Vävnadsprov och cellprov

Vävnadsprov av prostata – prostatabiopsi

Vävnadsprov från prostatan innebär att en läkare tar mycket små bitar av prostatan med en nål. Ett vävnadsprov kan visa om en förändring eller ett förhöjt PSA-värde beror på cancer. De flesta mår som vanligt efter provtagningen.

Provet kallas också prostatabiopsi. En läkare på en urologmottagning tar provet med en nål genom ändtarmen, eller genom mellangården. Mellangården är huden mellan pungen och ändtarmsöppningen.

Förberedelser

Säg till läkaren före provtagningen om du har någon sjukdom som gör att du lätt börjar blöda, eller om du har någon annan sjukdom som du behandlas för.

Du som använder blodförtunnande läkemedel kan behöva göra ett uppehåll i behandlingen före ett vävnadsprov. Prata med läkaren.

Det är vanligt att få en tablett med antibiotika före provtagningen. Det är för att förebygga infektion. Ibland får du även med dig en antibiotikatablett hem för att ta några timmar efter undersökningen. Det är viktigt att du tar den också.

Om provet ska tas genom ändtarmen, behöver tarmen vara tom. Du kan behöva ta ett mikrolavemang innan du kommer till provtagningen. Du får veta vad som gäller för dig.

Så går det till

Du klär av dig på underkroppen och får lägga dig på en brits. Du får en handduk som du kan ha över dig.

Om läkaren ska ta provet genom ändtarmen får du ligga på vänster sida.

Om läkaren ska ta provet genom mellangården får du ligga på rygg med benen i benstöd.

Vävnadsprov tas genom ändtarmen eller genom mellangården. Mellangården är huden mellan pungen och ändtarmsöppningen.

Ultraljud ger en bild av prostatan

Läkaren ser var proverna behöver tas med hjälp av ultraljud. Om du tidigare har undersökts med magnetkamera använder läkaren även de bilderna.

Läkaren för in den yttersta delen av en ultraljudsstav i ändtarmen. Ultraljudsstaven är cirka 2,5 centimeter i diameter.

Vävnad tas ut med en biopsinål

Du får lokalbedövning runt prostatan genom en nål som läkaren för in på samma sätt som nålen för provtagning.

Prov genom ändtarmen

Läkaren för in nålen för provtagningen genom en kanal på ultraljudsstaven, vidare genom tarmväggen och fram till prostatan.

Själva provtagningen tar ungefär 10 minuter. Hela undersökningen och förberedelserna tar ungefär 15 minuter.

Prov genom mellangården

Läkaren för in nålen genom huden i mellangården, och vidare in i prostatan.

Själva provtagningen tar ungefär 15 minuter. Hela undersökningen och förberedelserna tar mellan 30 minuter och 45 minuter.

Ofta behövs flera prov

Nålen är 1 till 2 millimeter i diameter. Med den kan läkaren ta mycket små bitar från prostatan. Ofta tas flera prov från olika ställen i prostatan.

Kan kännas olika

De flesta tycker inte att undersökningen gör ont. Man får bedövning innan proverna tas. En del tycker det är obehagligt med ultraljudsstaven. Du kan känna dig kissnödig när läkaren trycker den mot prostatan.

Prata med läkaren om du är orolig. Läkaren kan förklara allt som ska hända. Det kan kännas lugnande.

Så mår du efteråt

De flesta mår som vanligt efteråt. Du kan känna dig kissnödig direkt efter provtagningen.

Blod i sädesvätskan och urinen är vanligt och ofarligt. Efter ett prov genom ändtarmen kan det även komma blod i avföringen. Det är också vanligt och ofarligt.

En del kan ha blod i sädesvätskan i flera veckor. Blod i urinen och avföringen brukar gå över efter några dagar.

När får jag svar?

Oftast är svaret klart efter en till två veckor, men det kan variera hur lång tid det tar innan du får svaret.

Laboratoriet som har undersökt provet skickar svaret till den läkare som har skrivit remissen för provtagningen. Den läkaren lämnar svaret till dig.

Kontakta läkaren om du är orolig eller har frågor.

Ovanligt med komplikationer

Det finns alltid en risk för infektion efter en provtagning. Det är ovanligt, men kan hända trots att du har fått antibiotika i förebyggande syfte.

Drick mycket efter undersökningen. Det sköljer urinblåsan så att risken för urinvägsinfektion minskar.

Kontakta mottagningen där provet togs om du får hög feber eller känner dig mycket sjuk.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

En del prover sparas

När du lämnar prov i vården sparas en del prov i en biobank. Prover sparas för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Läs om prov i vården som sparas.

mer på 1177

Att vara orolig

Oro är en reaktion som kan hjälpa dig att förbereda dig för utmaningar eller att undvika risker. Att vara orolig under en längre kan påverka din vardag. Det finns flera saker du kan göra själv för att minska din oro. Ibland kan du behöva hjälp.

Att logga in på 1177.se

För att logga in på 1177 behöver du ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

När du ringer 1177

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.

Till toppen av sidan