Undersökningar och provtagning

Kroppsundersökningar och funktionstest

Här kan du läsa om olika undersökningar och tester som du kan få göra när du söker vård. Du kan till exempel läsa om hur det går till när ögonen, tänderna, könsorganen och hörseln undersöks. Du kan också läsa om hur lungorna, hjärtat och blodcirkulationen kan testas.

Innehåll - Kroppsundersökningar och funktionstest

Visa innehåll som:
Allergiutredning

Du kan genomgå en allergiutredning om du tror att du är allergisk, men inte vet mot vad. Det viktigaste i utredningen är det du berättar för läkaren om vilka besvär du har, när du får besvär och var i kroppen de känns eller syns.

Arbetsprov

Du kan få göra ett arbetsprov för att testa hur kroppen fungerar när du anstränger dig. Det görs vanligtvis genom att du får cykla med elektroder fastsatta på huden för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Syftet är att ta reda på om hjärtat får tillräckligt med syre. Undersökningen visar också om du får ont i bröstet eller störningar i hjärtats rytm vid ansträngning.

Gynekologisk undersökning

En gynekologisk undersökning är en undersökning av kvinnans könsorgan, både på utsidan och på insidan.

Hörselundersökning

En hörselundersökning kan göras om du upplever att din hörsel har förändrats på något sätt. Du kanske har svårare att höra än tidigare, eller så susar det eller piper i öronen. Ibland kan en hörselundersökning även ingå i en hälsokontroll.

Hörselundersökning på barn från 3 års ålder

Från ungefär tre års ålder innebär hörseltestet ett samspel mellan audionom och barn. Barnet behöver svara på något sätt. Det kan vara att barnet flyttar klossar eller pusslar när det hör ett svagt ljud. Att använda leksaker och bilder motiverar barnet att vara med och fokusera på att lyssna efter ljud.

Hörselundersökning på barn från 8 månaders ålder

När barnet inte kan tala om att det hör ett ljud under en hörselundersökning används detta test. Testet görs på små barn, men även äldre barn som inte kan medverka på annat sätt.

Kroppsundersökning hos läkare

När du söker sjukvård ingår oftast en kroppsundersökning i besöket. Syftet med kroppsundersökningen är att finna orsaken till dina besvär och att kunna föreslå en behandling.

Lungfunktionstest

Ett lungfunktionstest visar hur dina lungor fungerar. Det finns flera undersökningsmetoder. Undersökningarna kan göras på de flesta vårdcentraler.

Undersökning av barns tänder

Vid tre års ålder kallas alla barn till tandläkaren för sin första undersökning.

Undersökning av vuxnas tänder

En vanlig tandläkarundersökning brukar ta 20-40 minuter. En undersökning av tänderna syftar till att ta reda på om man har några problem eller sjukdomar i tänderna.

Undersökning av nervledningshastighet (elektroneurografi)

Undersökningen görs för att mäta hur nerver i armar och/eller ben fungerar. Vid undersökningen stimuleras olika nerver i armar och/eller ben med svaga elektriska strömmar. Man kan bestämma ledningshastighet och amplitudmått i nerverna. Vanliga frågeställningar för elektroneurografi är till exempel karpaltunnelsyndrom eller polyneuropati.

Undersökning av penisen och pungen

Syftet med att undersöka penisen och pungen är att se om du har någon sjukdom som inte går att upptäcka med hjälp av blodprov eller urinprov.

Undersökning av urinblåsan

Du kan behöva göra undersökningen vid till exempel urinläckage (inkontinens) eller om du har svårt att tömma blåsan. Undersökningen kan också göras om man misstänker att det finns en förträngning eller hinder i urinröret. Med hjälp av undersökningen får man information om nedre urinvägarnas och urinblåsans funktion.

Ögonundersökning

Du som har besvär från ögonen kan behöva göra flera typer av undersökningar. En del undersökningar visar hur din syn och synskärpa är. Andra undersökningar visar om du har förändringar eller sjukdomar i ögat.

Undersökning av muskler (EMG, elektromyografi)

Undersökningen är en funktionsundersökning av muskler. Urvalet av vilka muskler som undersöks beror på frågeställningen i remissen. En läkare undersöker och bedömer den elektriska aktiviteten som finns i musklerna. Denna aktivitet kan förändras vid sjukdomar i perifera nerver eller muskler. Ofta görs EMG som en komplettering till elektroneurografi, men kan ibland även utföras utan det.

Mer på 1177.se

Förbered ditt vårdbesök

Genom att förbereda dig kan du vara delaktig i din vård och tillsammans med vårdpersonalen komma fram till den vård som passar dig bäst

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Till toppen av sidan