VACCINATIONER

Vaccination mot influensa i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. En stor del av de som vaccinerar sig slipper influensa. Om du ändå skulle bli sjuk dämpar vaccinet symtomen och du blir inte lika sjuk som du skulle ha blivit utan vaccinet.

Vem bör vaccinera sig?

Vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka av influensa eller av en följdsjukdom till influensa. Därför rekommenderas de att vaccinera sig. Här kan du läsa mer om vilka det är:
 
Du som är frisk men är anhörig till någon som har nedsatt immunförsvar bör vaccinera dig, eftersom personer med nedsatt immunförsvar är svårare att skydda med influensavaccin.
 
Om du är gravid efter vecka 16 bör du vaccinera dig även om du i övrigt inte har någon allergi eller någon särskild kronisk sjukdom. Som gravid har du sämre motståndskraft och influensan kan göra dig mycket sjuk, framför allt i slutet av graviditeten.

Vem bör inte vaccinera sig?

Om du är kraftigt allergisk mot ägg bör du avstå från influensavaccination. Det kan också vara olämpligt att vaccinera dig om du får behandling med vissa läkemedel. Om du är osäker bör du fråga en läkare om råd innan du bokar tid för vaccination.

Hur gör jag för att vaccinera mig?

Vaccinationsstarten är 19 november i hela landet. Här kan du se: 

För att ge bästa skydd även mot tidig influensa bör vaccinationen ske under november-december. Men om influensatoppen kommer senare så går det utmärkt att vaccinera sig även under januari-februari. Skyddet börjar verka ungefär två veckor efter vaccinationen och håller i sig cirka nio månader.

Vad kostar det?

För personer som ingår i de grupper som rekommenderas att vaccinera sig kostar vaccinationen 75 kronor. Personer som är anhöriga till någon som har nedsatt immunförsvar betalar också 75 kronor. För övriga personer som vill vaccinera sig kostar det 130 kronor.

Fungerar det?

Inget vaccin skyddar till 100 procent. Studier visar att ungefär 80 procent skyddas bland unga människor och något färre bland äldre. Du kan alltså få säsongsinfluensan även om du är vaccinerad — men symtomen blir lindrigare och komplikationerna färre.

Är det säkert att vaccinera sig?

Vaccinering mot säsongsinfluensa har gjorts i många år, och på många håll i världen. Det handlar alltså om väl beprövade vacciner. Fem till tio procent av alla som vaccinerats mot säsongsinfluensan får rodnad och ömhet på injektionsstället. Mindre än fem procent känner av lättare influensasymtom under några dagar.
 

Vaccination mot pneumokocker

Pneumokocker är en typ av bakterier som kan orsaka flera olika sjukdomar, till exempel lunginflammation. Om du tillhör du en av de grupper som är rekommenderade att vaccinera sig mot influensa, så bör du också passa på att fråga läkaren eller sjuksköterskan om vaccinering även mot pneumokocker.

Om du ska vaccinera dig mot pneumokocker så betalar du 300 kronor för besöket och även en avgift för vaccinet i sig. Det finns olika sorters vaccin och de olika sorterna kostar olika mycket. Hur mycket du får betala beror alltså på vilken sorts vaccin som din läkare rekommenderar dig.

Till toppen av sidan