SUNDA VANOR

Hjälp att sluta snusa

Innehållet gäller Jönköpings län

Det finns många fördelar med att sluta snusa. Du förbättrar din hälsa och din ekonomi och dessutom gör du dig fri från ett beroende. Det viktigaste för dig som planerar att sluta snusa är att du själv verkligen vill. Ställ därför först två frågor till dig själv: Varför snusar jag? Varför vill jag sluta snusa?

Mun och tänder på en person som ler.

Att vara beroende av snus handlar till stor del om kroppens starka nikotinberoende. Men det handlar också om vanor och inlärt beteende. Du kan läsa mer om det i texten Rökning och snusning

Varför ska jag sluta snusa?

Snusning är skadligt för hälsan. Snusare får oftare diabetes typ 2 än icke-snusare. En hjärtinfarkt blir oftast svårare hos snusare än hos andra. Dessutom skadas tandköttet och tänderna missfärgas.

Här är några anledningar till varför det är bra att sluta snusa:

 • Du slipper de förhöjda riskerna att få sjukdomar.
 • Du får en friskare och fräschare mun, tänder och tandkött. Du får också bättre andedräkt.
 • Du slipper vara beroende. Många upplever det som en befrielse att slippa oroa sig för om snusdosan finns till hands då man vaknar på morgonen.

Tips för att sluta snusa

Det är ofta lättare att sluta snusa om du vet varför du vill sluta. Börja därför med att svara på följande frågor:

 • Vilka fördelar kan jag få av att sluta snusa?
 •  Varför snusar jag?
 •  Varför vill jag sluta snusa?

Börja med att minska mängden snus du använder

När du har bestämt dig för att sluta är det bra om du sakta minskar mängden snus du använder. Då vänjer kroppen sig vid en mindre mängd nikotin innan själva snusstoppet.

Några tips för att minska mängden snus du använder:

 • Använd portionssnus i stället för lössnus.
 • Gå från lightsnus till minisnus.
 • Placera dosorna utom synhåll.
 • Lämna snusdosan hemma ibland.
 • Prova snus utan nikotin.
 • Minska tiden med snus i munnen.
 • Minska mängden snus du tar varje gång.

Gör så här:

 • Bestäm ett datum för när du ska sluta snusa.
 • Stärk din motivation att sluta snusa. Du kan till exempel samla ihop information och göra en lista över anledningar att sluta.
 • Fundera över vad som kan försvåra eller sabotera dina planer. Har du misslyckats tidigare? Vad var det som fick dig att börja igen den gången?
 • Testa ditt snussug så här: anteckna varje gång du snusar under en dag och vad du gör just då. Sätt sedan betyg på hur viktig just den snusportionen är. Var det en nödvändig, god portion snus eller en mindre viktig? Håll gärna på med detta minst en vecka, då kan du se om du har snusat extra mycket vissa dagar och i så fall fundera över orsaken.
 • Skapa snusfria zoner. Sluta snusa helt och hållet på de ställen där du tillbringar din mesta tid, till exempel jobbet, skolan eller hemma.
 • Gör en hälsoplan som ett extra stöd om du vill.

Hjälp och stöd för dig som vill sluta snusa

Det viktigaste för att lyckas sluta snusa är att du är motiverad. Råd och stöd förbättrar möjligheterna att bli snusfri.

Du kan få råd och stöd hos Sluta-röka-linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på www.slutarokalinjen.se. Där finns erfarna tobaksavvänjare som hjälper dig kostnadsfritt. De finns på plats alla vardagar och vissa kvällar.

Du kan också kontakta en vårdcentral för att få stöd och hjälp. Många distriktssköterskor är särskilt utbildade i tobaksavvänjning och kan hjälpa dig när du behöver extra stöd.

Jönköpings län

Hjälp att sluta snusa i Jönköpings län

Sluta snusa på egen hand

Om du vill sluta röka finns flera bra appar och som du kan ta hjälp av, till exempel:

Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00

Sluta-Röka-Linjen erbjuder telefonsamtal som kan öppna dina ögon för nya möjligheter och lösningar.

Behandlingsprogram via Internet

I behandlingen ingår praktiska och konkreta uppgifter. Du kommer arbeta med ditt beteende, dina tankar och känslor som har samband med ditt tobaksbruk. Du får kunskap som stärker och verktyg som underlättar för dig att sluta röka. Tobaksavvänjaren stödjer dig under hela behandlingen som tar 5-6 veckor. Kontakta tobaksavvänjaren på din vårdcentral så får du veta mer.

Kvalificerat rådgivande samtal via video 

Du kan få återkommande kvalificerde rådgivande samtal med tobaksavvänjare via video. Kontakta tobaksavvänjare på din vårdcentral eller via Bra Liv nära.

Gruppverksamhet

Det finns också möjlighet att tillsamman med andra i samma situation få hjälp att slutra röka och snusa. Vid träffarna deltar tobaksavvänjare. Kontakta din vårdcentral för mer information om gruppverksamheten.

Individuellt stöd från tobaksavvänjare

Tobaksavvänjare finns på nästan alla vårdcentraler och på länets tre sjukhus. De är till för att hjälpa dig som vill sluta röka eller snusa. Att få stöd av en tobaksavvänjare är kostnadsfritt.

De flesta får abstinensbesvär

De flesta som slutar med tobak brukar få besvär första veckan och kanske ytterligare några veckor. För de flesta snusare är det måttligt svårt, medan somliga får starka och stundtals svåra besvär.

Här är några tips som kan underlätta när du slutar snusa:

 • Drick gärna ett glas vatten då och då, eller när du känner ett sug efter snus.
 • Rör på dig lite extra om du har möjlighet.
 • Ta hjälp från Sluta röka-linjen, vårdcentralen och folktandvården.
Till toppen av sidan