Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

I Region Jämtland Härjedalen får barn och ungdomar under 18 år gratis sjukvård. Det gäller vid besök på Östersunds sjukhus och hälsocentralerna samt hos privata vårdgivare som har avtal med Region Jämtland Härjedalen. Undantaget är förebyggande vård (hälsovård). För patienter över 18 år är huvudregeln att ett besök kostar 300 kronor. När man har betalat sammanlagt 1 150 kronor inom loppet av ett år från första besöket så träder högkostnadsskyddet in.

Till toppen av sidan