Vaccinationer

Vaccination mot influensa i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. En stor del av de som vaccinerar sig slipper influensa. Om du ändå skulle bli sjuk dämpar vaccinet symtomen och du blir inte lika sjuk som du skulle ha blivit utan vaccinet.

Vem bör vaccinera sig?

Vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka av influensa eller av en följdsjukdom till influensa. Därför är rekommendationen att de ska vaccinera sig. Här kan du läsa mer om vilka personer som rekommenderas vaccin.

Vaccination mot pneumokocker (lunginflammation)

Pneumokocker är en typ av bakterier som kan orsaka flera olika sjukdomar, till exempel lunginflammation. Om du inte redan är vaccinerad mot pneumokocker så är det bra om du vaccinerar dig nu. 

I Jämtland Härjedalen får de som är rekommenderade att vaccinera sig mot influensan vaccinera sig gratis även mot pneumokocker. 

Hur gör jag för att vaccinera mig?

Hur du får en tid för vaccination varierar från mottagning till mottagning. På några ställen bokar du själv tid på 1177.se. På andra ställen ringer du till bokningstelefonen eller kommer till en drop in-mottagning. Här kan du läsa om hur du gör på den ort där du vill vaccinera dig:

Vaccinationstider för influensa, pneumokocker och covid-19 i Jämtland Härjedalen

Hälsodeklaration

I samband med vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration.

Blanketten för hälsodeklarationen finns alltid att få vid vaccinationsplatsen – men om du har möjlighet så kan du gärna fylla i blanketten i förväg, skriva ut den och ta med dig den till vaccinationen:

Hälsodeklaration för vaccination mot covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker

Kan jag vaccinera mig mot influensa, covid-19 och pneumokocker samtidigt?

Vaccinationerna mot covid-19 pågår fortfarande. Några grupper har också fått, eller väntar på att få dos 3 eller en så kallad extrados av vaccin mot covid-19. I artikeln Vaccination mot covid-19 kan du läsa mer om vad som gäller i det fallet.

  • Det går bra att ta vaccin mot säsongsinfluensa och covid-19 vid samma vaccinationstillfälle om du är över 18 år. Om du är under 18 år måste det ha gått minst 7 dagar mellan vaccinationstillfällena av dessa vaccin.
  • Du kan vaccinera mot säsongsinfluensa och pneumokocker vid samma vaccinationstillfälle. Då måste det gått 7 dagar före eller efter vaccination mot covid-19.

Vad kostar det?

I Jämtland Härjedalen är vaccinationen mot influensa och kostnadsfri för dig som tillhör någon av de rekommenderade grupperna. Dessa grupper får också kostnadsfri vaccination mot pneumokocker. Detta gäller även för hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Övriga personer som vill vaccinera sig mot säsongsinfluensan betalar 130 kronor. Du får en faktura och behöver inte ha med dig kontanter.

Fungerar det?

Skyddet börjar verka ungefär två veckor efter vaccinationen och håller i sig upp till nio månader. Inget vaccin skyddar till 100 procent, du kan få säsongsinfluensan även om du är vaccinerad men symtomen blir lindrigare och komplikationerna färre.

Är det säkert att vaccinera sig?

Vaccinet som används i Jämtland Härjedalen är ett beprövat vaccin. Fem till tio procent av alla influensavaccinerade får rodnad och ömhet på injektionsstället. Mindre än fem procent känner av lättare influensasymtom under några dagar.
 
 
Till toppen av sidan