Stöd och behandling via nätet

Tobakshjälpen - vägledd behandling via internet

Innehållet gäller Jönköpings län

Tobakshjälpen ger fler tobaksbrukare möjlighet att ta del av kunskap och vägledning för att sluta med tobak. Behandlingen ger dig möjlighet att tillsammans med en tobaksavvänjare göra en plan utifrån dina behov och möjligheter.

Upplägget i programmet ger en struktur för ditt arbete med tobaksstopp och fokuserar på viktiga förändringar som du behöver göra. I programmet finns viktig information, praktisk vägledning och aktiva övningar med möjlighet för dig att gå tillbaka och repetera.

Programmet gäller både för rökare och snusare. 

Så går behandlingen till

Tobaksavvänjaren ger dig vägledning och feedback enligt en tidsplan som ni har kommit överrens om. Kommunikationen mellan dig och tobaksavvänjaren kan ske via meddelanden i programmet, telefon eller besök.

Under behandlingen arbetar du med ditt beteende, tankar och känslor som har samband med ditt tobaksanvändande. Vid tobaksstoppet ökar andra aktiviteter och du börjar etablera nya bra vanor istället. Behandlingen ger dig även viktig kunskap som stärker ditt arbete och ger dig olika verktyg/övningar som underlättar tobaksstoppet.

Hur får jag tillgång till programmet

Kontakta en tobaksavvänjare på din vårdcentral eller på något av sjukhusen i Jönköpings län så får du veta mer.

Till toppen av sidan