Om vaccin mot covid-19

Jag använder blodförtunnande läkemedel. Kan jag vaccinera mig mot covid-19?

Fråga

Jag använder blodförtunnande läkemedel. Kan jag vaccinera mig?

Svar

Ja, det kan du. Du kan vaccinera dig med alla vaccin mot covid-19 som är godkända. Men berätta för den som ska vaccinera dig att du använder blodförtunnande läkemedel. I hälsodeklarationen som du fyller i innan vaccinationen ställs också frågan.

Att vårdpersonalen behöver veta det beror på att sprutan med vaccin ges i en muskel. Det kan göra att du får en blödning i muskeln. Den som ger vaccinet behöver därför vara extra uppmärksam.

Halland

Vad ska jag tänka på om jag medicinerar med Trombyl, Klopidogrel, Brilique, Efient?

Svar: Detta är inget hinder för vaccination.

Vad ska jag tänka på om jag medicinerar med Waran?

Svar: Ett blodprov (PK-värde) ska vara taget inom 7 dagar före din vaccination (för vaccination bör PK-värdet vara < 3,0.)

Vad ska jag tänka på om jag medicinerar med Waran i kombination med ett av följande läkemedel; Trombyl, Klopidogrel, Brilique, Efient?

Svar: Ett blodprov (PK-värde) ska vara taget inom 7 dagar före din vaccination (för vaccination bör PK-värdet vara < 3,0.)

Vad ska jag tänka på om jag medicinerar med Waran i kombination med två av följande läkemedel; Trombyl, Klopidogrel, Brilique, Efient?

Svar: Kontakta din läkare för råd kring hur du ska göra med din vaccination.

Vad ska jag tänka på om jag medicinerar med Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Lixiana (NOAK-behandling)?

Svar: Vaccination kan ges, men det är bra om du bokar din tid för vaccination innan du tar morgondosen eller så sent som möjligt på eftermiddagen (om du tagit morgondosen). Det bör också gå 2 timmar efter vaccination innan NOAK tas.

Vaccinationen ges med en mycket tunn nål, så även om du tagit NOAK i nära anslutning till vaccinationen kommer man kunna ge vaccinationen. Däremot är det bra för vaccinatören att veta, så att man då kan trycka en stund extra och lägga ett förband med extra tryck så att det inte blöder.

Vad ska jag tänka på om jag medicinerar med Fragmin, Innohep eller Klexane (låg-molekylärt heparin (LMH))?

Svar: Vaccination kan ges, men det är bra om du bokar din tid för vaccination innan du tar morgondosen eller så sent som möjligt på eftermiddagen (om du tagit morgondosen). Tänk på att det bör gå 2 timmar efter vaccination innan LMH tas.

Vaccinationen ges med en mycket tunn nål, så även om du tagit LMH i nära anslutning till vaccinationen så kommer man kunna ge vaccinationen. Däremot är det bra för vaccinatören att veta, så att man då kan trycka en stund extra och lägga ett förband med extra tryck så att det inte blöder.

Till toppen av sidan