Sunda vanor

Hjälp att sluta snusa

Innehållet gäller Jönköpings län

Det finns många fördelar med att sluta snusa. Din hälsa och din ekonomi blir bättre och dessutom gör du dig fri från ett beroende. Det viktigaste för dig som planerar att sluta snusa är att du själv verkligen vill.

Att vara beroende av snus handlar till stor del om hjärnans nikotinberoende. Men det handlar också om vanor och inlärt beteende. Du kan läsa mer om det i texten Rökning och snusning

Varför ska jag sluta snusa?

Här är några anledningar att sluta snusa:

 • Du slipper en ökad risk att få vissa sjukdomar, som exempelvis cancer i matstrupen, diabetes typ 2, hjärtinfarkt och stroke.
 • Du får friskare mun, tänder och tandkött. Du får också fräschare andedräkt.
 • Du slipper vara beroende. Många upplever det som en lättnad att slippa oroa sig för om snusdosan finns till hands till exempel då man vaknar på morgonen.
 • Du spar pengar.

Läs mer om risker med att snusa i texten Rökning och snusning.

Tips för att sluta snusa

Det är ofta lättare att sluta snusa om du vet varför du vill sluta. Börja därför med att svara på följande frågor:

 • Vad blir bättre för mig om jag slutar snusa?
 • Varför snusar jag?
 • Varför vill jag sluta snusa?

Skriv gärna ner dina tankar. Det kan hjälpa att titta på det du skrivit längre fram, i stunder då du känner att din motivation är svag.

Börja med att minska mängden snus

När du har bestämt dig för att sluta kan du sakta minska mängden snus du använder per dag. Då vänjer sig hjärnan vid en mindre mängd nikotin innan du slutar helt.

Några tips för att snusa mindre:

 • Använd portionssnus i stället för lössnus.
 • Byt till miniportioner.
 • Placera snusdosorna där du inte ser dem.
 • Lämna snusdosan hemma ibland.
 • Minska tiden med snus i munnen.
 • Minska mängden snus du tar varje gång.
 • Prova snus utan nikotin.

Undersök suget

Håll reda på ditt snussug genom att anteckna varje gång du snusar under en dag och vad du gör just då. Sätt sedan betyg på hur viktig just den snusprillan är. Var den nödvändig, mindre viktig eller till och med onödig?

Håll gärna på med detta i minst en vecka. Då märker du om du har snusat extra mycket vissa dagar eller i vissa situationer. Fundera över orsaken till suget och hur du kan göra för att undvika det. Bryt vanan att snusa på vissa platser eller i vissa situationer. Sluta snusa på de ställen där du tillbringar din mesta tid tillsammans med andra, som på jobbet eller skolan.

Börja med att helt undvika de onödiga snusprillorna. Det är vanligt att de utgör hälften av snuset du använder under ett dygn. Därefter kan du fortsätta att minska ner på de övriga.

Råd inför snusstoppet

När du har minskat mängden snus under tre till fyra veckor är det dags att sluta helt. För att det ska gå så bra som möjligt finns det vissa saker som kan vara bra att tänka på.

Här är några råd:

 • Bestäm ett datum för när du ska sluta snusa.
 • Stärk din motivation att sluta snusa. Du kan till exempel samla ihop information och göra en lista över anledningar att sluta. Sätt upp den synligt hemma eller ta med dig i en anteckningsbok eller mobil.
 • Fundera över vad som kan stoppa eller förstöra dina planer. Har du misslyckats tidigare? Vad var det som fick dig att börja igen den gången? Om det till exempel var en fest som fick dig att börja snusa igen, planera in ditt snusstopp under en period utan fester.
 • Drick inte alkohol under den första tiden, om ditt snusande är förknippat med alkohol.

Här är ytterligare några tips som kan underlätta i stunden, när du håller på att sluta snusa:

 • Drick ett glas vatten då och då, eller sysselsätt dig med något annat när du känner ett sug efter snus. Suget brukar avta efter cirka en halv minut.
 • Rör på dig extra mycket om du har möjlighet.
 • Ta hjälp från Sluta röka-linjenvårdcentralen och Folktandvården.

