Stresshantering och sömn

Trötthet

En vanlig orsak till trötthet är för lite sömn. Men det kan finnas många andra anledningar till att du känner dig trött. Det finns mycket du kan göra själv för att bli piggare.

Att känna sig trött är mycket vanligt och kan ha många olika orsaker.

Du kan läsa om trötthet vid olika sjukdomar eller behandlingar här.

Olika orsaker till trötthet

Under dygnet är det vanligt att känna sig trött vissa tider, för att sedan bli piggare igen. Det är till exempel vanligt att vara trött en stund på eftermiddagen.

En del personer är piggare på morgonen men tröttare på kvällen. Andra personer kan vara trötta på morgonen, men pigga på kvällen.

Det är vanligt att vara trött precis när du vaknar. Hur trött du är då kan bero på hur mycket du har sovit. Det beror också på i vilket stadie av sömnen du befann dig i när du vaknade.

Tillfällig trötthet

Du kan bli trött om du under en period till exempel har haft mycket att göra eller mycket att tänka på.

Ibland kan trötthet vara ett tecken på att du behöver byta aktivitet. Till exempel kan du behöva sitta ner om du har stått upp länge, eller ställa dig upp om du har suttit ned länge.

De flesta är också piggare när de gör saker de tycker om och som känns meningsfulla. När du gör något som känns tråkigt är det vanligt att känna sig trött.

Det är också vanligt att bli trött om du är inomhus i stället för ute i dagsljus.

Besvär med sömnen

Det är vanligt att trötthet beror på för lite sömn. Du kanske har svårt att somna, eller så vaknar du ofta under natten.

Så kallad sömnapné kan störa sömnen så pass mycket att du blir trött på dagen. När du har sömnapné kan du snarka och få korta andningsuppehåll.

Du kan också bli trött av att sova för mycket.

Här kan du läsa mer om sömnsvårigheter.

Kan bero på stress eller psykiska besvär

Trötthet kan bero på stress. Andra vanliga orsaker till trötthet kan vara psykiska besvär som till exempel:

Mat, dryck eller läkemedel

Du kan bli trött efter att du har ätit och du kan bli piggare av att äta. Du kan också bli trött om du har druckit för lite vätska.

Koffein kan påverka sömnen. Du som är van vid att få i dig mycket koffein kan bli trött om du plötsligt får i dig en mindre mängd koffein.

Många läkemedel kan ge trötthet.

Alkohol och nikotin

Alkohol och nikotin kan påverka kroppen på många sätt. Bland annat kan de leda till besvär med sömnen.

Trötthet som inte går över

Ibland går tröttheten inte över. Då kan det ibland bero på en sjukdom. Det kan också bero på att du har en brist på något ämne, till exempel järn.

Du kan också bli trött av att ständigt ha väldigt mycket att göra, men ingen möjlighet att vila och återhämta dig. Det kan även gälla om du har bekymmer eller upplever stress under en längre tid.

Vad kan jag göra själv?

Det finns en del du kan göra själv om du ofta känner dig trött. Här kommer några råd: 

 • Motionera regelbundet.
 • Sov tillräckligt och regelbundet.
 • Vistas mycket utomhus.
 • Ät hälsosamt.
 • Undvik alkohol och droger.
 • Se över din livssituation.

Du som har mycket att göra men inte kan få tillräckligt med återhämtning kan behöva se över din livssituation. Du som till exempel arbetar kan behöva prata med arbetsgivaren.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om har ett eller flera av följande besvär:  

 • Du är så trött att du inte klarar av din vardag.
 • Tröttheten håller i sig ett par veckor eller blir värre.
 • Du är så trött att det begränsar din tillvaro.
 • Du har andra besvär som oroar dig. 

Vänta tills det blir vardag, om det är helg. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom och råd om vad du kan göra själv. 

Behandling

Du kan känna dig piggare genom att göra följande:

 • Motionera regelbundet, men inte innan du ska gå och lägga dig.
 • Vistas mycket utomhus.
 • Äta hälsosamt och på regelbundna tider.
 • Sova tillräckligt och regelbundet.

Beroende på vad som orsakar tröttheten kan du behöva behandling. Det kan handla om att få hjälp att ändra livsstil, byta läkemedel eller behandla bristtillstånd eller sjukdomar.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan