VACCINATIONER

Vaccination mot influensa i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. En stor del av de som vaccinerar sig slipper influensa. Om du ändå skulle bli sjuk dämpar vaccinet symtomen och du blir inte lika sjuk som du skulle ha blivit utan vaccinet.

Prioritering av vem som får vaccineras mot influensa

I år är det stor efterfrågan på influensavaccin, både i Sverige och i världen. Därför behöver vaccinet prioriteras till de som behöver det mest. De som kommer att vaccineras är de som riskerar bli svårt sjuka av influensa eller följdsjukdomar. Vaccineringen kommer att ske så länge vaccinet räcker. Läs mer: Nu prioriteras vem som får vaccinera sig i Jämtland Härjedalen

Vem bör vaccinera sig?

Vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka av influensa eller av en följdsjukdom till influensa. Därför är rekommendationen att de ska vaccinera sig. Här kan du läsa mer om vilka personer som rekommenderas vaccin.

Vad kostar det?

I Jämtland Härjedalen är vaccinationen mot influensa kostnadsfri för de som tillhör de rekommenderade grupperna. Dessa grupper får också kostnadsfri vaccination mot pneumokocker.  

Övriga personer som vill vaccinera sig betalar 130 kronor. Du får en faktura och behöver alltså inte ha med dig kontanter.

Hur gör jag för att vaccinera mig?

I år sker vaccinationerna på ett sätt som är anpassat till coronapandemin. Det är helt enkelt för att inte skapa trängsel vid vaccinationsställena och minska riskerna för smittspridning. Här kan du läsa vilka platser och tider som vaccination sker på, och vilka förhållningsregler som gäller på respektive plats:

Vaccinationstider i Jämtland Härjedalen

Om du redan har en tid bokad för annat besök på din hälsocentral så kommer du ha möjlighet till vaccination där i samband med besöket. Fråga när du är på plats på hälsocentralen. 

Hälsodeklaration

I samband med vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration.

Blanketten för hälsodeklarationen finns alltid att få vid vaccinationsplatsen – men om du har möjlighet så kan du gärna fylla i blanketten i förväg, skriva ut den och ta med dig den till vaccinationen. Här är en länk till blanketten:

Hälsodeklaration vid influensavaccination i Jämtland Härjedalen

Fungerar det?

Skyddet börjar verka ungefär två veckor efter vaccinationen och håller i sig upp till nio månader. Inget vaccin skyddar till 100 procent, du kan få säsongsinfluensan även om du är vaccinerad men symtomen blir lindrigare och komplikationerna färre.

Är det säkert att vaccinera sig?

Vaccinet som används i Jämtland Härjedalen är ett beprövat vaccin. Fem till tio procent av alla influensavaccinerade får rodnad och ömhet på injektionsstället. Mindre än fem procent känner av lättare influensasymtom under några dagar.

Vaccination mot pneumokocker (lunginflammation)

Pneumokocker är en typ av bakterier som kan orsaka flera olika sjukdomar, till exempel lunginflammation. Om du inte redan är vaccinerad mot pneumokocker så är det bra om du vaccinerar dig nu. 

I Jämtland Härjedalen får de som är rekommenderade att vaccinera sig mot influensan vaccinera sig gratis även mot pneumokocker. 

Övriga som vill vaccinera sig mot pneumokocker betalar 300 kronor för besöket och 195 kronor för vaccinet.

Vaccinet mot pneumokocker är tillfälligt slut

Vi beräknar att få en ny leverans inom de närmaste veckorna.

Till toppen av sidan