Stöd och behandling via nätet

Min vårdplan cancer

Innehållet gäller Jönköpings län

Du som behandlas för cancer får av vården en skriftlig vårdplan som anpassas efter dig och din situation. Vårdplanen är till för att du ska känna dig trygg genom hela sjukdomen. Du kan få Min vårdplan cancer digitalt genom e-tjänsten Stöd och behandling på 1177.se eller på papper.

Min vårdplan cancer via 1177.se

Min vårdplan cancer är till för att ge dig tydlig information och stöd till dig som har cancer. Vårdplanen kan hjälpa dig att vara mer delaktig i din vård och öka din trygghet. Den följer dig genom hela sjukdomen och ska vara ett stöd för dig och dina närstående.

Vårdplanen kan du ta del av digitalt genom att logga in på 1177.se eller på papper. Prata med din kontaktsjuksköterska för att få tillgång till Min vårdplan cancer.

Det här innehåller Min vårdplan cancer via 1177.se

  • Kontaktuppgifter till fast vårdkontakt som läkare, kontaktsjuksköterska och andra stödkontakter.
  • Möjlighet att kommunicera med kontaktsjuksköterskan via meddelanden.
  • Råd och information om sjukdomen, utredningen, behandlingen och rehabiliteringen.
  • Möjlighet att själv kalenderföra tider för undersökningar och behandlingar.
  • Information om dina rättigheter och vilka överenskommelser du och vården har.
  • Återkommande hälsoskattning om hur du mår.
  • Din personliga rehabiliteringsplan.
  • Information om vad du kan göra själv och svar på praktiska frågor.
  • Uppföljning efter behandling.
  • En sammanfattning av din vård.

Så fungerar det

Du får tillgång till Min vårdplan cancer efter att din kontaktsjuksköterska har aktiverat vårdplanen för dig. Du hittar sedan Min vårdplan cancer i e-tjänsten Stöd och behandling genom att logga in på 1177.se. Du kan logga in på mobil, surfplatta eller dator med e-legitimation.

Min vårdplan cancer är uppbyggd i avsnitt

När du har kommit in i din vårdplan finns information för dig att läsa under Aktuellt innehåll. Din kontaktsjuksköterska lägger till de avsnitt som är aktuella för dig, och kan vid behov lägga till nya avsnitt med ny information.

Du klickar på de avsnitt som du vill läsa. Uppe till höger i varje avsnitt kan du spara ner sidan som ett dokument eller lägga den som en favorit. Ett avsnitt som du inte har läst än är markerat i vitt. När du har läst avsnittet blir det grönt.

Fler användbara funktioner i e-tjänsten Stöd och behandling

Under fliken Kontakter kan du själv eller din kontaktsjuksköterska lägga till de uppgifter som du vill ha. Du kan även be din kontaktsjuksköterska göra det tillsammans med dig.

Under fliken Planering kan du själv eller din kontaktsjuksköterska lägga till dina planerade undersökningar, provtagningar och besök. Du kan även be din kontaktsjuksköterska göra det tillsammans med dig.

Du kan när du vill skicka meddelande till din behandlare. Klicka på fliken Meddelanden för att skapa en ny konversation. Du kan även skicka ett meddelande till din behandlare inuti varje avsnitt. Du får svar på ditt meddelande inom några dagar.

Du kan komma överens med din kontaktsjuksköterska om att göra en hälsoskattning om hur du mår. Då aktiverar kontaktsjuksköterskan ett formulär som du fyller i och skickar tillbaka digitalt.

Vill du ha kontakt med en patientstödjare?

I Jönköpings län finns det patientstödjare med egen erfarenhet av att vara patient eller närstående i vården. Patientstödjarna kan hjälpa till med frågor som vårdpersonalen inte alltid kan svara på, till exempel  om hur du loggar in och använder Min vårdplan cancer via 1177.se.

Läs mer om hur du tar kontakt med patientstödjare.

Fler användbara e-tjänster på 1177.se

Så gör du för att boka, omboka eller avboka en tid

Genom att logga in på 1177.se kan du göra dina vårdärenden. Du kan till exempel boka, omboka eller avboka en tid. Du kan också se dina bokade tider samlade i en lista.

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information i din journal genom att logga in. Hur mycket information du kan läsa beror på i vilken region du har fått vård.

Se dina läkemedel och recept

Genom att logga in på 1177.se kan du se information om dina läkemedel. Informationen hjälper dig att använda rätt läkemedel på rätt sätt.

Förnya recept

Du kan skicka en förfrågan om att förnya ett recept genom att logga in på 1177.se.

Till toppen av sidan