Om vaccin mot covid-19

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig och hur du gör för att vaccinera dig i din region.

En person läser information på 1177.se
Att vaccinera dig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

I texten Vaccination mot covid-19 kan du läsa mer om hur själva vaccinationen går till och hur du kan må efteråt.

Behöver jag boka tid?

Det varierar mellan regionerna om du behöver boka tid och hur du gör. Välj region högst upp på den här sidan för att se vad som gäller för dig.

Här kan du läsa frågor och svar om att boka vaccination mot covid-19.

Hur många doser behöver jag?

Här nedanför kan du se en tabell över hur många doser som du rekommenderas. Nedanför tabellen kan du se hur lång tid det ska gå mellan doserna.

Ålder Grundvaccination Påfyllnadsdoser
12 – 17 år Dos 1 + Dos 2  
18 – 64 år  Dos 1 + Dos 2 Dos 3 
Fyller 65 år i år eller är äldre. Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4
18 – 64 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk.* Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4 

*Detta gäller dig som är äldre än 18 år och har hemsjukvård, hemtjänst, Downs syndrom eller kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. En del personer som har nedsatt immunförsvar behöver också en extrados. Den tas minst två månader efter den andra dosen. 

Hur lång tid ska det gå mellan doserna?

Det varierar hur lång tid det ska gå mellan doserna samt hur många doser du rekommenderas att ta. Det beror bland annat på din ålder och om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Halland

Tid för andra dosen bokas av personalen när du får din första dos. Du får andra dosen fyra veckor efter den första. 

12 till 17 år

Alla som är äldre än 12 år rekommenderas att vaccinera sig med minst två doser.

Så här långt behöver det gå mellan doserna:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

18 år och äldre

Alla som är mellan 18 och 64 år rekommenderas en påfyllnadsdos.

Så här långt behöver det gå mellan doserna.

Grundvaccination:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter din andra dos.
Halland

Boka tid för dos 3

Du kan boka tid för dos 3 om du är 18 år eller äldre och det har gått tillräckligt lång tid sedan du fick dos 2.

Bokningssystemet öppnar för dig en månad efter att du fått dos 2. När du då loggat in ser du tillgängliga tider från tre månader efter att du fick andra dosen. 

Boka vaccination mot covid-19 i Halland

En del har ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 och rekommenderas fler påfyllnadsdoser.

Det gäller dig om något av följande stämmer:

 • Du bor på ett äldreboende.
 • Du har hemtjänst eller hemsjukvård.
 • Du fyller 65 år i år eller är äldre.
 • Du har Downs syndrom och har fyllt 18 år eller är äldre.
 • Du har måttligt till kraftigt nedsatt immunförsvar och har fyllt 18 år eller är äldre. 

Fyller 65 år i år eller är äldre, samt äldre än 18 år med hemtjänst eller hemsjukvård

Grundvaccination:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter första dosen.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter den andra dosen.
 • Dos 4, minst fyra månader efter den tredje dosen.
Halland

Boka tid för dos 4

Du som är 65 år eller äldre kan boka digitalt. Bokningssystemet öppnar för dig två månader efter att du fick dos 3. När du loggat in ser du tillgängliga tider från fyra månader efter att du fick tredje dosen.

Du som är yngre än 65 år och har hemtjänst eller hemsjukvård, eller har måttligt till kraftigt nedsatt immunförsvar, kan enbart ringa och boka vaccinationstid på tfn 010-476 19 35.

Boka vaccination mot covid-19 i Halland

Äldre än 18 år med Downs syndrom eller nedsatt immunförsvar

Grundvaccination:

 • Dos 1
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter den andra dosen.
 • Dos 4, minst tre månader efter tredje dosen.

Du som har nedsatt immunförsvar kan rekommenderas en extra dos vaccin i din grundvaccination. Den tas minst två månader efter den andra dosen. 

Läs mer om vaccination mot covid-19 vid nedsatt immunförsvar.

Att tänka på inför vaccinationen

Du behöver ta med dig legitimation när du ska vaccinera dig. ​

Det är bra att ha på sig kläder som gör det enkelt att komma åt överarmen vid en vaccination. Till exempel en kortärmad tröja. ​

Kom till vaccinationen vid utsatt tid och inte långt i förväg, om du har bokat tid.

Det är vanligt att få biverkningar. Läs mer i Vaccination mot covid-19. ​ 

Om du är rädd för nålstick

Det är vanligt att känna oro och att vara rädd för sprutor. Men det finns mycket som du kan göra själv. Läs mer i texten Att vara rädd för nålstick. ​

Boka om din tid

Boka om din tid om du inte kan komma. Du ska inte vaccinera dig om du är sjuk. Vänta tills du mår bra igen.

Vaccination av gravida

Du som är gravid rekommenderas att ta vaccinet efter graviditetsvecka 12. Du kan ta vaccinet tidigare om det behövs.

Det gäller till exempel om du påbörjade din vaccination innan du blev gravid eller om du har en sjukdom som gör att du har ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. 

Läs mer om vaccination mot covid-19 under graviditeten. 

Vaccination av barn och unga

Alla personer som har fyllt 12 år eller som är äldre rekommenderas vaccination mot covid-19. Även en del barn från 5 år kan få vaccin mot covid-19. Det gäller barn som har en ökad risk att få allvarlig covid-19. 

Läs mer i texten Vaccination mot covid-19. 

Barn 12 till 15 år

Barnet kan få vaccinet från dagen hen har fyllt 12 år.

Halland

Här finns ett brev från Region Halland, som skickas hem till alla som fyllt 12 år. I brevet står det om vad som är viktigt att tänka på innan och efter vaccinationen.

Brev från Region Halland om vaccinationen

Brevet innehåller också en samtyckesblankett, en hälsodeklaration och ett faktablad från Folkhälsomyndigheten, se nedan. Din/dina vårdnadshavare måste bekräfta att de vill att du ska vaccinera dig mot covid-19. Det gör de genom att skriva på en så kallad samtyckesblankett. Det är viktigt att blanketten tas med till vaccineringen. Samtycket omfattar båda doserna.

Innan vaccinationen ska du svara på några frågor om din hälsa, en hälsodeklaration. Den behövs för att man ska veta om det finns något som gör att du inte kan vaccineras, det kan till exempel vara en allvarlig allergi mot något ämne i vaccinet.

Samtyckesblankett och hälsodeklaration

Faktablad från Folkhälsomyndigheten
Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (finns på flera olika språk)

Unga 16 till 18 år

Du som är mellan 16 och 18 kan behöva ta med en samtyckesblankett eller så görs en mognadsbedömning för att du ska kunna få din vaccination. Det fungerar olika i regionerna.

Halland

Här finns ett brev från Region Halland, som skickats hem till alla som är 16-17 år, om vad som är viktigt att tänka på innan och efter vaccinationen:

Brev från Region Halland om vaccinationen

Brevet innehåller också en blankett som ska skrivas under av föräldrar eller annan vårdnadshavare för att ge samtycke till vaccinationen. Samtycket omfattar båda doserna. 

Blankett för samtycke

Om föräldrar eller vårdnadshavare inte samtycker till vaccination kan personalen som vaccinerar göra en så kallad mognadsbedömning. Om ungdomen bedöms ha uppnått tillräcklig mognad för att själv fatta beslut om sin vaccination kan hen vaccineras utan samtycke från föräldrar.

Här kan du boka tid: Boka vaccination mot covid-19 i Halland

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan