • Psykiatrisk avdelning A och B

Ta inte med starkt doftande blommor och undvik att använda parfym när du besöker sjukhuset.

Café, restaurang och butik

På Höglandssjukhuset i Eksjö finns café, restaurang och butik.

Priser, menyer, utbud, kontaktuppgifter med mera:

Öppettider

Café och butik:
Måndag – fredag 8.00-17.00.
Lördag – söndag 11.00-16.00.

Restaurang Höglandssjukhuset Eksjö:
Måndag-fredag 11.00-14.00.
Lördag-söndag stängt.

Hitta

Café och butik finns i hus 27, plan 3.
Restaurang finns i hus 47, plan 2.

Egen elektronisk utrustning

Du kan oftast ta med dig dator, surfplatta, mobiltelefon, rakapparat och liknande när du är inlagd på sjukhuset, men tänk då på att:

 • det är viktigt att du först kontrollerar med vårdpersonalen om det går bra. På vissa avdelningar kan din elektronik störa den medicinska utrustningen. 
 • använd alltid sjukhusets gästnätverk i stället för egen internetuppkoppling. Lösen får du av vårdpersonalen.
 • smitta kan spridas via din utrustning. Desinficera om möjligt.
 • sjukhuset ersätter ingen egen utrustning som skadas eller försvinner. Du tar med dem på egen risk.

Internet

Som patient på sjukhuset kan du komma åt Internet via ett gästkonto. Är du patient kan du be personalen där du vårdas att ordna gästkonto åt dig.

Kläder och värdesaker

På de flesta vårdavdelningar finns det tillgång till låsbara skåp.

Tänk på att sjukhuset inte ansvarar för kläder och värdesaker. Om du blir inlagd och har värdesaker med dig är det bra om dina närstående tar med dem hem.

Om du har glömt kvar något

Om du har varit på sjukhuset och glömt kvar något, kontakta i första hand den avdelning eller mottagning du besökt. Du kan också kontakta transportenhetens kundtjänst.

Kontakt

Transportenhetens kundtjänst, telefon 010-243 51 60 (7.00-12.00 och 13.00-16.30).

Patienthotell

Om du behöver ha närhet till vård och behandling, men inte behöver vara inneliggande på sjukhuset, kan du erbjudas att bo på hotell. Är du patient från Jönköpings län är hotellvistelsen kostnadsfri. Även dina närstående kan erbjudas att bo på hotellet, men får då själva betala.

Hotellbokningen görs av personalen på den avdelning där du får din vård eller behandling. Läs mer om patienthotell:

Resa till och från sjukhuset och vårdcentrum

Buss

Buss till sjukhuset i Eksjö

Regionbussar nummer 150, 301, 321, 326, 330, 356, 360 och 631 stannar utanför sjukhuset på Breviksvägen, nära entré Tallvägen.

Buss till Nässjö vårdcentrum

Buss 64 och regionbuss 30 stannar vid hållplats Lasarettet på Ingsbergsgatan.

Tidtabeller

Tidtabeller och övrig information finns på Länstrafikens (Jönköpings Länstrafik) webbplats:

Parkering

Kostnadsfria parkeringsplatser finns i anslutning till sjukhuset i Eksjö och Nässjö vårdcentrum. Det finns särskilda parkeringsplatser för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd. Vid sjukhuset i Eksjö finns den största parkeringen vid Stocksnäsområdet, följ skyltar.

Rökning

Sjukhuset är rökfritt. Särskilda platser utomhus finns uppmärkta där det är tillåtet att röka. Om du ska vårdas på sjukhuset och vill få hjälp med rökavvänjning kan du prata med vårdpersonalen. 

Telefon

Hyra telefon

Det går inte längre att hyra telefon under sjukhusvistelsen.

Egen mobiltelefon

Det är tillåtet att använda mobiltelefon i allmänna utrymmen och på de flesta avdelningar och mottagningar på sjukhuset. Skyltar visar var det är förbjudet att använda mobiltelefon.

Av hänsyn till andra patienter, nästående och personal ska du fråga personalen på avdelningen eller mottagningen innan du fotograferar eller filmar.

Undvik att störa andra genom att:

 • stänga av mobiltelefonen när du inte behöver vara tillgänglig.
 • var diskret och undvik samtal i situationer när andra kan bli störda.
 • ställ om till vibrationssignal eller dämpad ringsignal.

Tolk

Tolk för döva, dövblinda och hörselskadade

Tolkverksamheten i Region Jönköpings län erbjuder dig som är döv, dövblind och hörselskadad kostnadsfri tolktjänst vid ditt hälso- och sjukvårdsbesök. Mer information om tolktjänst, beställning av tolk, kontaktuppgifter med mera:

Språktolk

Om du behöver hjälp av språktolk - kontakta hälso- och sjukvården innan ditt besök. Det är vårdpersonalen som bokar tolk. Tolk är kostnadsfritt, men om du inte kommer till ditt bokade besök får du betala.

Utlåning av hjälpmedel

Hörhjälpmedel

Om du har nedsatt hörsel kan du få låna en samtalsförstärkare, en så kallad transett, för att underlätta kommunikationen när du vårdas eller är på besök på sjukhuset. Transetten består av ett par hörlurar och en förstärkare och fungerar även om du använder hörapparat. Kontakta personalen på öron-, näs- och halsmottagningen om du vill låna en transett:

Rullstol

På sjukhuset i Eksjö, entré Tallvägen, finns rullstolar att låna under ditt besök.

Till toppen av sidan