Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar. Det kan till exempel bero på att en mottagning inte visar all information i din journal via nätet.

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på kartan med länsinformation när du är inloggad.

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Du som är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer kan läsa information ur din journal på nätet. Det kan också din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Du som är 13–15 år och vill läsa din journal via nätet kan kontakta den mottagning där du har fått vård för att få tillgång till den information som hör till den mottagningen. Din eller dina vårdnadshavare kan också få tillgång till informationen men då behöver de också kontakta mottagningen.

Jönköpings län

Du som fått vård i Jönköpings län

Har du fått vård i Jönköpings län kan du läsa din journal via nätet. Genom att ta del av din journal kan du bli mer delaktig i din egen vård. Att kunna läsa din journal via nätet ger dig också möjlighet att förbereda dig inför ett besök i vården och i efterhand förstå vad som hänt och sagts. 

Läsa din journal via nätet

Vill du läsa din journal via nätet loggar du in på 1177.se. Du hittar din information under rubriken "Journalen".

Vad kan jag läsa i min journal via nätet?

I Jönköpings län kan du se journalinformation via nätet som är dokumenterade i vårt journalsystem från 2007 och framåt. Du ser anteckningar som gjorts när du har besökt vården, varit inlagd på sjukhus, tagit blodprov, röntgensvar, remissvar eller kontaktat vården på telefon. Du ser också aktuella läkemedelsordinationer och vilka vaccinationer du har tagit sedan lång tid.

Vill du ta del av journalinformation som inte visas i Journalen via nätet kan du be att få dem i pappersformat.

Ytterligare journalinformation kommer att läggas till successivt. Anteckningar från tandvården och rättspsykiatri visas ännu inte.

När syns informationen?

Signerade journalanteckningar visas direkt och sedan 4 juni 2018 kan du även se osignerade anteckningar. När du loggar in väljer du själv om du vill se alla uppgifter eller om du vill dölja nyare uppgifter. Anteckningar som är nyare än 14 dagar, eller osignerade, är markerade med en gul symbol ”Ny/Osignerat”. Tänk på att uppgifter som är nyare än 14 dagar kan innehålla besked som vårdpersonalen inte har hunnit ge dig.

Nya provsvar från vissa blodundersökningar (klinisk kemi) blir synliga i samma ögonblick som de blir synliga för vården. Det blir tydligt vilka intervaller som är normalt för de olika proverna. Röntgensvar från nya undersökningar blir synliga direkt. Röntgensvaren visas under rubriken Remisser. 

Du kan se olika uppgifter från och med en viss tidpunkt:

Typ av information Tidpunkt
Journalanteckningar Kan variera i tid från 2008 till 2012
Psykiatrisk vård 1 december 2016
Barn- och ungdomspsykiatri 3 april 2018
Tillväxtkurva från barnhälsovården Barn som är födda 2011 och senare
Provsvar från vissa blodundersökningar (klinisk kemi) 2006
Röntgensvar 2006
Remissvar Kan variera i tid från 2008 till 2012
Vårdkontakter Kan variera i tid från 2008 till 2012
Mödravård - vissa uppgifter från inskrivningssamtal, mätvärden från graviditetskontroller samt sammanfattning (slutanteckning) vecka 35. 20 januari 2009
Mödravård - besöksanteckningar 16 september 2021
Förlossning/BB - journalanteckningar, partogram och diagnoser 16 september 2021
Barnhälsovård – anteckningar och vårdkontakter 21 februari 2011
Journalanteckningar från 1177 på telefon 10 juni 2021
Klinisk fysiologi - till exempel hjärtultraljud, arbetsprov och långtids-EKG 19 mars 2022

Vem ser informationen?

  • Du som är 16 år eller äldre, och har ett fullständigt personnummer, kan se din egen journalinformation. 
  • Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år.
  • Barn upp till 16 år kan inte se sin egen journalinformation via nätet. 
  • I samråd med medicinsk ansvarig på den enhet där barnet vårdas kan vårdnadshavare och/eller barnet få tillgång till journalinformation när barnet är 13–16 år.

