Service och hitta rätt på sjukhus

Service och hitta rätt på Höglandssjukhuset i Eksjö och Nässjö vårdcentrum

Innehållet gäller Jönköpings län

Service och stöd som erbjuds på Höglandssjukhuset i Eksjö och på Nässjö vårdcentrum för dig som patient, anhörig eller besökare. Här finns också karta och vägvisning till platser och mottagningar på sjukhusområdet och i sjukhusets huvudbyggnad.

Hitta rätt på Höglandssjukhuset i Eksjö och vårdcentrum i Nässjö

I centralreceptionen i huvudentrén och i entré Tallvägen på Höglandssjukhuset i Eksjö kan du få hjälp att hitta rätt. Du kan även få hjälp att hitta rätt i huvudentrén på Nässjö vårdcentrum.

Det finns informationstavlor med kartor över sjukhuset och en elektronisk guide, så kallad pekdator vid entré Tallvägen. Du kan också fråga Röda Korsets sjukhusvärdar på plats om hjälp.

Kontaktinformation och öppettider


Öppettider för centralreception

Måndag-torsdag, klockan 07.00-16.30
Fredag, klockan 07.00-16.00
Lördag-söndag, stängt

Kontaktinformation och öppettider hittar du här:

På Höglandssjukhuset kan du anmäla dig till ditt besök via självbetjäningsterminaler i huvudentrén eller Tallvägsentrén alternativt i bemannad kassa i huvudentrén. I din kallelse står det hur du ska anmäla dig och betala.

Röda korsets sjukhusvärdar 

Eksjö och Nässjö: 
Röda kortsets sjukhusvärdar finns på plats och hjälper till i sjukhusentréerna på förmiddagar (förändringar kan förekomma). 

Kontakt

Centralreceptionen i Eksjö, telefon 010-243 40 00.
Röda korsets sjukhusvärdar i Eksjö, telefon 010-243 59 90, 010-243 59 91.
Röda korsets sjukhusvärdar i Nässjö, telefon 010-243 32 11.

Hitta (kartor)

Kontaktuppgifter

Här finns kontaktuppgifter och karta för att hitta till Höglandssjukhuset Eksjö:

Andlig vård

Sjukhuskyrka, sjukhusimam, meditations- och bönerum

När du är sjuk eller närstående till någon som är sjuk, behöver du kanske någon att prata med om det som är viktigt för dig. Region Jönköpings län samarbetar med olika trossamfund. Sjukhuskyrkans medarbetare är präster, pastorer och diakoner som har kunskap och erfarenhet för att kunna möta människor med olika bakgrund i krissituationer.

Det finns också en sjukhusimam och det finns ett nätverk av muslimska och buddhistiska kontaktpersoner som efter behov kan ringas in för att besöka patienter som ligger på sjukhus.

Medarbetarna inom den andliga vården har tystnadsplikt och du kan vara anonym. De är till även för den person som inte själv har en religiös livstolkning.

Meditations- och bönerum

På sjukhuset finns ett meditations- och bönerum som är öppet för alla, oavsett livsåskådning. Det är ett rum som kan användas av både personal, patienter och närstående för en stund av stillhet och eftertanke. Meditations- och bönerummet har öppet alla dagar mellan klockan 07.00-16.00.

Hitta

Sjukhuskyrkans expedition och samtalsrum finns vid målpunkt B på plan 2. 

Kontakt

Om du vill ha kontakt med sjukhuskyrkan eller sjukhusimamen vänder du dig till personalen på den avdelning där du eller dina anhöriga vårdas.

För att nå sjukhuskyrkan kan du själv ringa deras expedition, telefon 010-243 52 95.

Sjukhusimamen utgår från Länssjukhuset Ryhov, men besöker vid behov även Höglandssjukhuset. Du når imamen på telefon 010-242 28 76 eller på mobil 0730-77 04 17.

Du kan också ringa kontaktcenter Region Jönköpings län, telefon 010-241 00 00.

Apotek

Apotek finns i entrén på Höglandssjukhuset i Eksjö. Apotek finns också på Nässjö vårdcentrum.

Öppettider

Apoteket Höglandssjukhuset Eksjö:
Öppettider: Apoteket Höglandssjukhuset Eksjö

Apoteket Kronan, Nässjö vårdcentrum:
Öppettider: Apoteket Kronan, Nässjö vårdcentrum

Besöka en patient

Besökstider

Sök information om vilka besökstider som gäller på den avdelning du har tänkt besöka:

Upplysningar om var patienter vårdas

Information om var en patient vårdas kan du få vid Centralreceptionen i huvudentrén. Direkttelefon finns i huvudentrén och i entré Tallvägen. Lyft luren och välj knappval 4 till växeln, så kan du fråga om var den patient du ska besöka är inlagd. Du kan också ringa Region Jönköpings läns kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 010-241 00 00.

