Att välja vårdmottagning

Egen vårdbegäran i Region Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

I Region Jämtland Härjedalen finns det inga krav på remiss för att söka öppen specialistvård – men för att du ska få rätt hjälp utifrån ditt behov är det alltid bra om du först vänder dig till din hälsocentral. Om du själv vill kontakta en öppen specialistvårdsmottagning, så kan du skicka en egen vårdbegäran (som ibland även kallas för egenremiss). Det är ett formulär där du får beskriva varför du vill söka vård och svara på frågor om hur du mår.

En egen vårdbegäran gör du enklast via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Om du inte har tillgång till e-tjänsterna, så kan du fylla i och skicka in en pappersblankett istället.

Om du inte vill skriva en egen vårdbegäran så behöver du inte göra det, utan kan då istället vända dig till din hälsocentral, som då bedömer ditt medicinska behov. Om det behövs skickar hälsocentralen sedan en remiss till specialistmottagning.

Om du redan har kontakt med vården

Om du redan har besökt en hälsocentral och de har skickat en remiss för dig till specialiserad vård, så ska du vänta på svar på den remissen och alltså inte själv skicka in en egen vårdbegäran. 

Om du redan har en pågående vårdrelation med en mottagning inom den specialiserade vården, kan du vända dig direkt dit utan att lämna in en egen vårdbegäran-blankett.

Bedömning av din begäran

Att skriva en egen vårdbegäran betyder inte att du automatiskt får specialistvård. Din begäran bedöms på likvärdigt sätt som en remiss som är skriven av läkare eller annan vårdpersonal. Det är den specialistmottagning som tar emot remissen/egen vårdbegäran som avgör vilken vård och på vilken vårdnivå den ska ges. Det innebär att du som söker vården kan bli hänvisad till din hälsocentral eller få råd om vad du kan göra för att behandla dig själv (så kallad egenvård)

Egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster

En egen vårdbegäran innehåller patientuppgifter om dig. Därför är det inte tillräckligt säkert att skicka den med e-post. Istället kan du använda 1177 Vårdguidens e-tjänster, som har en säker inloggning.

Så här gör du:

  • Logga in.
  • Välj den mottagning dit du vill skicka din vårdbegäran. Där hittar du ärendet "Egen vårdbegäran".
  • Fyll i formuläret och klicka på skicka.

Du kan läsa mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster här på 1177.se, eller fråga personalen på mottagningen.

Blankett för egen vårdbegäran

Om du inte vill använda 1177 Vårdguidens e-tjänster, så kan du istället fylla i och skicka in en blankett. Det finns olika sätt att få tag på den:

Om du har möjlighet önskar vi att du fyller i blanketten i datorn, men det går också bra att fylla i den för hand. Oavsett hur du fyller i blanketten så ska du skriva ut den, skriva under och skicka in den till den mottagning som det gäller. Adressen står på blanketten.

Egen vårdbegäran utanför Jämtland Härjedalen

Du som är folkbokförd i Jämtland Härjedalen kan söka öppen specialiserad vård i andra landsting och regioner. I så fall gäller de remissregler som finns där.

Här kan du se vad som gäller i andra landsting och regioner

Ibland krävs remiss från läkare

Om du behöver högspecialiserad slutenvård eller undersökningar som till exempel röntgen och laboratorieprover måste du alltid ha en remiss från läkare. Här gäller alltså inte egen vårdbegäran.

Olika vårdnivåer

Öppenvård: Vård eller behandling som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus.

Slutenvård: Vård eller behandling som kräver att du blir inlagd på sjukhus.

Högspecialiserad vård: vård på regionsjukhus eller specialistkliniker i landet (exempelvis för brännskador).

Har du frågor?

Om du undrar över något kan du ringa växeln på Östersunds sjukhus, 063-15 30 00, och fråga efter den mottagning du vill komma till. Du hittar också alla kontaktuppgifter till våra olika mottagningar under Hitta vård här på 1177.se.

Till toppen av sidan