Möjlighet för god man att ta del av journal

För att du som är god man ska kunna få tillgång till journalen via nätet för din huvudman krävs ett tingsrättsbeslut. I det beslutet ska det framgå att du har i uppgift att sörja för din huvudman.

När du har ett sådant tingsrättsbeslut kan du skicka in det som en bilaga till den blankett som din region tagit fram och som finns som lokal rutin.

I Region Jönköpings län får du blanketten genom att mejla till kontaktcenter@rjl.se eller genom att ringa 010-241 00 00.

Då ditt godmanskap upphör är du skyldig att meddela detta så att du inte längre kan ta del av hens journal. 

Information som inte visas i journalen via nätet

Journalanteckningar från verksamheterna Rättspsykiatri, Barnahus och LSS visas inte i journalen via nätet.

Anteckningar som tillhör kategorierna våldsutsatt, hotbild, tidiga hypoteser, sexuella övergrepp och tredje person visas inte i journalen via nätet.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning.

Kontakta verksamhetschefen på den mottagning där ditt barn får vård om du behöver få förlängd tillgång till barnets journal på den specifika mottagningen efter det att hen fyllt 13 år.

För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom att logga in på 1177.se.

Läs mer om det i texten Gör ditt barns vårdärende via nätet.

Jönköpings län

Så här gör du för att läsa ditt barns journal

  1. Börja med att logga in på 1177.se.
  2. Klicka på Journalen och gör ditt val om vilka uppgifter du vill ta del av.
  3. Du kommer till en översiktsvy där det står Välkommen till Journalen. 
  4. Under rubriken Växla journal kan du välja att visa ditt barns journal istället för din egen. 

Barn med skyddade personuppgifter

Den som är utsatt för hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter. Det innebär till exempel att namn och adress skyddas i folkbokföringsregistret.

Beslut om skyddade personuppgifter fattas som huvudregel av Skatteverket och förs automatiskt in i vårdens journalsystem. När du kontaktar eller besöker vården inom Region Jönköpings län kan därför personalen se att barnet har skyddade personuppgifter.

Då skyddade personuppgifter är registerat hos Skatteverket förs uppgifterna från vårdens journalsystem inte över till Journalen via nätet.

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Inställningar för Journalen när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika regionerna. Kontakta en vårdmottagning eller någon annan mottagning om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla information som en viss mottagning eller avdelning har skrivit i din journal. Då visas inte den informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Jönköpings län

Försegling av journalen i Region Jönköpings län

Att försegla journalen är inte detsamma som att spärra sin journal. Du kan själv försegla din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad. Vill du ha hjälp att försegla din journal kan du vända dig till Region Jönköpings kontaktcenter, telefon 010-241 00 00.

Vill du låsa upp förseglingen ringer du samma nummer. Upplåsning av försegling sker enligt en särskild procedur.

Vad innebär det att spärra journalen?

Du kan spärra information som en mottagning har skrivit i din journal så att den bara syns för personalen på just den mottagningen. Personal inom andra delar av vården kan inte läsa den spärrade informationen.

Du måste själv berätta vad som är nödvändigt för personalen att veta om dig om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till den spärrade informationen.

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från vårdens journalsystem.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen som har skrivit in informationen om du saknar något som du förväntar dig att se.

I de flesta regioner ser du även information i journalen efter samtal som du har haft med 1177 på telefon. Du når din journal via nätet genom att logga in på 1177.se.

Informationen i min journal stämmer inte

Kontakta den mottagning som har skrivit in informationen. Läs mer om vad som gäller i texten Din journal

Det saknas information i min journal

I dagsläget kan du inte läsa all din information i din journal via nätet. Tjänsten är inte helt utbyggd än. Tanken är du ska ha tillgång till all din journalinformation via nätet så småningom.

Vilken information du kan läsa skiljer sig också åt mellan olika regioner och olika mottagningar.

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal.

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag klockan 6-22.

Du kan kontakta supporten genom att fylla i formuläret som du når via denna sida. Längre ned i formuläret hittar du även telefonnummer till supporten.

Mer på 1177.se

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja e-id plus.

Support och tekniska krav för e-tjänsterna

Här kan du läsa mer tekniska krav och hur du gör om du får problem när du är inloggad på 1177.se.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Till toppen av sidan