Blommor och parfymer

Många personer är överkänsliga för dofter eller är allergiska. Därför är det oftast inte tillåtet att ta med blommor vid besök på vårdavdelningar på sjukhuset. Undvik också parfym när du besöker sjukhuset. Till dessa avdelningar får du ta med blommor, men undvik sådana som doftar starkt:

 • Kirurgiavdelning C-F
 • Kvinnoklinikens vårdenhet
 • Medicinsk vårdenhet A, D, E och G
 • Ortopediska vårdenheten
 • Psykiatrisk avdelning A och B

Café, butik och restaurang

På Höglandssjukhuset i Eksjö finns café, butik och restaurang.

Priser, menyer, utbud, kontaktuppgifter med mera:

Öppettider

Café och butik:
Måndag – fredag 08.00-17.00. 
Lördag – söndag 11.00-16.00.

Restaurang Matglädje, Höglandssjukhuset i Eksjö:
Måndag-fredag 11.00-14.00.
Lördag-söndag stängt.

Hitta

Café, butik och restaurang finns nära huvudentrén, vid målpunkt A på plan 3.

Internet

På sjukhuset kan du komma åt internet (WiFi/trådlöst nätverk) via gästkontot "RJL Guest". Välj "Acceptera". 

Kläder och värdesaker

I sjukhusentrén finns låsbara skåp där du kan förvara dina tillhörigheter. Om du vårdas på sjukhus finns låsbara skåp på vårdavdelningen.

Tänk på att sjukhuset inte ansvarar för kläder och värdesaker. Om du blir inlagd och har värdesaker med dig är det bra om dina närstående tar med dem hem.

Om du har glömt kvar något

Om du har varit på sjukhuset och glömt kvar något, kontakta i första hand den avdelning eller mottagning du besökt. Du kan också kontakta Centralreceptionen.

Kontakt

Centralreceptionen, telefon 010-243 40 00
Måndag-torsdag, 7.00-16.30.
Fredag, 7.00-16.00.
Lördag-söndag, stängt.

Media

Egen elektronisk utrustning

Du kan oftast ta med dig dator, surfplatta, rakapparat och liknande när du är inlagd på sjukhuset, men tänk då på att:

 • det är viktigt att du först kontrollerar med vårdpersonalen om det går bra. På vissa avdelningar kan din elektronik störa den medicinska utrustningen.
 • använd alltid sjukhusets gästnätverk (RJL Guest välj Acceptera) i stället för egen internetuppkoppling.
 • smitta kan spridas via din utrustning. Desinficera om möjligt.
 • sjukhuset ersätter ingen egen utrustning som skadas eller försvinner. Du tar med dem på egen risk.

Egen mobiltelefon

Det är tillåtet att använda mobiltelefon i allmänna utrymmen och på de flesta avdelningar och mottagningar på sjukhuset. Skyltar visar var det är förbjudet att använda mobiltelefon.

Av hänsyn till andra patienter, nästående och personal ska du fråga personalen på avdelningen eller mottagningen innan du fotograferar eller filmar.

Undvik att störa andra genom att:

 • stänga av mobiltelefonen när du inte behöver vara tillgänglig.
 • var diskret och undvik samtal i situationer när andra kan bli störda.
 • ställ om till vibrationssignal eller dämpad ringsignal.

Fotografering och filmning

Av respekt för patienters, studenter/elevers, besökares och anställdas integritet är det inte tillåtet att fotografera och filma i regionens lokaler utan godkännande. Det gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon. Regeln gäller alla som vistas i lokalerna, även regionens anställda.

Det är verksamhetsansvarig/motsvarande, verksamhetsområdets presskontakt eller regionens presstjänst som kan ge muntligt eller skriftligt tillstånd till fotografering eller filmning.

Patienthotell

Om du behöver ha närhet till vård och behandling, men inte behöver vara inneliggande på sjukhuset, kan du erbjudas att bo på hotell. Är du patient från Jönköpings län är hotellvistelsen kostnadsfri. Även dina närstående kan erbjudas att bo på hotellet, men får då själva betala.

Hotellbokningen görs av personalen på den avdelning där du får din vård eller behandling. Läs mer om patienthotell:

Patientstödjare

I Region Jönköpings län finns patientstödjare med egen erfarenhet av att vara patient eller närstående i vården.

Som patient eller anhörig kan det vara svårt att sätta sig in i den nya situationen som man plötsligt och ofrivilligt har hamnat i. Man ställer sig frågor som: Hur ska det gå nu? Hur kommer jag över det här? Hur gör jag vid det här tillfället? Då kan det vara en trygghet att ha någon som lyssnar som också kan relatera till den nya situationen.

