När du behöver vård

Vad gäller när du söker vård i Jämtland Härjedalen?

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Region Jämtland Härjedalen.

Vad finns det för vård?

Här finns information om att välja hälsocentral och mottagning inom den öppna specialiserade vården i Region Jämtland Härjedalen.

Remissregler

För att söka vård på hälsocentraler i Region Jämtland Härjedalen krävs ingen remiss.

När det gäller öppen specialiserad vård kan du antingen få en remiss via läkare eller skicka in en Egen vårdbegäran. Öppen specialiserad vård är vård som ges på sjukhus, men som inte kräver att du blir inlagd på en avdelning.

Det är viktigt att komma ihåg att en Egen vårdbegäran inte betyder att du verkligen har rätt att få specialistvård. En Egen vårdbegäran bedöms på likvärdigt sätt som en remiss från läkare. Det är den verksamhet som tar emot remissen som avgör vilken vård och på vilken vårdnivå den ska ges. Det kan innebära att du som vårdsökande hänvisas till en hälsocentral (i primärvården) eller får råd om egenvård.  

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver. Här kan du läsa mer om vad som gäller rent allmänt kring vårdgaranti.

Om du har frågor om din vårdgaranti i ett specifikt fall så ska du ta kontakt med den mottagning som du står på kö för att få komma till.
 
Har du allmänna, generella, frågor om Region Jämtland Härjedalens hantering av vårdgarantin så kan du mejla till vardgarantin@regionjh.se.

Patientavgifter

Här kan du läsa vilka patientavgifter som gäller i Region Jämtland Härjedalen. Om du söker vård  i Jämtland Härjedalen men är folkbokförd i något annat län, så får du själv betala resor och uppehälle.

Här kan du få svar på dina frågor

Först och främst ska du vända dig till den hälsocentral eller mottagning där du vill söka vård. Får du inte svar på dina frågor där, så kan du kontakta:.

Vårdgaranti och väntetider: 
Skicka e-post till vardgarantin@regionjh.se

Hälsoval/vårdval: 
Hälsovalskansliet, 063-14 24 00 eller skicka e-post till halsoval@regionjh.se

Om du inte är nöjd med vården: 
Vänd dig till Patientnämnden i Jämtland Härjedalen.

Till toppen av sidan