Ingen möjlighet till Självprovtagning covid-19 helgen 22-23 januari.Det här meddelandet avser Halland

På grund av hög belastning kan du inte hämta eller lämna självtest under helgen.

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Om vaccin mot covid-19

Vaccination mot covid-19 för 12-15-åringar

Innehållet gäller Halland

Sedan vecka 41 erbjuds barn och unga mellan 12-15 år vaccination mot covid-19. Vaccinet kan ges från den dag du fyller 12 år. Vaccinationen är frivillig och gratis.

Vaccinationen erbjuds på skolan

Vaccinationen mot covid-19 sker på din skola. Skolan informerar om när det är dags för vaccination och var på skolan den kommer att ske.

Vaccination på vårdcentral eller vaccinationscentral

Tisdag den 7 december öppnar vaccinationsbokningen för barn som är 12-15 år. Det är ett komplement till vaccinationen i skolorna, till exempel för den som av någon anledning inte är på plats när vaccinationen sker på skolan. Boka här: Boka vaccination mot covid-19 i Halland.

Brev från Region Halland om vaccinationen

Du och din/dina vårdnadshavare får ett brev från Region Halland om vad som är viktigt att tänka på innan och efter vaccinationen. Brevet innehåller också en samtyckesblankett, en hälsodeklaration och ett faktablad från Folkhälsomyndigheten, se nedan.

Brev från Region Halland om vaccinationen

In English: Vaccination against COVID-19 - information for people born between 2006 and 2009 and for their legal guardians

Arabiska: Brev från Region Halland om vaccinationen

Samtyckesblankett och hälsodeklaration

Din/dina vårdnadshavare måste bekräfta att de vill att du ska vaccinera dig mot covid-19. Det gör de genom att skriva på en så kallad samtyckesblankett. Det är viktigt att blanketten tas med till vaccineringen. Samtycket omfattar båda doserna.

Innan vaccinationen ska du svara på några frågor om din hälsa, en hälsodeklaration. Den behövs för att man ska veta om det finns något som gör att du inte kan vaccineras, det kan till exempel vara en allvarlig allergi mot något ämne i vaccinet.

Samtyckesblankett och hälsodeklaration

In English: Consent form and health declaration for vaccination against COVID-19

Faktablad från Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (finns på flera olika språk)

Mer information

Läs frågor och svar om vaccination av barn och unga

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om vaccination för barn och ungdomar: Barn och ungdomar - om vaccination mot covid-19

Till toppen av sidan