Hjälp och stöd för dig som vill sluta snusa

Det viktigaste för att lyckas sluta snusa är att du är motiverad. Det betyder att du känner att du verkligen vill sluta snusa. Råd och stöd ökar också möjligheterna att leva utan snus.

Du kan få råd och stöd hos Sluta röka-linjen. Ring 020-84 00 00 eller besök www.slutarokalinjen.se. Där kan du få hjälp av personer som har stor erfarenhet av att hjälpa folk att sluta röka. Hjälpen är kostnadsfri. De finns på plats alla vardagar och vissa kvällar.

Du kan också kontakta en vårdcentral för att få stöd och hjälp. Många distriktssköterskor är särskilt utbildade i att hjälpa folk att sluta använda tobak och kan hjälpa dig när du behöver extra stöd.

Jönköpings län

Hjälp att sluta röka och snusa i Jönköpings län

Individuellt stöd från tobaksavvänjare

Tobaksavvänjare i Jönköpings län finns på nästan alla vårdcentraler och på länets tre sjukhus. De är till för att hjälpa dig som vill sluta röka eller snusa. Att få stöd av en tobaksavvänjare är kostnadsfritt.

Behandlingsprogram via internet

Tobakshjälpen är ett behandlingsprogram via internet där du får hjälp av en tobaksavvänjare. Du får vägledning och feedback enligt en tidsplan som ni har kommit överrens om, och också kunskap och verktyg som underlättar för dig att sluta röka eller snusa. Läs mer:

Kontakta en tobaksavvänjare på din vårdcentral så får du veta mer.

Gruppverksamhet

Det finns också möjlighet att tillsammans med andra i samma situation få hjälp att sluta röka och snusa. Vid träffarna deltar tobaksavvänjare. Kontakta din vårdcentral för mer information om gruppverksamheten.

Hitta mottagning:

Vanliga abstinensbesvär

Hjärnan är van vid att få en viss mängd nikotin om du snusar regelbundet. Därför kan du få så kallade abstinensbesvär om du slutar snusa och hjärnan inte längre får något nikotin. Abstinensbesvär kan vara obehagligt och leda till att du börjar snusa igen.

Ett vanligt symtom på abstinens är att du känner ett starkt snussug. Suget brukar hålla i sig i 20–30 sekunder.

Här är ytterligare några vanliga symtom på abstinens:

Abstinensbesvären brukar försvinna efter en till tre veckor från det att du slutar snusa. Suget efter att snusa och den ökade aptiten kan finnas kvar längre tid.

Du kan få tips för att hantera dessa besvär om du kontaktar professionella tobaksavvänjare som till exempel Sluta-röka linjen.

Om du inte lyckas – försök igen

Om du börjar snusa igen ska du inte ta det för hårt. Det är vanligt att misslyckas några gånger innan man lyckas sluta.

Tänk på att du gjorde ditt bästa, och förhoppningsvis lärde du dig något nytt. Det kan du ha hjälp av nästa gång du bestämmer dig för att sluta.

För varje gång man gör ett seriöst försök att sluta snusa ökar chansen att man lyckas bli långsiktigt snusfri.

Läs mer

Så äter du hälsosamt

Hälsosamma matvanor kan bidra till att minska risken för att du ska få hjärt-kärlsjukdomar, övervikt, typ 2-diabetes och cancer. Du behöver inte förändra dina matvanor helt och hållet i ett enda steg. Kom ihåg att varje liten förändring kan göra stor skillnad.

Rökning och snusning - så påverkas din hälsa

När du röker eller snusar får du i dig ämnen som är skadliga för kroppen. De gör att risken ökar för flera sjukdomar. Nikotinet i tobak påverkar också hjärnan så att du blir beroende. Det finns bra hjälp att få om du vill ha hjälp att sluta röka eller snusa.

Till toppen av sidan