Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP

Vid allvarligare psykiska besvär kan man vända sig direkt till den psykiatriska vården. Är man under 18 år vänder man sig till den barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) på sitt sjukhus. Man kan själv beställa tid på mottagningen eller få en tid med hjälp av remiss.

Om man söker utan remiss är det alltid bra att ringa först för att personalen ska kunna göra en bedömning av vilket behov man har.