Efter förlossningen

Infektion i livmodern efter förlossning

Efter förlossningen är livmodern mer känslig och mottaglig för bakterier. Då finns det en ökad risk för att livmodern blir infekterad. Infektion i livmodern är en av de vanligaste orsakerna till att få feber efter en förlossning.

Med behandling brukar man känna sig bättre redan efter några dagar. Infektionen kallas även endometrit.

Den här texten finns också på lätt svenska samt översatt till flera språk.

Symtom på infektion

Det är vanligt att få ett eller flera av följande symtom:

 • Feber över 38 grader.
 • Ont i nedre delen av magen. Det kan kännas som stark mensvärk. Det känns ömt om du trycker på livmodern.
 • Det luktar kraftigt illa om avslag och flytningar. Avslag är blodet som kommer efter förlossningen. Avslag brukar ha en stark lukt, så det kan vara svårt att avgöra om det beror på infektion eller inte.  

Du kan också ha huvudvärk och känna dig trött.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en förlossningsavdelning eller en jouröppen mottagning om du tror att du har en infektion i livmodern. Om det inte går eller är stängt, sök vård på en akutmottagning eller en gynekologisk akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Hur kan jag förebygga?

För att förebygga infektion i livmodern finns det några saker att tänka på:

 • Avstå från att bada så länge du har avslag. Duscha går bra.
 • Använd kondom vid samlag i slidan.
 • Undvik mensskydd som du för in i slidan, som menskopp eller tamponger.

Behandling

En infektion i livmodern behandlas med antibiotika. Du kan behöva ta febernedsättande läkemedel om du har hög feber. Det är viktigt att du vilar.

En del behöver få vård på sjukhus några dygn för att få antibiotika i dropp direkt i blodet. Barnet brukar vara med på sjukhuset. Ofta kan även en närstående vara med. Efter några dygn brukar man kunna lämna sjukhuset och fortsätta behandlingen med antibiotika i tablettform.

Läkaren kan göra ett ultraljud. Ultraljudet kan visa om det finns rester av moderkakan eller fosterhinnorna i livmodern. Du kan behöva få läkemedel som gör att livmodern drar ihop sig om det finns rester kvar. Läkaren kan också behöva göra en skrapning.

Vad beror infektion i livmodern på?

När barnet har fötts lossnar moderkakan från livmodern. Då blir det ett sår. Det kan bli infektion i såret. Risken ökar om ett eller flera av följande påståenden stämmer in:

 • Förlossningen har tagit lång tid. För dig som har fött barn för första gången räknas mer än 15 timmars aktivt förlossningsarbete som lång tid. För dig som har fött barn tidigare räknas mer än 11 timmars aktivt förlossningsarbete som lång tid.
 • Det tog mer än 18 timmar från att vattnet gick till att barnet föddes.
 • Du behandlades för infektion i livmodern redan under förlossningen.  
 • Moderkakan lossnade inte av sig själv.
 • Det finns rester av moderkakan eller fosterhinnorna kvar i livmodern. 
 • Förlossningen fick avslutas med sugklocka eller akut kejsarsnitt
 • Du förlorade mycket blod under förlossningen.

Hur länge finns risken för infektion?

Risken att få infektion i livmodern räknas som störst mellan 1 till 10 dagar efter förlossningen. Senare infektioner förekommer, men det är ovanligt.

Undersökning

Det här är undersökningar som läkaren kan göra när du kommer till sjukhuset:

 • En gynekologisk undersökning. Läkaren tar prover från slidan och kontrollerar avslaget. Det är ett tecken på infektion om läkaren bedömer att avslaget luktar kraftigt illa.
 • Mätning av temperaturen för att se om du har feber.
 • Blodprover som kan visa på infektion.
 • Urinprov som kan visa på bakterier.

Komplikationer

Infektionen kan sprida sig utanför livmodern om den inte behandlas. Den kan bland annat sprida sig till blodkärlen och orsaka sepsis - blodförgiftning. Infektionen kan också öka risken för blodproppar.

Om infektionen sprider sig får du kraftig värk i magen, hög feber och mår mycket dåligt. Den allvarligare formen av infektion i livmodern är ovanlig.

Infektion i livmodern brukar sällan påverka möjligheten att bli gravid igen.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Aktuella artiklar

Bristningar vid förlossning

De flesta får sår i underlivet efter en förlossning. Såren kallas för bristningar. Det är olika hur stor bristning man får. Bristningen sys ihop direkt efter förlossningen. En tid efter förlossningen kan bristningen göra ont och underlivet kan kännas svullet. Sök vård om dina besvär inte går över.

Undersökningar av det nyfödda barnet

Ett nyfött barn blir undersökt på flera olika sätt under sina första dygn.

Sex efter att du har fått barn

Det är ofta en stor omställning att få barn. Det är vanligt att sexlivet blir annorlunda än vad det var innan. Det kan bero på olika saker. Ibland saknas sexlust, av olika anledningar.

Till toppen av sidan