Vården i Halland

För dig som erbjudits vård inom vårdgarantin

Innehållet gäller Halland

Eftersom din mottagning inte kan ge dig vård inom tidsgränsen för vårdgaranti har du erbjudits vård på en annan mottagning. Här finns svar på några vanliga frågor om vad som gäller.

Frågor och svar

Jag har fått erbjudande om vård hos en annan vårdgivare än Region Halland. Varför?

Eftersom Hallands sjukhus inte kan erbjuda dig vård inom vårdgarantins tidsgräns på 60 dagar har du fått erbjudande om vård hos en vårdgivare som Region Halland har avtal med. Det är patienter med ännu större medicinskt behov som väntar på tid före dig.

Jag har fått erbjudande om vård hos annan vårdgivare än Hallands sjukhus. Jag har tackat ja. Vad innebär det att tacka ja?

Du får snart ett meddelande från Vårdgarantiservice via 1177 om vilken vårdgivare det blir. Region Halland avgör vilken vårdgivare utifrån var det finns tid och så nära som möjligt till där du bor.

  • Du får i största möjliga mån tid inom 60 dagar.
  • Du får snabb tillgång till vård som är likvärdig med Region Hallands vård, den är kvalitetssäkrad och av jämförbart lika hög medicinsk standard.
  • Du betalar endast patientavgift.
  • Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och frikort gäller.

Jag har fått erbjudande om vård hos annan vårdgivare och jag har tackat nej. Jag vill vara kvar i kön på Hallands sjukhus. Vad innebär det?

Om du står kvar i kön är väntetiden minst 8 månader eller längre. Nya patienter tillkommer och de som bedöms ha ännu större medicinska behov kommer att gå före dig i kön.

Jag har fått erbjudande om vård hos annan vårdgivare än Hallands sjukhus. Jag har tackat nej men ångrar mig och vill ha vård snabbare. Vad gör jag?

Om du som patient tackat nej till vårdgarantin och ångrar dig måste du kontakta mottagningen på Hallands sjukhus och meddela att du vill aktivera vårdgarantin igen.

Jag har fått erbjudande om vård hos annan vårdgivare än Hallands sjukhus. Jag har tackat nej men mår nu sämre. Vad gör jag?

Du ska du kontakta den vårdenhet som skrivit din remiss.

Jag har fått erbjudande om vård hos en vårdgivare utanför Halland. Varför?

Region Halland har avtal med olika vårdgivare i Västra Götaland, Skåne, Jönköpings län och Halland som kan erbjuda likvärdig vård inom vårdgarantin i situationer där Hallands sjukhus inte har möjlighet. Du erbjuds plats utifrån var det finns plats och om möjligt så nära där du bor som möjligt. Region Halland avgör vilken vårdgivare du ska erbjudas vård hos.

Jag har fått erbjudande om vård hos en vårdgivare utanför Halland och behöver därför resa. Vad gäller?

Du har rätt till ersättning för resa med kollektivtrafik eller egen bil för vård inom vårdgarantin.

Du får ta med en närstående eller annan person som följer med dig och ni kan båda få ersättning för resekostnader. Kontakta Vårdgarantiservice.

Om du är för sjuk att resa med kollektivtrafik eller i egen bil kan du få intyg så du får resa med sjukresefordon eller sjukresetaxi till din vårdgivare efter att vårdpersonal bedömt om du har giltiga medicinska skäl.

Läs mer om sjukresor och sök reseersättning när du genomfört ditt besök

Jag har fått erbjudande om vård hos vårdgivare utanför Halland och behöver sova över för att komma i tid. Vad gäller?

Om du inte hinner till ditt besök eller operation eller har medicinska skäl kan du få ersättning för kostnad för boende. Kontakta Vårdgarantiservice.

 

Till toppen av sidan