Patientstödjarna kan hjälpa till med frågor som vårdpersonalen inte alltid kan svara på, och som bara kan besvaras om man har erfarenhet som patient. Patientstödjarna kan inte svara på alla frågor, och inte heller relatera till allt, men kan vara ett stöd och lyssna som medmänniska med egen erfarenhet.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta vem som helst av patientstödjarna, oavsett var de finns.

Patientstödjarnas mejladress: patientstodjare@rjl.se

Patrik Blomqvist
Patrik Blomqvist

Patrik Blomqvist

patrik.blomqvist@rjl.se
0702-47 87 17, tisdag-torsdag 09:00-12:00.
Patrik finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Han har erfarenhet av sjukvården från diabetes, njursvikt, påsdialys, bloddialys och är också njurtransplanterad.

Ann-Charlotte Lundquist
Ann-Charlotte Lundquist

Ann-Charlotte Lundquist

ann-charlotte.lundquist@rjl.se
010-24 34 439, måndag, onsdag, fredag 09:00-15:00.
Ann-Charlotte finns på Höglandssjukhuset i Eksjö. Hon har erfarenhet av whiplash, smärta och tinnitus i samband med en trafikolycka.

Henrik Ånfors
Henrik Ånfors

Henrik Ånfors

henrik.anfors@rjl.se
0730-72 36 68, måndag, tisdag, torsdag, fredag 08:00-13:00. Henrik finns på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Han har erfarenhet av reumatisk sjukdom, mag- och tarmsjukdom, stroke och epilepsi.

Louise Nordlund Johansson

louise.nordlund.johansson@rjl.se
0730-89 49 54.
Louise är utvecklingsledare på på utvecklingsenheten Qulturum och är bland annat samordnare för Region Jönköpings läns patientstödjare.

Resa till och från sjukhuset och vårdcentrum

Sjukresa/färdtjänst

Du ansvarar själv för att ta dig till och från sjukvård och tandvård.

Om du av hälsoskäl inte har möjlighet att resa på egen hand kan du få ett intyg från vården som ger dig rätt till sjukresa med serviceresefordon.

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand med tåg eller buss.

Buss

Buss till sjukhuset i Eksjö

Regionbussar nummer 150, 320, 321, 322, 326, 330 och 631 stannar utanför sjukhusets huvudentré.

Buss till Nässjö vårdcentrum

Buss 64 och regionbuss 320 stannar vid hållplats Lasarettet på Ingsbergsgatan.

Tidtabeller

Tidtabeller och övrig information finns på Länstrafikens (Jönköpings Länstrafik) webbplats:

Parkering

Parkeringsplatser finns i anslutning till sjukhuset i Eksjö och Nässjö vårdcentrum för besökare och är kostnadsfria. Vid sjukhuset i Eksjö finns den största parkeringen vid Stocknäsområdet. Följ skyltar.

Laddstolpar finns för besökare och personal. Använd ett kort som beställs från Eways alternativt appen Easypark.

Särskilda parkeringsplatser

För rörelsehindrade:
Särskilda parkeringsplatser finns för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd utfärdat av kommunen.

Rökning

Sjukhuset är rökfritt. Särskilda platser utomhus finns uppmärkta där det är tillåtet att röka. Om du ska vårdas på sjukhuset och vill få hjälp med rökavvänjning kan du prata med vårdpersonalen. 

Tolk

Tolk för döva, dövblinda och hörselskadade

Tolkverksamheten i Region Jönköpings län erbjuder dig som är döv, dövblind och hörselskadad kostnadsfri tolktjänst vid ditt hälso- och sjukvårdsbesök. Mer information om tolktjänst, beställning av tolk, kontaktuppgifter med mera:

Språktolk

Om du behöver hjälp av språktolk, kontakta hälso- och sjukvården innan ditt besök. Det är vårdpersonalen som bokar tolk. Tolk är kostnadsfritt, men om du inte kommer till ditt bokade besök får du betala.

Utlåning av hjälpmedel

Hörhjälpmedel

Om du har nedsatt hörsel kan du få låna en samtalsförstärkare, en så kallad transett, för att underlätta kommunikationen när du vårdas eller är på besök på sjukhuset. Transetten består av ett par hörlurar och en förstärkare och fungerar även om du använder hörapparat. Kontakta personalen på öron-, näs- och halsmottagningen om du vill låna en transett:

Rullstolar och rollatorer

På Höglandssjukhuset i Eksjö, finns ett visst antal rullstolar och rullatorer att låna under ditt besök. På Nässjö vårdcentrum finns rullstolar att låna under ditt besök.

Till toppen av sidan